Sikan tulevaisuuden menestys ei ole riippuvaista pelkästään oikean strategian noudattamisesta, vaan se perustuu yhtä paljon kaikkien työntekijöiden luottamukseen ja omistautumiseen. Sikan matka globaaliin johtajuuteen perustuu yrityksen yrittäjyysfilosofiaan ja Sika-henkeen.

Arvot ja periaatteet

Sikan henkeen kuuluvat vahvat arvot ja periaatteet, jotka muodostavat yhtiömme perustan. Konsernin jatkuvan menestyksen taustalla on viisi arvoamme ja periaatettamme. 

 
Asiakas ensin

Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkeimmat laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja. Innovaatiolähtöisyytemme ansiosta pystymme paitsi vastaamaan nykyhetken tarpeisiin, myös täyttämään huomisen odotukset. Kaikki Sika-ratkaisut on suunniteltu asiakkaidemme menestystä silmällä pitäen. Rakennamme mieluummin pitkäaikaisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita kuin keskitymme lyhyen aikavälin liiketoimintaan. Tätä asennetta korostaa sloganimme: Building Trust.Olemme ylpeitä ja kiitollisia siitä, että sitoumuksemme täyttää brändimme lupaus joka päivä on johtanut siihen, että 100 vuotta vanhasta symbolistamme, Sika-kolmiosta, on tullut maailmanlaajuinen merkki suorituskyvystä, laadusta, luotettavuudesta ja palvelusta. 

 
Rohkeus innovointiin

Sikan menestys ja maine perustuvat sen pitkäaikaiseen innovointiperinteeseen. Liiketoimintamme ydin onkin innovaatiojohtaminen, ja keskitymme kehittämään laadukkaita tuotteita ja parhaita ratkaisuja asiakkaillemme. Olemme vakiinnuttaneet Sikan tuotteiden luomisprosessin , jossa keskitytään vahvasti kehittämään johdonmukaisesti uusia tuotteita, järjestelmiä ja ratkaisuja liimaukseen, tiivistykseen, vaimennukseen, vahvistukseen ja suojaukseen määritellyillä kohdemarkkinoilla. Investoimalla eri puolille maailmaa perustamiimme teknologiakeskuksiin ja laboratorioihin hyödymme maailmanlaajuisesta kumppaneiden, toimittajien ja tutkijoiden verkostostamme ja täytämme lupauksen olla lähellä asiakkaitamme, missä he sitten ovatkin.

 
Kestävä kehitys ja tinkimättömyys

Kehitämme liiketoimintaamme pitkäjänteisesti, ja kohtelemme asiakkaitamme, osakkaitamme ja työntekijöitämme kunnioittaen ja vastuullisesti. Toiminnassamme keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, ympäristöasioihin, tasapuolisuuteen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vastuulliseen kasvuun ja arvonmuodostukseen.

Kestävä kehitys on avainasemassa yrityksemme innovaatioissa. Tarkoituksemme on parantaa sekä rakennusten että moottoriajoneuvojen kestävyyttä ja energia- ja materiaalitehokkuutta. Panostamme luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen sekä yrityksen sisällä että niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka luottavat tuotteisiimme. Aloitteemme ja aikaansaamamme edistysaskeleet noudattavat maailmanlaajuisen raportointialoitteen ohjeistoa.


Kaiken tämän lisäksi turvallisuus on meille ykkösasia. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi ja terveys on perusedellytys Sikan menestykselle. Turvallisen työympäristön luominen on aina etusijalla.


Edistämme taloudellista, sosiaalista ja ympäristöasioiden kehitystä kaikissa maissa ja yhteisöissä, joissa toimimme. Tuemme aktiivisesti yhteiskuntahankkeita paikallisissa yhteisöissä Sikan yhteisöjen osallistamishankkeen (”Sika välittää”) ja vapaaehtoistyön kautta. Olemme jäsenenä YK:n Global Compact -aloitteessa ja siten sitoutuneet kestävään maailmanlaajuiseen kehitykseen.

Toteutamme työssämme tinkimättömästi korkeita eettisiä arvoja. Sikan ja sen kaikkien työntekijöiden toimintaa säätelevät yhtiön yhteiset käyttäytymissäännöt.

 

 
Vaikutusmahdollisuudet ja kunnioitus

Uskomme työntekijöidemme kykyihin ja yrittäjähenkeen. Vaalimme luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvia työsuhteita, emmekä käytä valtaa puhtaasti muodon vuoksi. Arvostamme tiivistä yhteistyötä toistemme sekä asiakkaidemme, toimittajiemme ja osakkaidemme kanssa.

Työilmapiirimme on innostunut ja inspiroiva. Kannustamme henkilökuntaamme kehittämään ja tuomaan esiin uusia ideoita. Jaamme päätöksentekoa ja vastuita pätevyystason mukaisesti.

Tavoitteemme on toteuttaa organisaatioyksiköitä mahdollisimman hajautetusti ja perustaa matalan kynnyksen organisaatioita, joissa valvonta jakautuu mahdollisimman monelle. Näemme työntekijöidemme koulutuksen ja kehittämisen erittäin tärkeänä. Tavoitteemme on kehittää johtajiamme tulevaisuutta varten, ja keskitymme ylennyksissä yrityksen sisäisiin ehdokkaisiin.

 
Tulostavoitteellisuus

Tavoitteemme on menestyä, pyrkiä jatkuvasti erinomaisiin tuloksiin ja olla markkinoidemme paras. Kuljemme kohti visiotamme ja päämääriämme sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti.

Uskomme yrityksessämme yksilön vastuuseen. Tehtävät ja projektit kohdistetaan selkeästi. Yleinen vastuu taseesta ja tuloslaskelmasta on toimitusjohtajalla.

Sikan taloudellisen tuloksen vertailuarvot ovat läpinäkyviä määritellyn strategian mukaisesti. Suorituskyvyn arviointi perustuu markkinaosuuteen, myynnin kasvuun, kannattavuuteen ja pääomatehokkuuteen.