Artikkeli Liimaus

Tiesitkö, että auton tuulilasi on pelkällä liimalla kiinni ja koko auton voi nostaa tuulilasista ilmaan imukuppien avulla? ”Sikan Liimausoppaassa” jaamme ammattimaista liimaamisosaamista sekä kotiin että työmaalle. Kyseessä on tiivistetty ja arvokas paketti, jossa kerrotaan esikäsittelystä sekä oikeaoppisen ja pitkäikäisen liimaliitoksen tekemisestä Sikan rautaista/vuosikymmenten mittaista kokemusta hyödyntäen.

Ammattimainen liimaustapa

Ammattimainen liimaus vaatii huolellisuutta ja kaikkien kemikaalien kanssa on noudatettava vaadittuja työturvallisuusohjeita. Liimatessa on hyvä muistaa tukea tuore liitos, eikä kappaleita pidä esimerkiksi taivuttamalla liimata jatkuvaan jännitykseen. On myös hyvä muistaa, ettei liimaliitosta yleensä voi purkaa rikkomatta materiaaleja, ja että monet materiaalit ja esimerkiksi ulkotiloihin tehtävät liimaukset vaativat pintojen esikäsittelyä.

On lukuisia syitä, miksi liimaliittäminen on mahtava ratkaisu. Liimaliitos on huomaamaton ja se voi samalla tiivistää, vaimentaa eristää ja jopa estää ruostumista. Elastinen liimaliitos mahdollistaa tartuntapintojen välisen liikkeen ja rasituksen, ja monet täysin erilaiset materiaalit voidaan liimata pysyvästi toisiinsa kiinni ilman että kiinnitettäviä kohteita joudutaan vahingoittamaan tai heikentämään poraamalla. Kuorma kappaleessa voidaan jakaa laajalle alueelle, ja liimalla voidaan tasata pintojen epätasaisuuksia. Liimaaminen sallii paljon suunnitteluvapauksia kiinnitysten toteutukseen; näistä syistä esimerkiksi autoteollisuudessa liimausrobotit ovat vallanneet alaa aiemmin pelkästään käytettyjen hitsausrobottien  rinnalla.

primerointi ennen liimausta
ennakoi mitä liimaat

Ennakoi mitä liimaat

Onnistunut liimaliitos vaati asioiden miettimistä jo etukäteen. Esimerkiksi liimattavan materiaalin ominaisuudet tulee tuntea ja valita mahdollinen esikäsittely, sekä miettiä liimaliitoksen paksuus. Myös liimatyypin kuivumistapa tulee tuntea; kaikki liimat eivät kuivu kahden tiiviin pinnan välissä. Vesi- ja liuotinainepohjaiset liimat kovettuvat kuivumalla; useimmat reaktiiviset liimat tarvitsevat ilmasta kosteutta.

Varmista hyvä tartunta

Hyvä tartunta on kaiken A ja O liimauksessa. Esimerkiksi maalipinta saattaa irrota kokonaan taustastaan; varmista siksi materiaalipintojen kestävyys sekä liimattavuus Primer –taulukostamme. Liimattavat pinnat tulee puhdistaa huolella ja esikäsitellä oikein. Pitkäikäinen liitos vaatii kriittisissä ja säille alttiissa paikoissa esikäsittelyaineen käytön.Käytä sitä laajemmin ja enemmän liimaa, mitä enemmän liitoksen varaan tulee painoa ja mitä heikompia tartuntapinnat ovat. Käytä voimaliimaa pisteinä kovalla alustalla, liima- ja tiivistemassaa palkoina esimerkiksi puulistoihin ja rasteriliimaustapaa hyvin heikoilla alustoilla ja alkutartunnan vaatiessa.

Leikkaa suutin viivojen avulla ja purista liima 90-asteen kulmassa alustaa vasten.  Liimapalkoon näin syntyvä V-harjanne auttaa asemoinnissa sekä epätasaisilla pinnoilla. Älä piirtele ympyröitä joihin vesi voi kondensoitua vaan mahdollista veden valuminen pois sekä liiman kuivumismahdollisuus. Ja kun kovan liiman liitos puristetaan täysin yhteen, niin elastinen liima pitää asennuksessa oikean ilmavälin seinäkiinnityksessä (siis rakennusfysikaalisen toimivuuden) ja elastisen liiman sopivan lopullisen paksuuden. Teippi helpottaa suoraan asentamista pitäen jo asennetut kappaleet linjassa.  

Liimaaminen on ekologista

Moderni liimaus ei ole ympäristölle karhunpalvelus; liiman valmistamisen CO2-päästöt ovat vain noin puolet rautalitran valmistuspäästöistä . Liimalla korjaten voidaan usein pidentää esineen käyttöikää ja oppaan ohjeiden mukaisesti tehty liimaliitos on pitkäikäinen. Useilla Sikan liimoilla on M1- tai EC1+ sisäilmaluokitus. Liimoja hävitettäessä tyhjät patruunat menevät kierrätykseen, kovettunut liima sekajätteeseen ja muut ongelmajätteeseen.
Sikan osaamisella on pitkät perinteet. Samalla tavoin kuin julkisivusaumausmassamme ovat koeteltuja ja luotettuja ratkaisuja suomalaisiin sääoloihin, niin yhtä lailla me osaamme neuvoa luotettavimmat liimaratkaisut tuuleen ja tuiskuun. Todisteena menestyksestämme on Sikaflex-11 FC+ liimamassallamme nyt 50 vuoden ja isältä pojalle kestänyt taival takanaan. Sika haluaa edelleen olla vahvasti eturintamassa suomalaisen rakentamisen kehityksessä.

Tuomme teollisuuden liimaliitoksissa arkipäivää oleviin ratkaisuihin perustuvia ajatuksia myös uudis- ja korjausrakentamisen käyttöön. Suomi on kehittynyt teollisuusmaa, joka omaa runsaasti potentiaalia rakentamisen liimaliitosten suhteen. Me haluamme tuoda tämän potentiaalin kaikkien tietoon, sekä auttaa käyttämään/hyödyntämään sitä niin, että lopputulos on kerralla onnistunut, ammattimainen ja pitkäikäinen.

Tiesitkö?

  • Liimalitran valmistamisen CO2 -päästöt ovat noin puolet raudan vastaavista.
  • Oppaan ohjein liimaliitos on pitkäikäinen.
  • Liimalla korjaten voidaan usein pidentää esineen käyttöikää
  • Useilla Sikan liimolla on M1- tai EC1+ -sisäilmaluokitus

Tyhjät patruunat menevät kierrätykseen, kovettunut liima sekajätteeseen ja muut ongelmajätteeseen.

Kai Salo

Kirjoittaja
Kai Salo
Tekninen johtaja
Sika Finland

Katso myös: