Saumaus ja tiivistys Artikkeli

Rakennusvaahdot voidaan virittää tuottamaan solurakenne ja ominaisuudet, jotka soveltuvat kunkin rakennusvaahdon mukaiseen käyttötarkoitukseen erinomaisesti – eikä pelkkään lämmöneristämiseen kuten polyuretaanivaahdoista ensisijaisesti usein ajatellaan. 

Polyuretaanien etuja rakentamisessa

On monia hyviä syitä miksi polyuretaanivaahdot ovat niin käytettyjä modernissa rakentamisessa. Niitä on helppo ja nopea käyttää erilaissa käyttökohteissa ja ne ovat kustannustehokasta materiaalia. Säästyy siis aikaa ja rahaa. Polyuretaanien käyttö tarjoaa myös muita merkittäviä etuja rakennusteollisuudelle:  

Polyuretaanivaahdoilla on erinomainen tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaaleihin: betoni, sementti, laasti,  rappaus, kuitusementti, muuraukset, puu,  erilaiset muovit jne. PU-vaahdolla on erinomainen lämpö- ja akustinen eristävyys ja ne myös ehkäisevät homeen kasvua, kosteuden läpäisyä, korroosiota ja mädäntymistä. Lisäksi niillä on yleensä korkea kemiallinen kestävyys monille hapoille ja emäksille. Rakennusalan ammattilaiset ja tee-se-itse -rakentajat ovat havainneet PU-vaahtojen olevan erittäin monipuolisia erilaisissa eristys-, asennus- ja kokoamis-, täyttö- ja tiivistystöissä. PU-vaahdot ovat yleensä aerosoleja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja käteviä kuljettaa mukana. Voit kiinnittää ikkunan karmin paikalleen ja seuraavaksi tiivistää karmin ja ikkunan väliin jäävän tilan.

Sika-rakennusvaahdolla voidaan tiivistää ovi- ja ikkunakarmeja

Ympäristöa arvostava valinta

pu-pallo

Kupla tai pallo on suhteessa ominaisuuksiinsa maailmankaikkeuden materiaalitehokkaimpia ratkaisuja. Rakennusvaahdot voidaan virittää tuottamaan solurakenne ja ominaisuudet, jotka soveltuvat kunkin rakennusvaahdon mukaiseen käyttötarkoitukseen erinomaisesti – eikä pelkkään lämmöneristämiseen kuten polyuretaanivaahdoista ensisijaisesti usein ajatellaan.  

sika-laastisäkki

Väärään paikkaan tehty pieni varaus tai kolo voidaan täyttää jäykällä vaahdolla tehokkaasti, leikata ja viimeistellä tasoitteella hyvin nopeasti – kunhan ei tarvita rakenteellista kantavuutta. Pullon vaahtomäärä vastaa esimerkiksi noin kolmea laastisäkillistä. Kolmea laastisäkillistä ei ihminen kanna kovin pitkälle eikä sitä määrää myöskään sekoita kovin nopeasti. 

pu-painovertailu

Rakennusvaahdolla voi liimata maatason alapuoliset eristelevyjen laajat pinnat teollisen tehokkaasti ja materiaalia säästäen. Maeriaalisäästöä syntyy kun liimamassa painaisi noin 1450 kg/m3 ja PU-vaahto vain 25 kg/m3 – verrattuna esim. kuinka paljon bitumia eristyslevyjen kiinnittämiseen tarvittaisiin. Vaahdolla voidaan aikaansaada liimaukseen tehokas kennorakenne hyvin materiaalitehokkaasti.  Nykyaikaisilla rakennus- vaahdoilla voidaan tehdä palosaumauksia palovaahdolla, saumata ikkunat joustavalla ilmasulkuvaahdolla ja liimata pihakivet penkiksi kiviliimalla. Valitsemalla oikean rakennusvaahdon käsillä olevaan tehtävään voit parhaassa tapauksessa saada aikaan enemmän vähemmällä. Tämä tavoite saavutettaessa arvostetaan myös luontoa – jonka aikaansaannoksia ja rakenteita rakennusvaahdot materiaalitehokkaalla solurakenteellaan matkivat. 

