Vastuullisempaa suorituskykyä

Kestävän kehityksen tuotehallinta on Sikan käyttämä mekanismi, joka arvioi ja luokittelee tuotteita tietyillä markkina-alueilla sekä vastuullisuuden että suorituskyvyn mukaan. Kestävän kehityksen tuotehallinnan tavoitteena on hallita innovaatioita ja vastuullisuutta minimoimalla tuotteisiimme liittyviä riskejä ja maksimoimalla niihin liittyvät mahdollisuudet.


Kestävän kehityksen tuotehallinnan tavoitteena on löytää valikoima ”Kestävän kehityksen ratkaisuja”, joihin liittyy merkittäviä etuja vastuullisuuden ja suorituskyvyn osalta.

Innovation - stronger focus on product sustainability

Innovaatio - Painopisteenä vastuullisemmat tuotteet

InnovaATIOT

Innovaatiot ovat yksi Sikan strategian painopistealueita. Sikan tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2023 mennessä 25% myynnistä tuotteilla, jotka on lanseerattu viimeisen viiden vuoden aikana. Asiakkaidemme tarpeet ohjaavat aina innovaatioita. Tämän vuoksi jokaisen uuden ratkaisun on tuotava lisäarvoa asiakkaille tuotteiden ympäristövaikutuksilla.  

SUORITUSKYKY

Sikan tavoitteena on vastata asiakkaiden haasteisiin tuomalla markkinoille uusia tuotteita, jotka täyttävät liimoille ja tiivistysaineille asetetut tiukentuneet säädökset sekä kehittämällä uusia ratkaisuja vastaamaan yhä laajempia vaatimuksia helppoon ja tehokkaaseen tuotteiden käyttöön sekä ympäristöystävällisyyteen. 

VASTUULLISUUS

Sikan tuotteet tarjoavat ratkaisuja globaaleihin trendeihin - luonnonvaroja säästäviin rakennusmenetelmiin, energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin rakennusmateriaaleihin, nopeisiin valmistusmenetelmiin sekä kevyempiin, turvallisempiin ja ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin. 

"Kestävän kehityksen johtaminen on tärkeä painopistealue yrityksen pyrkimyksissä luoda enemmän arvoa asiakkaille vähentämällä samalla haitallisia ympäristövaikutuksia. " Mark Schneider, Head Global Product Sustainability

Vastuullisuusluokitukset

Vastuullisuusluokitukset muodostavat osan Sikan kestävän kehityksen projektin johtoa ja ne kattavat kaikki Sikan eri teknologiat. Menetelmien mukaisesesti arvioidut tuotteet käyvät läpi perusteellisen arvioinnin 12 eri vastuullisuusluokituksen mukaan, jolloin varmistetaan että vastuulliset ratkaisut ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia. 

Suorituskykyluokitukset

Suorituskykyluokat muodostavat osan Sikan kestävän kehityksen projektin johtoa ja ne kattavat kaikki Sikan eri teknologiat. Menetelmien mukaisesesti arvioidut tuotteet käyvät läpi perusteellisen arvioinnin 6 eri suorituskykyluokan mukaan, jolloin varmistetaan että vastuulliset ratkaisut ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia. 

Vastuulliset ratkaisut

SPM-arvioinnin päätyttyä tuotteille annetaan lopullinen kestävyys- ja suorituskykyarvio. Vain tuotteet, joilla on merkittäviä vastuullisuus- ja suorituskykyetuja, voidaan luokitella "Vastuullisiksi ratkaisuiksi".

"Portland-sementin määrän vähentäminen laastissa on osoittanut parantavan raaka-ainetehokkuutta ja sitoutumista ympäristöön. Samalla tuotemuotoilu parantaa sen suorituskykyä ja luo lisäarvoa asiakkaillemme." Bernard van Sever, Head of Corporate Target Market Refurbishment

Ota yhteyttä