Euroopan unioni on asettanut uusia lakeja koskien tuotteita, jotka sisältävät yli 0,1 % monomeerisia di-isosyanaatteja. Näihin tuotteisiin kuuluvat teollisessa tuotannossa tai rakentamisessa käytettävät polyuretaanituotteet, esim. liimat, tiivisteet ja pinnoitteet. 24.8.2023 alkaen kaikkien rakennusalan ja teollisuuskäyttäjien ammattilaisten on suoritettava koulutus ennen tällaisten tuotteiden käyttöä.

Tuulilasin liimaus SikaTack -tuulilasiliimalla
Sikaflex-11 FC Purform -saumausmassa levitystä

Mitä REACH tarkoittaa?

Mitä REACH tarkoittaa

"Vuonna 2006 hyväksytty REACH, on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation. Se on eurooppalainen asetus, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemiallisten aineiden mahdollisilta riskeiltä ja varmistaa samalla, että EU:n kemianteollisuuden globaali kilpailukyky säilyy." 

Uudet REACH-asetukset

Euroopan unioni on ottanut käyttöön uuden rajoituksen yli 0,1 % monomeerista di-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden käytölle. Uudet säännöt koskevat myös teollisessa tuotannossa ja rakennustöissä käytettäviä tuotteita, kuten polyuretaaniliimoja, tiivisteitä ja vaahtoja.


24.8.2023 alkaen kaikkien rakennusalan ja teollisuuskäyttäjien ammattilaisten on suoritettava koulutus ennen tällaisten tuotteiden käyttöä.

Tämä laki ei koske kuluttajia.

Miksi asetukset kiristyvät?

Käytettäessä kemikaaleja kuten liima- ja tiivistysmassoja, niiden käyttöturvallisuustiedotteessa annetut varotoimet ovat tärkeitä käyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Yksikomponenttiset polyuretaaniliimat ja tiivistysmassat kovettuvat reagoimalla ilmankosteuden kanssa. 


Tällaisien polyuretaanituotteiden käyttäjät voivat altistua pienille määrille reagoimattomia monomeerisia di-isosyanaatteja. Täydellisen kovettumisen jälkeen di-isosyanaatit ovat kuitenkin  jo reagoineet, ja lopulliset yhdisteet ovat täysin vapaita näistä reaktiivisista kemikaaleista.

*Source: Isopa

 

Osallistu PU-koulutukseen

Man sealing joints of Musanda Villa structure with Sikaflex Construction+ at very high temperatures

Alipa/Isopa järjestää verkkopohjaista REACH-koulutusta myös suomeksi. Alla olevasta linkistä pääset kouluttautumaan ja hankkimaan sertifioinnin di-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden turvalliseen käsittelyyn REACH-asetuksen lakisääteisten koulutusvaatimusten mukaisesti.


Verkkopohjainen koulutusalusta sisältää erilaisia osioita.
Sika tarjoaa maksuttoman osallistumisen Alipan/Isopan järjestämään koulutukseen. Siirry koulutusalustalle ja käytä Sika-koodia: FEICA_21_C20

 

Tuotteita, joiden käyttöön ei vaadita koulutusta

Sika, johtava polyuretaanipohjaisten liima- ja saumausmassojen valmistaja, ottaa tuotteiden käyttäjien terveyden ja turvallisuuden erittäin vakavasti. Tämän vuoksi olemme kehittäneet täysin uuden polyuretaaniteknologian, jonka tuotteilla on erittäin alhainen monomeeripitoisuus ja joita myös ammattilaiset voivat käyttää turvallisesti ilman koulutusta.

Purform - puhtaasti parempi

Sika on kehittänyt täysin uuden Purform®-teknologian, joka on koetellut polyuretaaniteknologian uusin kehitysversio. Kaikilla Purform® -tuotteilla on erittäin alhainen isosyanaattipitoisuus, jonka lisäksi niiden suorityskyky ja muut käyttöominaisuudet ovat entistä parempia. 
Purform® -tuotteiden käyttö ei vaadi REACH-koulutusta. 

Purform® -teknologia ja tuotteet yhdistävät tehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. 

Purform® on puhtautta

Purform® täyttää tulevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset eikä tuotteiden käyttö edellytä REACH-koulutusta. Tuotteet ovat tutkittuja, koeteltuja ja turvallisia käyttää nyt ja tulevaisuudessa.

Purform® on suorituskykyä

Purform® takaa nopeamman lujuuden kehittymisen alhaisissa lämpötiloissa. Tuotteet ovat kestävän kehityksen mukaisia ja rakentamisen standardit täyttäviä kellarista kattoon.

Purform® on kestävyyttä ja tasapainoa

Uusi Purform®-teknologia tekee Sikaflex®-, SikaBond®-, SikaTack®- ja Sika Boom®-järjestelmistä entistä parempia. Tuotteilla on erinomaiset säänkesto-ominaisuudet ja loistavat kulutusominaisuudet. 

Ominaisuuksien täydellinen tasapaino ilman heikkouksia millään osa-alueella, tekee niistä monipuolisia erilaisiin käyttötarkoituksiin rakentamisessa ja valmistavassa teollisuudessa.

Polyuretaanituotteiden turvallinen käyttö

Polyuretaanituotteita käytettäessä käyttäjät voivat altistua pienille määrille reagoimattomia monomeerisia di-isosyanaatteja. Kun tuote on kuitenkin täysin kovettunut, di-isosyanaatit ovat reagoineet ja lopulliset yhdisteet ovat täysin vapaita näistä reaktiivisista kemikaaleista.


Sikan kehittämä Purform®-teknologia vähentää monomeeristen di-isosyanaattien jäännöspitoisuutta edelleen alle 0,1 %:n kynnyksen. Tämä mahdollistaa polyuretaanituotteiden turvallisen käytön ilman REACH-rajoituksia.

  Tavanomaiset polyuretaanit Sika Purform® -polyuretaanit
Di-isosyanaattimonomeerit > 0.1 p-% < 0.1 p-%
REACH-koulutus Kyllä Ei

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä di-isosyanaatit ovat?

Di-isosyanaatit ovat kemiallisia ainesosia polyuretaanissa. Niitä käytetään pääasiassa polyuretaanituotteiden, kuten vaahtojen, pinnoitteiden, liimojen, tiivistysaineiden ja elastomeerien valmistukseen. Niitä on nestemäisissä ja massatuotteissa vaihtelevassa määrin ja ne reagoivat täysin ympäristön kosteuden kanssa, joten niitä ei enää ole valmiissa, kovettuneissa polyuretaanituotteissa.

Rajoittaako uusi REACH-asetus polyuretaanituotteiden käyttöä?

Rajoitus ei estä PU-tuotteiden myyntiä tai käyttöä.

Osaan Sikan tuotteista sovelletaan REACH-asetuksen rajoituksia.

Mitä tuotteita rajoitukset koskevat?

Rajoitus koskee kaikkia tuotteita, jotka sisältävät yli 0,1 % monomeeridi-isosyanaatteja. Yleensä tämä koskee useimpia tällä hetkellä markkinoilla olevia polyuretaanituotteita, kuten liimoja, tiivisteitä, pinnoitteita, lattiapäällysteitä jne. Kuivuneet tuotteet eivät enää sisällä isosyanaatteja. Rajoitus ei myöskään koske tuotteita, joissa on erittäin vähän di-isosyanaattia, esim. Sikan Purform® -tuotesarjan tuotteita.

Miksi tälläinen rajoitus on tehty?

Vuosittaiset astmatapaukset, jotka liittyvät di-isosyanaattien kanssa työskentelemiseen, kirjataan Euroopassa työterveystapaturmarekisteriin. Di-isosyanaatteja voidaan käsitellä turvallisesti, jos asianmukaiset käsittely- ja riskinhallintatoimenpiteet ovat käytössä. Tämä ei täysin poista henkilön riskiä herkistyä di-isosyanaateille,  jotka voivat aiheuttaa astmaa pienimmälläkin pitoisuudella. Paras tapa hallita tällaista riskiä on kouluttaa kaikkia di-isosyanaattien kanssa työskenteleviä käsittelemään niitä oikein.

Mitkä rajoitukset koskevat tuotteiden käyttäjiä, jälleenmyyjiä ja heidän työntekijöitään?

Rajoitus varmistaa, että jokainen di-isosyanaatteja ammattimaisesti käsittelevä on koulutettu ja tietää miten niitä käsitellään ja käytetään turvallisesti. Rajoituksissa on kaksi osaa: toinen koskee PU-tuotteiden valmistajia ja toinen ammattikäyttäjiä.

  1. Rajoituksen kohteena olevan tuotteen myyntiä varten on koulutusvaatimus mainittava etiketissä ja toimittajan on annettava asiakkaalle tiedot siitä, missä ja miten vaadittavan koulutuksen voi suorittaa.
  2. Tuotteen käyttäjän on suoritettava koulutus ja hänen työnantajan on dokumentoitava koulutuksen suorittaminen ennen rajoituksia koskevien tuotteiden käyttöä.
Milloin koulutus tulee suorittaa?

24.2.2022: Rajoituksen piirissä olevien tuotteiden etiketissä on oltava maininta koulutuksesta.

24.8.2023: Koulutus on oltava suoritettu ennen rajoituksen piirissä olevien tuotteiden käyttöä.

Suoritettu koulutus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 

Kuka järjestää nämä pakolliset koulutukset?

Koulutus voidaan suorittaa joko verkon kautta tai luokkahuonekoulutuksena. Kouluttajalla tulee olla työturvallisuus- ja työterveysalan koulutus. Toimialajärjestöt ovat kehittäneet koulutusmateriaalia näiden vaatimusten mukaisesti ja tarjoavat koulutuksen verkossa. Kouluttajat voivat myös saada pääsyn tähän koulutusmateriaaliin saman verkkosivuston kautta.

Järjestääkö Sika koulutusta asiakkailleen?

Sikan asiakkaille ei ole suunniteltu erityistä di-isosyanaattikoulutusta. Sika tarjoaa asiakkaillensa koodin, jolla voi osallistua koulutukseen ilmaiseksi.

Mistä tiedän pitääkö minun suorittaa koulutus?

Sinun on suoritettava koulutus, jos käytät tuotetta, joka sisältää yli 0,1 % di-isosyanaatteja ammattimaisessa tai teollisessa ympäristössä.

Jokaisen tämän rajoituksen alaisen tuotteen pakkauksessa on oltava seuraava lauseke:
"24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.”


Sika lisää tämän lauseen käyttöturvallisuustiedotteensa kahteen osaan ja lisätietoja verkkokoulutukseen pääsystä tuoteselosteessa.


Yksityiskäyttäjät (kuluttajat) eivät tarvitse tätä koulutusta.

Kuka on vastuussa, että tuotteiden käyttäjät ovat käyneet koulutuksen?

Käyttäjän työnantaja tai yrittäjä vastaa koulutuksen suorittamisesta ja onnistuneen osallistumisen dokumentoinnista.
Kansalliset REACH-viranomaiset voivat tarkistaa tämän asiakirjan.