Vaahtojen luokittelut

PU-VAAHTOJEN LUOKITTELUUN ON USEITA ERI TAPOJA: fysikaalisten ominaisuuksien ja suorituskyvyn mukaan, komponenttien, tiivistysominaisuuksien tai käyttömahdollisuuksien mukaan. Alla on yhteenveto missä muualla kuin rakennusteollisuudessa erityyppisiä PU-vaahtoja voi käyttää.

1-komponenttiset vaahdot

1-komponenttisissa vaahdoissa kemikaalit on sekoitettu valmiiksi ja kun vaahtoa asennetaan, se reagoi yhdessä ilman kosteuden ja alustan kanssa ja alkaa kovettua. Nämä PU-vaahdot kovettuvat kosketuksissa olevasta pinnasta sisäänpäin.

Optimaalisen vaahdon laadun saavuttamiseksi on suositeltavaa kostuttaa alusta puhtaalla vedellä ennen vaahdon asennusta. Suuremmat aukot tulisi täyttää useammalla vaahtokerroksella sumuttaen puhdasta vettä aina ennen uuden kerroksen asennusta. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki PU-vaahtotyypit poislukien 2-komponenttiset vaahdot.

2-komponenttiset vaahdot

2-komponenttiset PU-vaahdot syntyvät kahden komponentin reaktiona (emäs ja kovetin) ja kuivumisreaktion vaatima vesi on jo mukana seoksessa. Tasainen värillinen vaahto on tulos onninstuneesta sekoittumisreaktiosta. 2-komponenttinen vaahto kovettuu yleensä huomattavasti nopeammin ja kuivunut vaahto on kovempaa kuin 1-komponenttinen vaahto. Tästä syystä 2-komponenttiset vaahdot kuuluvat jäykkien vaahtojen tuoteryhmään.

Rakennusteollisuudessa kovettajat toimitetaan normaa-listi erillisenä yksikkönä. Kovettumiskomponentti on ehkä aktivoitava, jonka jälkeen vaahto sekoitetaan ja on valmis asennettavaksi. Vaahto tulee asentaa tuotteen avoimen ajan kuluessa, mikä on yleensä muutamia minuutteja. 2-komponenttiset vaahdot eivät tarvitse vettä reagoidakseen koska kovettumiseen tarvittava vesi sisältyy kovettimeen.

Elastiset vaahdot

Näillä PU-vaahdoilla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia ja niitä on käytetty melkein kaikkialla elinympäristössämme. Vaahdot ovat laajasti käytössä niiden pehmeiden ja muo-toonsa palautuvien ominaisuuksien ansiosta huonekaluissa, autoissa ja erilaisissa tarvikkeissa kuten matkalaukuissa, jalkine- ja tekstiiliteollisuudessa. Nykyään elastiset PU-sienet ovat suurilta osin korvanneet luonnolliset sienimateriaalit niiden suorityskyvyn, kestävyyden sekä ympäristöystävällisyyden ansiosta.

Jäykät vaahdot

Jäykkiä PU-vaahtoja käytetään enimmäkseen eristämisessä, erityisesti kun tarvitaan lämmön eristämistä tai korkeaa puristuslujuutta. PU-vaahtoa käytetään eristyspaneeleissa, komposiitti, sandwich- seinä- tai kattopaneeleissa sekä erilaisissa eristeinä käytettävissä nesteissä esim. jäähdytys- ja lämmityslaitteissa sekä lukemattomissa muissa kohteissa uudis- ja korjausrakentamisessa. 


Jäykät vaahtomateriaalit ovat kasvattaneet suosiotaan ra-kennusteollisuuden eristysmateriaalina sekä nestemäisinä eristeinä niiden laajenevien ja nopeasti kovettuvien ominai-suuksien ansiosta. Jäykät vaahtomuovit ovat ihanteellisia ikkunoiden ja ovien karmien nopeassa ja varmassa asentamisessa koska vaahto laajenee, ja täyttää kehyksen ja karmin välisen raon ja näin ollen tiivistää ja eristää hyvin. 

Liimavaahdot

Kun rakennuksesta halutaan energiatehokas, sen tärkein ominaisuus on lämmön ja kylmän eristämiskyky, ja se saavutetaan yleensä eristyslevyin. Liimavaahdot ovat nopeita, tehokkaita ja taloudellinen ratkaisu tähän tarkoitukseen. Liimavaahdolla voidaan liimata melkein kaiken tyyppisiäeristyslevyjä - XPS, EPS, puukuitua tai korkkia. Eristelevyjä voidaan liimata tiloissa kellarista vintille sisä- ja ulkotiloissa.

