1910: Kaikki toiminta alkaa Sika-1 -tuotteesta ja  Gotthardin tunnelista

Mistä Sika sai alkunsa

Kaspar Winkleriä kannusti voimakas yrittäjähenki, kun hän loi Sikan perustuksia vuonna 1910. Hän syntyi vaatimattomaan itävaltalaiseen suutarin perheeseen ja muutti melko varhain Sveitsiin. Siellä hän kehitti Sika-1-tuotteen, nopeasti kovettuvan, laastin vesitiiviyttä parantavan lisäaineen, jota käytettiin Gotthardin tunnelin tiivistämiseen. Sen ansiosta Sveitsin rautatieyhtiö pystyi sähköistämään tämän tärkeän rautatieyhteyden Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä.


Innovaatiolle oli tarve

Kaspar Winkler havaitsi maailmanlaajuisen kysynnän uraauurtaville lisäaineilleen ja perusti tytäryhtiöitä eri puolille maailmaa. Jo 1930-luvulla Sikalla oli Euroopassa, Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Brasiliassa ja Japanissa 15 tytäryhtiötä, jotka loivat uusia rakennuskemikaalien markkinoita.

Kaspar Winkler, Sikan perustaja
Kuva: Kaspar Winkler, Sikan perustaja
Vuodet 1910 - 1935: Gotthardin läpimurto
Waterproofing works in the Hudson Tunnel
Kuva: Waterproofing works in the Hudson Tunnel

Esimmäisten vaikeiden vuosien jälkeen tapahtui läpimurto kun Sveitsin valtiollinen rautatieyhtiö teki Sika-tuotteella onnistuneita tiivistyskokeita Gotthardin tunneleissa. Tunneleiden vesitiiviys oli välttämätöntä, jotta myös sähköjunia voitiin käyttää. Seuraavina vuosina Sveitsin valtiollinen rautatieyhtiö tiivisti Sika-tuotteella 67 tunnelia.

Laajentuminen

Tämän menestyksen jälkeen Kaspar Winkler & Co. lähti kokeilemaan siipiään ulkomailla. Kaspar ymmärsi, että  hän tarvitsee kansvainvälistä kokemusta omaavan johtajan ja otti yrityksen palvelukseen ulkomaantoiminnoista vastaavan johtajan, joka perusti vuosina 1926–1928 tytäryhtiöt Englantiin, Italiaan ja Ranskaan.

Johtaja ei halunnut olla pelkästään työvoimaa - hän halusi yrityksen osakkaaksi. Ovelilla sopimuksilla tämä johtaja teki erottamisensa mahdottomaksi. Osapuolet käräjöivät kolme vuotta, kunnes vuonna 1932 tehtiin päätös irtautumisesta.

Vuonna 1928 yrityksen hallitukseen otettiin Winklerin vävy Fritz Schenker. Vuoteen 1935 mennessä Sikalla oli toimintaa Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.

Vuodet 1935 - 1970: Sota ja kriisi
Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959
Kuva: Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959

Ajat olivat vaikeita toisen maailmansodan aikana, mutta Sika-yritykset jatkoivat tuotantoaan kaikissa maissa, joissa niillä oli toimintaa.

Toinen sukupolvenvaihdos tapahtui Romuald Burkardin astuessa yrityksen palvelukseen Sveitsissä vuonna 1953. Appensa Fritz Schenkerin kuolemaan vuonna 1971 mennessä Burkard oli vähitellen noussut yritysryhmän johtoon.  Yritysryhmä oli vuoteen 1968 mennessä muodostanut yhtenäisen yritysrakenteen Sika Finanz AG:n kanssa. Samana vuonna Sika noteerattiin Sveitsin pörssissä. 

Talouden ylikuumennuttua 1960-luvun lopussa Sika joutui kuitenkin vakavaan kriisiin. Tilanne oli hyvin vakava ja Sika vältti konkurssin vain täpärästi. 

Vuodet 1970 - 1990: Kohti uusia markkinoita ja Sika-henkeä
Sikaflex-liimaa käytettiin BMW7-sarjan tuulilasien liimaukseen 80-luvuon lopulla.
Kuva: Sikaflex-liimaa käytettiin BMW7-sarjan tuulilasien liimaukseen 80-luvuon lopulla.

 70-luvun lama-aika vahvisti Sikan henkeä.  Vielä nykyäänkin käytössä oleva iskulause muotoutui näiden vuosien aikana. Se kuvaa työntekijöiden yhteisvastuullisuutta ja myönteistä asennetta yritystä kohtaan. Sikan henki muodostaa yhtiömme perustan.

