Betonirakenteet joutuvat usein olemaan tekemisissä aggressiivisten olosuhteiden kanssa, nämä olosuhteet vaativat betonin suojaukselta paljon. Vahvistetut teräsbetonirakenteet ovat suunniteltu kestämään monen sukupolven kulutuksen. Näiden lisäksi, betoni joutuu kestämään monia luonnollisia uhkia kuten kuluminen, vauriot ja raudoitteiden korroosiot.

Betonirakenteet joutuvat kovalle koetukselle

Betonirakenteisiin kohdistuu niiden sijainnista ja käytöstä riippuen laaja valikoima altistavia olosuhteita - normaalista ilmakehän karbonatisoutumisesta aggressiivisiin vaikutuksiin saastuneissa kaupunki- ja teollisuusympäristöissä, sekä merelliseen ilmastoon ja nestemäisiin tai kaasumaisiin kemikaaleihin sekä muihin vaikuttajiin, jotka voivat vaurioittaa tai hyökätä betoniin ja raudoitteisiin.

Veden tunkeutuminen

Vesi voi tunkeutua luonnollisesti teräsbetonin kapillaarihuokosrakenteen läpi. Raudoitteiden korroosio, halkeamia tai lohkeamia voi esiintyä karbonatisoituneen betonin alueilla tai paikoissa joissa on korkea kloridipitoisuus.

Water Ingress Buildings Icon
Jäätymis / sulamissykli

Jäätymis-sulamisprosessi aiheuttaa jännitteitä betonirakenteessa johtuen veden vapaasta laajentumisesta kapillaarihuokosiin jäätyessään. Tämä voi johtaa huonolaatuisen betonipinnan lohkeamiseen jota voi entisestään kiihdyttää veden suuri kloridipitoisuus.

Bridge Freeze Icon
Dynaaminen ja staattinen kuorma

Ylikuormitus, joka johtuu kasvaneesta liikennekuormituksesta, riittämättömästä suunnittelusta, rakenteen vaurioista, rasitus-/väsymisvaurioista, maanjäristyksen vaikutuksista tai muista mekaanisista vaikutuksista kuten ajoneuvon iskusta, voivat kaikki ylittää tai vähentää rakenteen kantavuutta.

Dynamic and Static of Bridges Icon
Kemiallinen rasitus

Rakenteet, kuten kemialliset laitokset, viemäröintijärjestelmät tai jätevedenpuhdistamot ovat alttiina vaihtelevalle tasolle kemiallisia hyökkäyksiä. Erityisiä pinnoitteita voidaan tarvita.

Manufacturing Plant Chemical Icon
Suuri lämpötilojen vaihtelu

Rakennuksiin ja siltoihin voi kohdistua suuri lämpötilavaihtelu päivästä yöhön / talvesta kesään tai rakenteen eri puolien tai pintojen välillä. Nämä toistuvat jaksot aiheuttavat lämpörasituksia ja liikettä betonirakenteille jotka voivat aiheuttaa myös halkeamia.

Wide Temperature Variation Building Icon
Tuli

Teräsbetoni voi vaurioitua palon vaikutuksesta. Erityisiä heijastavia pinnoitteita voidaan käyttää rakenteiden suojaamiseksi tulipalon varalta. Pinnoitteiden ei tulisi lisätä palokuormaa ja siten lisätä paloreaktiota. Joillain rakenteilla kuten tunneleilla on erityisiä suosituksia tämän tyyppisen riskin kanssa.

Tunnel Fire Damage Icon
Hiilidioksidi

Hiilidioksidi (CO2) reagoi kalsiumhydroksidin (Ca(OH)2) kanssa betonimatriisin huokosrakenteessa, ja se kerrostuu kalsiumkarbonaattina (CaCO3). Tämä prosessi, joka tunnetaan nimellä karbonatisoituminen, vähentää upotetun teräsvahvikkeen lujuutta saavutettuaan vaaditun syvyyden.

Carbon Dioxide Building Icon
Kloridien tunkeuminen

Kloridit tulevat talvella käytetyistä maantiesuoloista tai meriympäristön suolavedestä. Ne voivat tunkeutua betonirakenteeseen ja saavutettuaan teräsvahvikkeet ne voivat paikallisesti tuhota raudoitteen passiivikalvon aiheuttaen nopean pistemäisen korroosion.