Vaahtojen ominaisuudet

POLYURETAANIVAAHTOJA kuvaillaan ja luokitellaan useilla eri ominaisuuksilla. Alla muutamia tärkeimpiä ominaisuuksia: 

Elastisuus

Kovettuneen vaahdon joustavuudella on tärkeä tehtävä ikkunan asennuksessa. Suuret ikkunat ovat alttiimpia tuulelle ja suuremmille lämpötilan vaihteluille kuin pienet ikkunat, koska ne lämpenevät kesällä ja viilentyvät talvella. Tämä tarkoittaa, että kehykset laajenevat tai supistuvat vastaavasti. Pienemmät ikkunat saattavat sietää jäykkiä vaahtoja, muttasuuremmat ikkunat ja ikkunat,  jotka on asennettu rakennuksen säärasituksen puolelle, edellyttävät elastisen vaahdon käyttöä lämpöliikkeen sietämiseksi. Samalla ne säilyttävät kuitenkin turvallisen liimaustuloksen ja erinomaisen tiivistyksen. 

Tuotto

Tämä on yleensä erittäin tärkeä arvo jokaiselle vaahdolle, koska arvon avulla on helppo tehdä vertailua eri vaahtojen välillä. On vaahtoja, joiden paisumiskerroin on suurempi kuin muilla, riippuen isosyanaatin kokonaispitoisuudesta. Vaahdoilla, jotka käyttävät teknologioita STP / SMP, on yleensä vähemmän tuottoa kuin polyuretaanivaahdoilla.
Suuttimella levitetyn vaahdon tuotto on yleensä 30 - enintään 35 litraa, kun taas pistoolilla levitettyjen vaahtojen tuotto voi olla laajempi, 35 - 50 litraa. 

Jälkilaajeneminen

Jälkilaajeneminen on ero paisumisessa lähtien tuoreen vaahdon asennushetkestä siihen asti kunnes vaahto on kovettunut. Tämä tarkoittaa, että jälkilaajeneminen ja vaahdon tuotto ovat kaksi eri ominaisuutta. Vaahdot joilla on vähäinen jälkilaajeneminen tuottavat myös pienemmän kovettu-       mispaineen. Vaahtojen jälkilaajenemispotentiaali vaihtelee välillä 20% - 300%, missä yleensä suuttimella asennetuilla vaahdoilla on suurempi jälkilaajeneminen kuin vaahtopistoolilla asennetuilla. Ikkuna- ja ovikarmien asennuksessa on tunnettua, että isoa jälkilaajenemista sekä isoa kovettumispainetta tulisi välttää. Tämä johtuu siitä, että ilmiö voisi kohdistaa ympäröiviin rakenteisiin ylimääräisiä voimia ja jännitteitä. Vaahtoja, joilla on vähäinen jälkilaajeneminen, käytetään valtaosin ikkuna- ja ovikarmien asennuksessa, johtuen niiden karmeille aiheuttamasta alhaisemmasta jännityksestä. Alhaisen jälkilaajenemisen omaavilla vaahdoilla ei välttämättä tarvitse olla isompaa joustokykyä, mutta yleensä niillä on – jälleen yksi syy miksi niitä käytetään ikkunoiden ja ovien asennuksessa.  

Äänenvaimennus

Polyuretaanivaahto vaimentaa yleensä hyvin ääntä. Tavan-omaisten PU-vaahtojen äänieristysarvo on n. 57 desibeliä, kun taas erityisillä äänenvaimennusvaahdoilla jopa 63 desibeliä muiden mittojen ollessa samat.

Lämpöeristys

Koska PU-vaahdot ovat lähestulkoon samaa materiaalia kuin kovettuneet eristyslevyt, niillä on erinomaiset lämmöneris-tysominaisuudet, n. 0.04 W/mK. 

Tarttuvuus

PU-vaahto tarttuu hyvin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin, poikkeuksena PP (polypropeeni), PE (polyeteeni), Teflon® tai silikonit.

Asentaminen

Polyuretaanivaahdoilla on useita erilaisia käyttökohteita. Vaahdot ja niiden asennustekniikat ovat kehittyneet käytön ja suorituskyvyn parantamiseksi. Erilaisten käyttökohteiden vaatimuksiin on soveltuvia vaahtoja ja asennusmenetelmiä.