Monipuolisen Sikaflex-liiman myötä Sika laajensi 1980-luvulla toimintaansa uudelle liiketoiminta-alueelle: autoteollisuuteen. Samalla Sika irrottautui perinteisestä roolistaan pelkästään rakennuskemikaalien valmistajana. Sikaflexin ja uusien laastien avulla Sika oli matkalla tulevaisuuteen.  

Toinen tärkeä tuoteryhmä, joka pystyi kestämään taantuman, oli "Remontit ja kunnossapito". Korjaamisen ja kunnossapidon tuotevalikoimaa laajennettiin erityisesti, jotta Sika ei olisi niin riippuvainen talouden tilasta vaikutteita saavasta rakennusteollisuudesta. 

Vuodet 1990 - 2010: Nopea kasvu
Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets
Kuva: Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets

Sika perusti uusia yrityksiä useampiin maihin kuin millään muulla vuosikymmenellä: pelkästään vuosina 1990–1995 perustettiin 16 uutta tytäryhtiötä. 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli Sikalle nopeimman kasvun aikaa sen historiassa. Liikevaihto kasvoi 2 miljardista yli 4,6 miljardiin frangiin. Tästä merkittävä osuus oli tulosta vuosina 2000–2008 tehdyistä 36 yritysostosta. Tuona aikana työvoiman määrä kasvoi 8 000:sta 13 000 työntekijään.

Sika ViscoCrete -sovelluksen ansiosta oli mahdollista pumpata betonia 180 metrin korkean "Turning Torson" ylimpään kerrokseen Malmössä, Ruotsissa, ja saada reilun puolipinnan betonista julkisivun pinta sileäksi kuin lasi
Kuva: Sika ViscoCrete -sovelluksen ansiosta oli mahdollista pumpata betonia 180 metrin korkean "Turning Torson" ylimpään kerrokseen Malmössä, Ruotsissa, ja saada reilun puolipinnan betonista julkisivun pinta sileäksi kuin lasi

Kellarista kattoon

Vuodesta 2000 lähtien Sikan ydinosaamiseen ovat kuuluneet tiivistäminen, liimaaminen, vaimentaminen, vahvistaminen ja suojaaminen.  Kellarista katoon -sloganilla Sika aikoi tulla markkinajohtajaksi näillä teknologian alueilla.

Sika premises in the past
Kuva: Sika Teknologiakeskus, Zurich, Sveitsi
Sika Technology Center

VUODET 2010 eteenpäin: Jatkuvaa kasvua ja innovaatioita

Kasvu on Sika-strategian keskipisteessä. Eri aloitteet auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Vuodesta 2015 Sika on tehnyt 20 yrityskauppaa, avannut 11 uutta tytäryhtiötä ja 37 uutta tehdasta. Menestyvä kohderyhmäkonsepti on toteutettu, ja megatrendit ajavat kasvua.

Innovointi on yksi Sikan kasvustrategian pilareista: Uusia patenttihakemuksia tehtiin 333 kpl 20 globaalilla teknologiakeskuksella kaikkialla maailmassa. Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen. Sikan kestävän kehityksen strategia on saatu menestyneeseen alkuun, kun yritys ylittää suurimman osan vuoden 2015 tavoitteistaan. Global Reporting Initiativen ohjeet ovat luoneet puitteet kestävän kehityksen raportoinnille vuodesta 2013.

Toukokuussa 2017 Sika  saavuttaa Sveitsin pörssiindeksin (SMI), joka on Sveitsin pörssin johtava indeksi ja joka sisältää Sveitsin 20 parasta Blue Chip -yritystä. Tämä on virstanpylväs Sikan historiassa ja suuri saavutus, joka oli mahdollista vain onnistuneen kasvustrategian ja keskittyneen suorituskyvyn johtamisen ansiosta.

Toukokuussa 2018 Sika, Burkard-perhe ja Saint-Gobain ovat allekirjoittaneet sopimukset, joilla päätettiin ja ratkaistiin riita kaikkien osapuolten sekä niiden osakkeenomistajien ja sidosryhmien eduksi.

Toukokuussa 2019 Sika saattaa päätökseen Parex-hankinnan, joka on yhtiön historian suurin hankinta. Tällä kaupalla Sika vahvistaa edelleen johtavaa asemaansa rakennuskemikaalien valmistajana.