Tämä verkkosivuston tietosuojailmoitus kuvaa, kuinka Oy Sika Finland rekisterinpitäjänä käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja (”sinä” tai ”sinun”) erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) tarkoittamalla tavalla verkkosivustoa www.sika.fi (”Sika Finland”) käytettäessä.

1. Henkilötietojen kategoriat, käsittelytarkoitukset, oikeusperusta ja lähde
a.   Sinun aktiivisesti antamasi henkilötiedot:
Jos luot käyttäjätilin verkkosivustollemme, sinua pyydetään antamaan itsestäsi seuraavat henkilötiedot: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana. Oy Sika Finland Ab käsittelee tällaisia henkilötietoja tarjotakseen sinulle palvelujamme. Tällaisten henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Et voi kuitenkaan luoda käyttäjätiliä antamatta tällaisia henkilötietoja. Tällaisten henkilötietojen oikeusperustana on kanssasi solmittu sopimus verkkosivuston käytöstä (6 artikla (1) b alakohta GDPR). Jos rekisteröidyt uutiskirjeen tilaajaksi ja suostut uutiskirjeiden vastaanottamiseen ja sähköpostiosoitteesi käsittelyyn tässä tarkoituksessa, sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoitteesi. Käytämme sähköpostiosoitettasi lähettämään sinulle uutiskirjeitä säännöllisesti. Sähköpostiosoitteesi antaminen on vapaaehtoista. Et voi kuitenkaan vastaanottaa uutiskirjeitä, jos et anna sähköpostiosoitettasi. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste uutiskirjeiden lähetystä varten on suostumus (6 artikla (1) a alakohta GDPR).
b. Muut passiivisesti kerätyt tiedot:
Aktiivisesti antamiesi henkilötietojen lisäksi verkkosivusto saattaa automaattisesti kerätä, käsitellä ja tallentaa tiettyjä tietoja sinusta salanimipohjalta: 

  • Laite- ja käyttötiedot – joihin voi sisältyä (i) erityiset tiedot verkkosivulle pääsyyn käytetystä laitteesta (käsittäen mm. malli, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, kieli, tiedonkantaja ja vastaavat tiedot) ja (ii) tiedot ominaisuuksien, toimintojen käytöstä tai laitteen ilmoituksista, jotta sinut voitaisiin tunnistaa ja trendejä analysoida.
  • Verkkosivuston tilastot – kuten kuinka usein käyttäjä käyttää verkkosivustoa, koostettu käyttö, tehotiedot. Käytämme verkkosivuston tilastoja voidaksemme paremmin ymmärtää verkkosivustomme toiminnallisuutta ja käyttöä. Tämän tarkoituksen oikeusperustana ovat oikeutetut etumme (6 artikla (1) f alakohta GDPR), joita ovat seuraavat: verkkosivuston suorituskyvyn tarkkailu ja ylläpito sekä trendien, käytön ja toimintojen analysointi verkkosivustoomme liittyen.

2.  Vastaanottajat 
a. Siirto palveluntarjoajille
Oy Sika Finland Ab saattaa käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, jotka toimivat yrityksen Oy Sika Finland Ab tiedonkäsittelijöinä toimittaakseen tietyt palvelut yritykselle Oy Sika Finland Ab kuten verkkosivustopalveluiden tarjoajat, markkinointipalvelujen tarjoajat tai IT-tukipalvelujen tarjoajat. Tällaisia palveluja tarjotessaan ulkoisilla palvelutarjoajilla saattaa olla pääsy henkilötietoihisi ja/tai ne saattavat käsitellä henkilötietojasi.Näiden ulkoisten palveluntarjoajien tulee sopimuksellisten velvoitteiden mukaisesti käyttää soveltuvia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen turvaamiseksi ja käsitellä henkilötietoja ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
b. Muut vastaanottajat
Jotkut verkkosivustoa hallinnoivat ja IT-palveluja tarjoavat kollegamme saattavat olla konsernimme yritysten työntekijöitä. Verkkosivustoa hallinnoidessaan kollegoillamme saattaa olla pääsy henkilötietoihisi ja/tai he saattavat käsitellä henkilötietojasi. Henkilötietojesi vastaava siirto perustuu oikeutettuihin etuihimme. Oikeutettuja etujamme ovat henkilötietojen siirto yritysryhmän sisällä sisäisissä hallinnollisissa ja tukitarkoituksissa. Pääsy on rajoitettu kollegoihin, joille tämä tieto on välttämätöntä. Oy Sika Finland Ab saattaa myös siirtää henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille, valtion viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille ja ulkoisille konsulteille soveltuvaa tietosuojalakia noudattaen. Oikeusperuste tällaiselle käsittelylle on yritystä Oy Sika Finland Ab koskevien lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen tai oikeutetut edut, kuten oikeudellisten vaatimusten esittäminen tai puolustaminen.Päivitetty luettelo niistä tietojenkäsittelijöistä ja kolmansista osapuolista, joille jaamme tietoja, on saatavana pyynnöstä yritykseltä alla määritetyistä yhteystiedoista.
c.   Henkilötietojen kansainväliset siirrot
Keräämämme tai sinusta saamamme henkilötiedot saatetaan siirtää ja niitä saattavat käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä tai ulkopuolella sijaitsevat vastaanottajat, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa. Maat, joiden katsotaan tarjoavan riittävä tietosuojan taso EU-lainsäädännön näkökulmasta katsottuna, ovat Andorra, Argentiina, Kanada, Sveitsi, Färsaaret, Guernsey, Israelin valtio, Mansaari, Jersey, Uusi-Seelanti ja Uruguain itäinen tasavalta. USA:ssa sijaitsevat vastaanottajat saattavat osittain olla sertifioitu EU-US-tietosuojakilven (Privacy Shield) mukaisesti ja siksi niiden katsotaan tarjoavan riittävän tietosuojatason EU-lainsäädännön näkökulmasta. Mikäli henkilötietojasi siirretään maihin, joissa ei tarjota riittävää tietosuojan tasoa EU-lainsäädännön näkökulmasta, turvaamme vastaavan siirron soveltuvilla turvatoimilla, kuten Euroopan komission soveltamilla vakiotietosuojalausekkeilla. Voit pyytää kopion tällaisista soveltuvista turvatoimista ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 5 (Yhteystiedot) alla asetetulla tavalla. Pääsy on rajoitettu vastaanottajiin, joille tämä tieto on välttämätöntä.

3. Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi?
Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelytoimiin, voit peruuttaa tämän suostumuksen koska tahansa tulevin vaikutuksin. Tällainen suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen tiedonkäsittelyn oikeellisuuteen.Soveltuvan tietosuojalain mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus: pyytää pääsyä henkilötietoihisi, pyytää henkilötietojesi korjausta; pyytää henkilötietojesi poistamista, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; pyytää tietojen siirrettävyyttä ja kieltää henkilötietojesi käsittelyn. Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalaki saattaa rajoittaa näitä edellä mainittuja oikeuksia. Lisätietoja näistä oikeuksista saat liitteestä Sinun oikeutesi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus pätevälle tietosuojavalvontaviranomaiselle. Käytä oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä alla kohdassa (5) annetussa osoitteessa tai käytä erityistä Käytä oikeuksiasi- -verkkolomaketta, joka on saatavana yrityksen verkkosivustolla

4.  Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan, kun pyydettyjen palveluiden tarjoaminen sinulle sitä vaatii. Jos Oy Sika Finland Ab ei enää tarvitse käyttää henkilötietojasi sopimuksellisten tai lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen, poistamme ne järjestelmästämme ja rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimiin poistaaksemme nimesi niistä asianmukaisesti, jotta sinua ei voida enää tunnistaa, paitsi jos tietojesi, henkilötiedot mukaan lukien, säilyttäminen on pakollista Oy Sika Finland Ab yritykseen kohdistuvien lakisääteisten tai säätelyvelvoitteiden noudattamiseksi, esim. säädetyt säilytysajat.

5. Yhteystiedot
Jos sinulla on tätä verkkosivuston tietojenkäsittelyilmoitusta koskevaa asiaa tai kysymyksiä, meihin saat yhteyden seuraavasti: Oy Sika Finland Ab, Koskelontie 23 C, PL 49, 02920 Espoo, [email protected], puh. 09 511 431


OIKEUTESI
Pääsyoikeus:
Sinulla voi olla oikeus saada meiltä vahvistuksen siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei ja missä näin on, pyytää pääsyä henkilötietoihin. Päästäviin tietoihin sisältyvät – muun muassa – tiedot käsittelyn tarkoituksista, kyseisten henkilötietojen kategoriat ja vastaanottajat tai vastaanottajakategoriat, joille henkilötietoja on ilmoitettu tai tullaan ilmoittamaan. Tämä ei ole kuitenkaan absoluuttinen oikeus, ja muiden yksilöiden edut saattavat rajoittaa pääsyoikeuttasi. Sinulla voi olla oikeus pyytää kopiota käsittelyn alaisista henkilötiedoistasi. Pyytämistäsi lisäkopioista saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten pohjalta.
Korjausoikeus:
Sinulla voi olla oikeus pyytää meitä korjaamaan virheelliset sinua koskevat henkilötiedot. Riippuen käsittelyn tarkoituksista sinulla saattaa olla oikeus täydentää epätäydellisiä henkilötietoja, mukaan lukien täydentävän lausunnon antaminen.
Poistamisoikeus (”oikeus tulla unohdetuksi”):
Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä sinua koskevien henkilötietojen poistamista ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa tällaiset henkilötiedot.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:
Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa vastaavat tiedot merkitään ja saamme käyttää niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.
Oikeus tietojen siirrettävyyteen:
Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus vastaanottaa meille antamasi, sinua käsittelevät henkilötiedot rakenteisessa, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa ja sinulla voi olla oikeus näiden tietojen siirtämiseen toiselle toimijalle meidän sitä estämättä.
Kielto-oikeus: Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus kieltoon, tiettyyn tilanteeseesi liittyvistä syistä, tai kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, kieltää meiltä koska tahansa henkilötietojesi käsittely ja meitä voidaan vaatia olemaan käsittelemättä henkilötietojasi enempää.Lisäksi, jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely tällaiseen markkinointiin koska tahansa, mukaan lukien profilointi siinä laajuudessa, kun se koskee tällaista suoramarkkinointia. Tässä tapauksessa emme enää käsittele henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin.