Itämeren lajiston monimuotoisuus köyhtyy. Neljännes meremme pohjasta on elotonta. Meidän on hillittävä rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta, jotta elämä säilyy Itämeressä.

Itämeri on myös meille tärkeä. Haluamme osaltamme tukea toimenpiteitä sen suojelemiseksi, joten otamme osaa talkoisiin Itämeren pelastamiseksi ja lahjoitimme joulurahat Eläköön Itämeri -keräykseen.

Eläköön Itämeri