Ottaen huomioon sen valtavan määrän betonisia rakenteita, jotka ympäröivät meitä päivittäin, on helppoa pitää betonia itsestäänselvyytenä ja kuinka erilaisin tavoin se antaa meille mahdollisuuden elää elämäämme jatkuvasti kehittyvässä urbaanissa kaupunkimaisemassa. Kuten mekin, myös betoni vaatii huolenpitoa, jotta se voisi kestää arjen jännitykset ja rasitukset.       

Betonin heikentyminen voi tapahtua korroosion, rakennevaurioiden, veden tunkeutumisen, seismisen toiminnan tai monien muiden syiden vuoksi. Vuosien tutkimus ja vuosikymmenien käytännön kokemukset ovat antaneet Sikalle mahdollisuuden kehittää täysin kattava ratkaisu betonirakenteiden kunnon palauttamiseksi ja kunnostamiseksi. Sikan asiakaspalvelu- ja tuki on mukanasi aina konseptivaiheesta työn onnistuneeseen valmistumiseen paikan päällä. Tämä kaikki perustuu yli 100 vuoden kokemukseen suurista ja pienistä projekteista ympäri maailmaa.

Yleisimmät betonin heikentymiseen vaikuttavat tekijät ja miksi korjata se

Betonin heikentyminen johtuu suurelta osin seuraavista: 

Kemiallinen hajoaminen, esim. kemiallinen altistuminen, alkali-runkoaine reaktiot, bakteeritoiminta 

Vahvistusrautojen korroosiovauriot, esim. karbonatisoituminen, kulkeutuva sähkövirta

Mekaaninen isku, esim. Osumat, ylikuormitus, liike, maanjäristys, räjähdys

Fyysinen vaurio, esim. jäätymis / sulamis reaktio, lämpöliikkeet, kutistuminen, hankaus, kuluminen   

Mahdolliset avustajat, esim. huono rakennuslaatu, suunnitteluvirheet, huollon puute  

Miksi vaurioitunut betoni kannattaa korjata:

Korvaa vaurioutuneen betonin

Palauttaa rakenteellisen kestävyyden  

Palauttaa esteettisen ulkonäön

Palauttaa geometriset suhteet

Palauttaa rakenteellisen kestävyyden

Tuotteet ja Järjestelmät moniin betonikorjaus-sovelluksiin

Betonisten rakennusten ja infrastruktuurien korjaus ja kunnostaminen on tärkeä prosessi - se auttaa meitä tarjoamaan kestävän lähestymistavan rakentamiseen - pidentää rakennuksen ikää ja vähentää purkamisen ja jälleenrakentamisen tarvetta. Sopivan korjaus-strategian valinta, joka pohjautuu betonivaurion synnyn alkusyihin, voi myös parantaa merkittävästi rakenteen yleistä suorituskykyä. Sikalla on laaja tuote- ja järjestelmävalikoima monien betonivaurioiden korjaustarpeiden ratkaisemiseksi. 

1. Vahvikeraudoitteiden korroosiosuojaus ja tartuntalaasti
Applying Concrete Repair Bonding Primer

Korroosiosuojausta ja tartuntapohjustusta käytetään parantamaan betonikorjauslaastien kiinnittymistä olemassa oleviin sementti- tai teräsalustoihin ja tarjoamaan lisäsuojaa raudoitusteräskille korroosiota vastaan, etenkin alueilla, joilla on alhainen suojaetäisyys pintaan ja kloridien läsnäollessa. Näkyvät raudoitusteräkset tulee esikäsitellä asianmukaisesti ja suojata korroosiosuojalla parantaaksesi korjauksen lopputulosta.   

