Polyuretaaneista valmistetaan kulutustavaroita, kuten patjoja, pesusieniä, tekstiilejä, kengänpohjia ja monia muita tuotteita. Polyuretaanituotteet valmistetaan polyoleista ja di-isosyanaateista.

Sika - Safety First

Polyuretaanit
ovat turvallisia nyt ja tulevaisuudessa

Työskenneltäessä kemikaalien, kuten liimojen ja samausmassojen kanssa, niiden käyttöturvallisuustiedotteessa annetut varotoimet ovat tärkeitä käyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Yksikomponenttiset polyuretaaniliimat ja saumausmassat kovettuvat reagoimalla ilmakehän kosteuden kanssa, ja tämä reaktio perustuu esipolymeerien silloittumiseen isosyanaattiryhmiensä kautta.


Tämä reaktio, jota kutsutaan myös kovettumiseksi, muuntaa nestemäisen tuotteen polyuretaanipolymeeriyhdisteeksi, jolla on ainutlaatuiset ominaisuudet. Tällaisia polyuretaanituotteita käytettäessä käyttäjät voivat altistua pienille määrille reagoimattomia monomeerisia di-isosyanaatteja. Kun tuote on kuitenkin täysin kovettunut, di-isosyanaatit ovat reagoineet ja lopulliset yhdisteet ovat täysin vapaita näistä reaktiivisista kemikaaleista.

  Tavanomaiset polyuretaanit Sika Purform® -polyuretaanit
Di-isosyanaattimonomeerit > 0.1 p-% < 0.1 p-%
REACH-koulutus Kyllä Ei

Vaikutukset REACH-asetuksiin

Euroopan unioni on asettanut uusia lakeja koskien tuotteita, jotka sisältävät yli 0,1 % monomeerisia di-isosyanaatteja. Näihin tuotteisiin kuuluvat teollisessa tuotannossa tai rakentamisessa käytettävät polyuretaanituotteet, esim. liimat, tiivisteet ja pinnoitteet.

Uusi eurooppalainen ECHA-asetus edellyttää, että yli 0,1 % vapaita monomeerisia di-isosyanaatteja sisältäviä tuotteita käyttävät ammattilaiset saavat koulutusta di-isosyanaattien kanssa työskentelyyn liittyvistä riskeistä ja muista vaadituista riskinhallintatoimenpiteistä.


Lisätietoja European Chemical Agency (ECHA)

Purform® -liimat ja tiivisteet ovat täysin turvallisia käyttää

Sika, johtava polyuretaanipohjaisten liima- ja saumausmassojen valmistaja, ottaa tuotteiden käyttäjien terveyden ja turvallisuuden erittäin vakavasti. Tämän vuoksi olemme kehittäneet täysin uuden polyuretaaniteknologian, jonka tuotteilla on erittäin alhainen monomeeripitoisuus ja joita myös ammattilaiset voivat käyttää turvallisesti ilman koulutusta.

"Kemikaaleja käsiteltäessä on tärkeää pitää niille altistuminen mahdollisimman vähäisenä. Euroopan unioni on julkistanut uuden lain, joka rajoittaa edelleen polyuretaaniliimojen ja tiivistysaineiden käyttöä. Uusi Sika Purform-teknologia täyttää täysin tämän uuden REACH-lainsäädännön vaatimukset ja tuotteet sisältävät enintään 0,1 % monomeerisia di-isosyanaatteja."

Sikaflex® Purform® -liima- ja saumausmassoilla  on erittäin alhainen isosyanaattipitoisuus - samalla tuotteissa yhdistyvät tehokkuus ja kestävän kehityksen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen.