Tuli on ollut kiehtova elementti tuhansia vuosia, ja se on mahdollistanut monia ihmiskunnan suuria saavutuksia. Vaikka tuli on hallitussa muodossa tuonut mukanaan menestystä ja vaurautta, se voi silti hallitsemattomana vahingoittaa meitä ja tuhota vuosikymmenien saavutukset minuuteissa. On kaikkien edun mukaista hallita tulta.

Sika tarjoaa kattavia ratkaisuja kohteisiin, joissa tarvitaan paloluokiteltua rakentamista, kuten liiketiloissa, julkisissa tiloissa, asuinrakennuksissa ja vastaavissa kohteissa. Paloluokitellut saumausmassat, lineaaristen saumojen täyte- ja pohjamateriaalit sekä läpivientien tiivistysratkaisut mahdollistavat aiempaa turvallisempien rakennusten ja infrastruktuurin rakentamisen.

Tuotteemme täyttävät uusimpien asianmukaisten standardien vaatimukset, ja niitä voidaan käyttää laajalti palontorjuntaan lineaarisissa saumoissa ja läpivienneissä.

Katso video - Sika on kumppanisi passiivisen palosuojauksen ratkaisuissa

Miksi valita Sika passivinen palosuojaus -ratkaisut?

Ihmishenkiä pelastavat ja omaisuutta suojelevat ratkaisut

Nykyaikaisten rakennusten rungoissa on runsaasti saumoja, kaapeleita, putkia ja ilmanvaihtokanavia sekä vaaka- että pystysuunnassa. Jokainen tällainen läpivienti ja rakenteiden välinen sauma mahdollistaa liekkien, kuumuuden ja myrkyllisten savukaasujen leviämisen viereisiin huoneisiin ja tiloihin, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa hallitsemattomaan tulen leviämiseen kaikkialle rakennukseen.

Palosuojaus voi kuitenkin auttaa. Aktiiviset palosuojausjärjestelmät, kuten sprinklerit, voivat sammuttaa tulipaloja. Passiivinen palosuojaus on puolestaan suunniteltu estämään palon leviäminen ja pitämään palo rajatuissa osastoissa vahinkojen minimoimiseksi sekä ennen kaikkea antamaan muissa osastoissa oleville ihmisille riittävästi aikaa pelastautua turvallisesti.

Sikan passiiviset palosuojausratkaisut on suunniteltu tiivistämään erilaisia rakenneliitoksia ja -läpivientejä. Ne noudattavat keskeisimpiä kansallisia ja kansainvälisiä standardeja (kuten EN, UL, EAD, AS) ja osoittavat siten, että ne täyttävät kaikkein vaativimmatkin palonkestävyyden vaatimukset ja voivat siten auttaa pelastamaan ihmishenkiä.

Sika tarjoaa:
  • Täydellinen valikoima palosuojaratkaisuja lineaarisiin saumoihin ja läpivienteihin
  • Digitaalinen palokatkovalitsin:  näyttää ratkaisun nopeasti ja helposti
  • Koulutus: Sika tarjoaa kursseja ja koulutusta tuotteiden oikeaan käyttöön ja järjestelmien asentamiseen
  • Tekninen tuki: paikallinen tekninen paloasiantuntija
  • Dokumentit ja hyväksynnät: Testatut tuotteet ja menetelmät, jotka noudattavat eurooppalaisia ​​standardeja ja ovat mukautettu suomalaiseen rakennuskäytäntöön
  • Videot: Tuotteiden oikea käyttö
Sika passiv brannsikring

Palokatkovalitsin

Palokatkovalitsin

Digitaalinen palokatkovalitsin tarjoaa ratkaisut projektiisi nopeasti ja helposti.

Oikean menetelmän valitseminen

Palo-osastoinnin passiiviset palosuojaussovellukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

Lineaaristen saumojen saumaus
Läpivientien tiivistäminen

 

Ratkaisut passiiviseen palosuojaukseen

Läpivientien

tiivistäminen

Lineaariset saumaratkaisut passiviiseen palosuojaukseen

Lineaaristen saumojen saumaus

Tyypillisiä passiivisen palosuojauksen käyttökohteita

Usein kysytyt kysymykset

Mitä passiivinen palosuojaus tarkoittaa?

