Sika - Innovatiivinen kumppanisi PUR-liimoissa varustettuna Powerflex-teknologialla soveltuen rakenteellisiin elastisiin liitoksiin, joissa kaikki lämpötilavaihteluista johtuvat ongelmat on luotettavasti ratkaistu. SikaForce® PUR -liimat ovat erittäin lujia rakenneliimoja, joilla on ainutlaatuinen joustavuus myös matalissa lämpötiloissa.

Powerflex on ainutlaatuinen liimausteknologia, jossa yhdistyvät sekä rakenteellisten että elastisten liimojen edut. Powerflex tekee uuden sukupolven SikaForce®-liimoista tehokkaan ratkaisun kevytrakenteisten ajoneuvojen, lasikuituveneiden, pinnoitettujen metallien liimausliittämiseen ja lähes mihin tahansa käyttökohteeseen, jossa vaatimuksena on vahva ja luotettava liitos. 

Powerflex-teknologia tarjoaa korkeimman tason lujuutta yhdistettynä pitkäikäiseen elastisuuteen myös alhaisissa lämpötiloissa. Ainutlaatuisten suorituskykyominaisuuksiensa ansiosta SikaForce® Powerflex -liimat ylittävät huipputason 2K-rakenneliimat, jotka ovat suunniteltu liittämään kevyitä materiaaleja. Powerflex -liimat on suunniteltu kestämään liitettävien rakenteiden koko käyttöiän riippumatta loppukäytössä vallitsevista ilmasto-olosuhteista. Powerflex-teknologia edustaa uuden sukupolven SikaForce®-rakenneliimoja, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun uusien korkealujuuksisten keveiden rakenneosien muotoilukonsepteille.

SikaForce® Powerflex -liimojen tärkeimmät edut: 

  • Erinomainen voimien välityskyky korkean mekaanisen lujuuden ansiosta
  • Liiman parannettu elastisuus matalissa lämpötiloissa säröilyn välttämiseksi
  • Pitää liimaliitoksen jäykkyyden korkealla tasolla suurissa lämpötiloissa
  • Erinomainen kyky kompensoida kevyiden materiaalipintojen erisuurta lämpöelämistä
  • Suunniteltu liimaamaan pinnoitettuja metallipintoja (esim. e-coat, jauhemaalattu ym.) ja muovikomposiitteja
Powercure Car Assembly

Sikan ainutlaatuiset rakenteelliset elastiset Powerflex-liimat: 

Uudet suunnittelukonseptit vaativat erilaista ajattelutapaa arvioitaessa liimausliittämistä kevytrakenteissa, valmistettuna useimmiten muovikomposiiteista ja/tai metallirakenteista. Vaikkakin korkea rakenteellinen lujuus on keskeinen vaatimus optimaaliselle voimien välityskyvylle liimaliitoksessa, suurin osa markkinoilla olevista rakenteellisista liimoista ei täytä elastisuuden vaatimuksia joko tasaamaan eri materiaaliparien liitokseen kohdistuvia erisuuria lämpöliikkeitä tai kestämään suuria iskuja/vääntökuormia jopa hyvin matalissa lämpötiloissa.  

SikaForce® Powerflex -liimojen tärkeimmät ominaisuudet:

  • Liimoissa yhdistyvät korkeat lujuusominaisuudet elastiseen koostumukseen
  • Säilyttävät elastisen koostumuksen myös alhaisissa lämpötiloissa
  • Tarjoaa vakaat mekaaniset lujuusominaisuudet koko käyttölämpötila-alueella
  • Suuri energian vaimennuskyky
  • Ei tuoksu verrattuna muihin liimateknologioihin
"Sika - innovatiivinen kumppanisi rakenteelliselle elastiselle Powerflex-teknologialle, rakenteiden liimaliitosten optimaaliseen voimien/kuormituksen välitykseen. "
Diagram: Structural Elastic Performance

Vaikka yksikomponenttiset polyuretaaniliimat tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn kylmässä lämpötilassa elastisen venymän suhteen, niiden lujuusominaisuudet (E-moduuli) eivät riitä korkean lujuuden liimausliittämiseen. Kaksikomponenttiset rakenneliimat tarjoavat päinvastoin, valtavan mahdollisuuden mekaaniseen lujuuteen, mutta niiltä puuttuu tarvittava elastinen joustavuus matalissa lämpötiloissa, jota tarvitaan eri materiaalien liimausliittämisessä.

Standardit 2-komponenttiset liimat osoittavat myös merkittävää mekaanisen lujuuden menetystä korotetuissa lämpötiloissa (esim. 80 ° C). Uuden sukupolven SikaForce® 2K -polyuretaaniliimat, sisältäen Powerflex teknologian, osoittavat huomattavasti suurempaa lujuuden säilyttämisastetta kuumissa olosuhteissa, samalla säilyttäen elastisuuden koko käyttölämpötila-alueella.

Diagram: E-Modulus

Uusissa SikaForce®-rakenneliimoissa on ainutlaatuinen yhdistelmä rakenteellista lujuutta ja pysyvää elastisuutta. Tämä keskeinen suorituskykyominaisuus tuo suuria kehitysmahdollisuuksia komposiittien valmistajille, koska SikaForce®-rakenneliimoja käytettäessä poikkeuksellisen suurta mekaanista lujuutta voidaan hyödyntää vaarantamatta liitoksen elastisuutta. Powerflex teknologia on rikkonut perinteiset lujuuden ja elastisen venymisen rajat ja tuotteista on siten tulossa edullinen ratkaisu liimaus liittämään materiaaleja, joilla on erisuuret lämpölaajenemiskertoimet (esim. hiilikuita ja alumiini). Powerflex-teknologia tarjoaa siis loppukäyttäjälle unelmoituja suunnittelumahdollisuuksia komposiittimateriaalien liittämistarpeisiin.
 

??????