Edut:

 • Käyttövalmis, helppo työstää
 • Säädeltävä koostumus
 • Aktiivisia korroosio-inhibiittoreita lisäsuojaukseen
 • Voidaan levittää käsin tai ruiskuttamalla
2. Korjauslaasti
Application of concrete repair mortar to restore bridge structure

Korjauslaastit ovat erityisesti suunniteltu vaurioituneen betonin korvaamiseen tai alkuperäisen profiilin ja toiminnan palauttamiseksi. Ne auttavat korjaamaan betonivikoja, parantavat ulkonäköä, palauttavat rakenteen lujuuden, lisäävät kestävyyttä ja pidentävät rakenteen pitkäikäisyyttä.         

Sika betonikorjauslaastit ovat soveltuvia kunnostustöihin, lohkenneen ja vaurioituneen betonin korjaamiseen monentyyppisissä rakenteissa, mukaan lukien rakennukset, sillat, infrastruktuuri ja yhdyskuntarakentaminen.    

Edut:    

 • Helppo sekoittaa ja levittää
 • Tasalaatuinen koostumus takaa laadukkaan lopputuloksen, lisää vain vesi
 • Korkeat mekaaniset ominaisuudet 
 • Voidaan ylitasoittaa Sikan suojaavilla pinnoitteilla
 • Voidaan ruiskuttaa tai levittää käsin
 • Saatavilla sementtipohjaisia, sementti - polymeerimodifioituja ja epoxypohjaisia korjauslaasteja tarpeen mukaan  
3. Ylitasoituslaasti ja huokostäyteaineet
Application of concrete repair mortar to restore balcony structure

Kun betoni on pinnoitettava tai tasoitettava, tarvitaan erityistä laastia pintahuokosten täyttämiseksi. Sika huokostäytelaastit ja ylitasoituslaastit ovat ohutrappauslaasteja jotka on suunniteltu pieniin pintakorjauksiin , kuten huokosten täyttöön ja "hunajakenno" betonin tasoitukseen.   

Edut:

 • Helppo sekoittaa ja levittää
 • Tasalaatuinen koostumus takaa laadukkaan lopputuloksen, lisää vain vesi  
 • Voidaan ylitasoittaa Sikan suojaavilla pinnoitteilla 
 • Voidaan ruiskuttaa tai levittää käsin 
4. Betonin suojaus
Application of Sikacryl concrete protection system on a residential building

Betonin raudoitusterästen korroosion yleisin syyt johtuvat karbonatisoitumisesta tai kloridien kulkeutumisesta rakenteeseen veden avulla. Korroosion perimmäisen syyn ymmärtäminen määrittelee tehokkaimman korjaus- ja suojausstrategian.             

Sika tarjoaa täyden valikoiman tuotteita estämään raudoitusterästen lisäkorroosiota suojaamalla sen ympärillä olevaa betonia. Korroosionhallintajärjestelmämme antavat joustavuuden valita kustannustehokkaimmat, sopivimmat ratkaisut projektisi tarpeisiin.  

 

Sikan Betonikorjausratkaisuissa on monia hyötyjä

 • Tarjoamme kaikki tarvittavat tuotteet betonin korjaamiseksi oikeaoppisesti.   
 • Tarjoamme erityistuotteita- ja järjestelmiä betonin korjaamiseksi monentyyppisissä rakenteissa ja erilaisissa käyttö-, ilmasto-, ja altistumisolosuhteissa. 
 • Sika tarjoaa laajan ja riippumattoman testauksen kaikilla materiaaleilla ja asiaankuuluvat hyväksynnät ja sertifikaatit. Tämä antaa kaikille projektiin osallistuville osapuolille suurimman luottamuksen haastavissa olosuhteissa.
 • Järjestelmämme noudattavat täysin eurooppalaisessa standardissa EN 1504 määritettyjä periaatteita ja menetelmiä. Näihin sisältyy järjestelmät betonivaurioiden ja -virheiden korjaamiseksi sekä raudoitusterästen korroosion aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.   

Tuotemerkkejä

Sika MonoTop®
SikaCem®
Sikacrete®
Sikagard®
Sika® FerroGard®
SikaTop®
SikaTop® Armatec®