Kolojen ja aukkojen täyttö

Aukkojen täyttöön käytetään täyttövaahtoa kun aukot, kolot, saumat tai reiät täytyy täyttää. Yleensä aukot sijaitsevat huoltoputkien ja läpivientien ympärillä. Vaahtojen etuina on nopea ja helppo asennettavuus, ne tarttuvat hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin ja ne ovat pinnoitettavissa rappauksella tai muulla viimeistelyllä pian täytön jälkeen.  

Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys

Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittämiseen tarvitaan elastisempi vaahto, joka turpoaa vähemmän. Matalampi paisuntapaine estää kehysten taipumista ja vaurioitumista. Myös suurem-pien ikkunoiden kasvava trendi asettaa vaatimuksia kehyksien kiinnityksille. Suurempaa joustavuutta tarvitaan jotta varmistetaan ikkunakarmien paikallaan pysymisen. 

Limavaahdot

PU-vaahdot ovat moderni vaihtoehto perinteisille liimoille lämpöeristeiden kiinnittämiseen. Liimavaahto mahdollistaa siistin ja nopean asennuksen ja erinomaisen tartunnan erilaisiin materiaaleihin. Mitään mekaanisia kiinnikkeitä ei tarvita liimavaahdon lisäksi eristyspaneeleiden kiinnittämiseen. 

Erikoisvaahdot

Vaahdot ympärivuotiseen käyttöön

Nämä vaahdot on kehitetty ympärivuotiseen käyttöön ja niitä voidaan käyttää 0°C  -+40°C. 

Vaahdot kylmiin käyttöolosuhteisiin

Talvikäyttöön tarkoitetut vaahdot on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää alle 0°C lämpötiloissa. Standardivaahdot on yleensä käytettävissä +5°C lämpötiloissa, mutta kylmään suunniteltuja vaahtoja voidaan käyttää jopa -20°C:ssa ja ne toimivat silti loistavasti. 

Paloa hidastavat vaahdot

Paloa hidastavat vaahdot kehitettiin liitosten täyttämiseen ja tiivistämiseen kohteissa, joissa vaaditaan tiettyä käyttäytymistä tai reaktiota palotilanteessa. Paloa hidastavilta vaahdoilta vaaditaan yleensä hyväksynnät ja sertifikaatit - esim. EN 13501-1: n mukainen (samanlainen kuin luokan B1 aikaisemman saksalaisen DIN 4102-1: n mukaan). (Lähinnä saksankieliset maat tunnistavat tämän rakennustavan/lähestymistavan. Suom. huom.) 

Palonsuojavaahdot

Palonsuojavaahtoja käytetään tyypillisesti täyttämään ja tiivistämään saumoja palo-ovien, putkien läpivientien ja -kanavien ympärillä, missä vaaditaan erityistä palonkestävyyttä. Tuotteet ovat sertifioituja palotesteissä saavutetun suorituskyvyn mukaan esim. paloluokka EI240, standardien EN 1366-4 / EN 13501-2 mukaan. (Suomalainen rakennustapa. Suom. huom.)  

Kaivonkansivaahdot

Niin sanotut kaivonkansivaahdot on luotu erityisesti vesiputkien, akselien, kaivojen jne. betoniputkien renkaiden kiinnittämiseen ja tiivistämiseen. Puolueeton testaus vaaditaan riittävän vesipaineen, öljyjen, kemikaalien ja bakteerien vas-tustuskyvyn varmistamiseksi maaperässä.

Alhaisen monomeerimäärän vaahdot

Lisääntyvien EHS-määräysten vuoksi kysyntä kasvaa myös alhaisemman isosyanaattipitoisuuden omaaville PU-vaahdoille. Niillä on sama suorituskyky kuin muilla PU-vaahdoilla ja niitä käytetään kaiken tyyppisiin asennuksiin.

STP-pohjaiset vaahdot

STP-pohjaiset vaahdot ovat suosittuja tiukkojen määräyksien mukaisissa maissa. STP-vaahdot eivät sisällä isosyanaatteja, joten ne ovat turvallisempia sekä ammattilais- että kuluttajakäyttöön.

Lisätietoja

Kai Salo

Tekninen johtaja