Marine Structures Chloride Ingress Icon
Kaksi yleisintä betonivaurion ja raudoituskorroosion syytä 

Kaksi yleisintä syytä raudoituskorroosioon ja betonivaurioihin ovat karbonatisoituminen ja kloridien hyökkäys. Mitä nopeammin hiilidioksidi tai kloridit tunkeutuvat betoniin, sitä nopeammin passiivikerros raudoitteiden ympärillä tuhoutuu ja korroosioprosesi alkaa. Raudoituskorroosion perimmäisen syyn ymmärtäminen määrittelee tehokkaimman korjaus- ja suojausstrategian. Pitkäkestoisen kestävyyden varmistamiseksi omistajien ja heidän kiinteistön huoltohenkilökunnan on noudatettava asianmukaista huoltostrategiaa.      

Corrosion in reinforced concrete structures of bridge

Sika tarjoaa laaja-alaista teknologiaa betonin suojaamiseksi

Yli 100 vuoden ajan olemme saaneet laajaa kokemusta ja asiantuntemusta betonin korjaamisesta ja suojaamisesta. Kaikilla tarvittavilla tuotteilla ja järjestelmillä betonin teknisesti oikein korjaamiseksi ja suojaamiseksi, Sika toimittaa korkealaatuisia ratkaisuja jotka ottavat huomioon paikalliset periaatteet ja menetelmät joita on määritelty esimerkiksi Eurooppalaisessa Standardissa EN 1504.     

Hydrofobiset impregnoinnit

Hydrofobiset impregnoinnit ovat erityisiä betoninsuojausratkaisuja, joita käytetään vähentämään veden imeytymistä ja estämään veteen liuenneiden epäpuhtauksien kuten kloridien pääsy rakenteeseen. Betonipinnan esteettinen ulkonäkö ei muutu käsittelyn seurauksena.          

Raudoitteiden korroosiosuojaus

Betonin suojaus tarkoittaa samalla myös betoniin upotettujen raudoitteiden suojausta korroosiolta. Tämä voidaan tehdä levittämällä suojaava kerros raudoitteiden päälle, käyttämällä korroosioinhibiittoreita tai katodisuojausta.                                             

Katodinen suojaus on yksi tehokkaimmista tavoista suojata betoniin upotettuja raudoituksia ja estää korroosiota. Katodinen suojaus on sähkökemiallinen tekniikka raudoitteiden korroosion pysäyttämiseksi galvaanisen anodin tai indusoidun virran takia.         

Sika tarjoaa täyden valikoiman anodeja (galvaaniset ja hybridi-anodijärjestelmät) alkavan anodikorroosion estämiseksi ja korroosion hallitsemiseksi saastuneessa, mutta kunnossa olevassa betonissa

Suojapinnoitteet

Erityisen suojan, kuten karbonatisoitumista tai kemiallisen kestävyyden parantamiseksi, pinnalle voidaan levittää suojaavan kalvon muodostava suojakerros. Tällaisia suojapinnoitteita on saatavana Kovana, plastoelastisena tai joustavina järjestelminä. 

Sikalla on myös pysyviä anti-graffiti pinnoitteita betonille, puulle, muuraukselle ja metallille jotka estävät myös julisteiden kiinnipysymisen. Ne eivät vaadi suojakerroksen uusimista pesun jälkeen vaan pinta voidan pestä uudestaan ja uudestaan.

Betoninkorjaus

Joskus, betonin suojaaminen ei riitä. Ehkä joudut myös palauttamaan esimerkiksi betonin rakenteellisen eheyden tai esteettisen ulkonäön.     

Sikalla on täysi valikoima betonikorjaustuotteita ja -järjestelmiä korjauslaastista tasoitelaasteihin ja huokosien täyttölaasteihin. 

 

Asennusesimerkkejä

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

Tuotebrändejä

Sikagard®
SikaCor®
SikaTop®

Sika MonoTop®
Sika® FerroGard®
Sikalastic®