Oy Sika Finland Ab - Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Sika Finland sitoutuu pitkäjänteisesti kannattavaan ja kestävään kasvuun toimimalla luotettavana asiakkaiden menestystä edistävänä kumppanina ja ratkaisujen tarjoajana. Menestymme joukkueena toisiamme auttaen, jatkuvasti toimintaamme kehittäen, innovaatioita ja digitalisaatiota hyödyntäen.

Sika Finland myy rakentamisen ja teollisuuden ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja ongelmiinteknisesti soveltuvina - tarjontamme selkeyteen ja tekniseen tukeen panostaen sekä varmistaen tuotteidemme oikean ja turvallisen käytön.

Sika Finland toimii vastuullisesti ja tarjoaa ympäristöarvoiltaan mielekkäitä ratkaisuja ja tuotteita, joilla saavutetaan enemmän vähemmällä. Tavoitteemme on minimoida toimintamme ja tuotteidemme negatiiviset ympäristövaikutukset sekä edistää positiivisia vaikutuksia ratkaisujemme koko elinkaaren ajalta.

Sika Finland sitoutuu tarjoamaan työntekijöilleen turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet kaikissa työtehtävissä - lakeja ja säännöksiä noudattaen sekä vaaroihin ja riskeihin ennakolta varautuen. Työhyvinvointia edistetään avoimella työilmapiirillä, jossa työntekijöitä kuullaan ja osallistetaan.

 

Sika Finlandin toiminnallinen tavoite on varmistaa, että:

  • asiakkaalle tarjotaan elinkaarivaikutuksiltaan paras ratkaisu,
  • laadukkaasti valmistettuna,
  • hukka minimoiden,
  • määrällisesti ja oikea-aikaisesti kuljetettuna oikeaan osoitteeseen
  • ilman ainuttakaan työtapaturmaa.