Passiivinen palosuojaus ovat palosuojattuja rakennuksen osia, jotka pysyvät lepotilassa tai passiivisina normaaleissa olosuhteissa, mutta aktivoituvat palotilanteessa. Passiivinen palosuojaus on olennainen osa rakentamista ja sen tarkoitus on minimoida palon leviäminen.

Passiivisen palosuojauksen tarkoituksena on rajoittaa tulipalon laajuutta riittävän ajoissa, jotta jää aikaa ihmisten ja eläinten turvalliseen evakuointiin. Lisäksi palosuojaus antaa palokunnalle lisäaikaa.

Mitä EI 60 tarkoittaa?

E – Eheys on rakennuselementinkyky estää liekkien ja kuumien kaasujen kulku altistamattomalle puolelle, kun se altistuu tulelle toiselta puolelta.

I – Eristys on rakennuselementin kyky säilyttää lämmöneristysominaisuudet, kun se altistuu tulelle toiselta puolelta. Useimmat standardit sallivat enintään 180°C:n lämpötilan nousun altistamattomalla puolella

Kirjaimia seuraa numero, joka ilmaisee, kuinka kauan Eheys ja Eristys säilyvät minuuteissa. Toisin sanoen luokitus E 60 osoittaa, että eheys säilyy tunnin ajan, kun taas EI 120 tarkoittaa kahta tuntia sekä eheyden että eristyksen osalta.

Mitä tarkoittaa palonkestävyys?

Palonkestävyys kuvaa rakennuselementin kykyä estää lämmön ja liekkien kulku yhdeltä puolelta toiselle. Tyypillisiä tällaisia rakennuselementtejä ovat seinät ja lattiat, mukaan lukien saumat ja läpiviennit, ikkunat ja ovet jne

Mitä tarkoittaa laajeneva palosuoja?

Laajeneva palosuoja turpoaa lämmön vaikutuksesta. Laajenevan materiaalin turpoaminen johtaa tilavuuden kasvuun ja tiheyden vähenemiseen.

Voinko korvata tai käyttää Sikan passiivisen palosuojauksen tuotteita yhdessä muiden valmistajien tuotteiden kanssa?

Emme suosittele. Eri valmistajien tuotteiden korvaaminen tai sekoittaminen vaarantaa palosuojajärjestelmän eheyden ja asettaa ihmiset ja omaisuuden vaaraan.

Mikä on suorituskykyilmoitus?

Suorituskykyilmoitus on tuotteen valmistajan laatima virallinen vakuutus. Jokaisella myydyllä (CE-merkityllä) tuotteella tulee olla suoritustasoilmoitus, joka kuvaa tuotteen suorituskykyä sen käyttötarkoituksessa.

Mistä löydän kaiken dokumentaation Sikan passiivisen palosuojauksen tuotteille?

Kaikki tuotedokumentaatiot; tekniset tiedot, käyttöturvallisuustiedotteet, sertifikaatit ja suorituskykyilmoitukset löytyvät verkkosivuiltamme www.sika.fi osiosta Dokumenttikirjasto.

Vastaavatko Sikan ratkaisut pohjoismaisia rakennuskäytäntöjä?

Kyllä, Sikan ratkaisut passiiviseen palontorjuntaan vastaavat pohjoismaisia rakennuskäytäntöjä. 

Miten saan selville mitä ratkaisuja tai tuotteita kohteeseen tulee valita?

Palokatkovalitsin auttaa löytämään läpivientien palosuojaukseen ratkaisut ja esitteemme: ”Paloluokiteltu palosaumaus” auttaa löytämään lineaaristen palosaumojen ratkaisut – edellyttäen, että tilojen paloluokittelun on määritellyt osaava palosuunnittelija. Palosuunnitelma tulee hyväksyttää viranomaisilla.

Onko tuotteiden käytöstä saatavilla videoita?

Kyllä, verkkosivuillamme on useita käyttöä opastavia videoita.

Onko Sikalla ratkaisuja puu- tai kipsirakenteisiin seiniin?

Kyllä, ratkaisumme kattavat myös näillä materiaaleilla rakennettaessa.

Järjestääkö sika koulutusta tuotteiden käyttöön?

Kyllä, tarjoamme ammattiasiakkaillemme koulutusta tuotteiden käyttöön.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Sika logo with claim Building Trust

Kaisa Thodén

Technical Manager / Q- & E-manager

Markus Oksanen

Myyntijohtaja / Saumaus ja tiivistys

Kai Salo

Tekninen johtaja

Ota yhteyttä