Arvon lisääminen asiakkaalle, ympäristövaikutuksien vähentäminen ja sosiaalisen vastuun kantaminen

Globaalina yrityksenä Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan kestäviä ratkaisuja energiatehokkaisiin rakenteisiin ja ympäristöystävällisiin ajoneuvoihin. Toteutamme myös useita hankkeita ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä liiketoimintaa, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. 

Sika Sustainability Strategy

Strategia

Sika on sitoutunut mittaamaan, parantamaan, raportoimaan ja viestimään kestävän kehityksen toimista. "Enemmän vähemmällä" viittaa Sikan sitoutumiseen maksimoida ratkaisujemme arvo ja panoksemme kaikille sidosryhmille vähentämällä samalla riskejä ja resurssien kulutusta.

Kuusi strategista tavoitetta keskittyy taloudelliseen suorituskykyyn, kestäviin ratkaisuihin, paikallisiin yhteisöihin / yhteiskuntaan, energiaan, veteen / jätteisiin ja työturvallisuuteen. Kestävä kehitys on yksi Sikan tärkeimmistä strategisista pilareista, jota käytetään kilpailuetuna kaikkien sidosryhmien hyödyksi.

 
ÖGNI Project Vienna

Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut

Sikan tavoite on tarjota asiakkaille innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat rakennusten, infrastruktuurirakenteiden, asennusten ja ajoneuvojen tehokkuutta, kestävyyttä ja esteettisyyttä. Sika-ratkaisuja kehitetään auttamaan asiakkaita saamaan aikaan myönteisiä ympäristövaikutuksia tai vastaamaan ilmastoon liittyviin huolenaiheisiin..

Employees from Sika Chile

Sikan käyttäytymissäännöt

Sikan henkeen kuuluvat vahvat arvot ja periaatteet, jotka muodostavat yhtiömme perustan. Konsernin jatkuvan menestyksen taustalla on viisi arvoamme ja periaatettamme.