SikaAir® PRO V5 (FI)

Huokostava betonin lisäaine

SikaAir® PRO V5 (FI) on pinta-aktiivisiin aineisiin pohjautuva betonin huokostin, joka mahdollistaa pakkasenkestävän betonin valmistuksen. SikaAir® PRO V5 (FI) tuottaa hyvin pienten ilmahuokosten muodostaman hienojakoisen systeemin betoniin. Ilmahuokoset toimivat kuten laajentumisastiat, kun kosteus / vesi laajenee jäätyessään kovettuneessa betonissa. Huokoset tekevät betonista myös helposti työstettävää ja notkeaa.

SikaAir® PRO V5 (FI) perustuu pinta-aktiivisiin molekyyleihin, joilla on vettä hylkivä ja veteen hakeutuva pää. Käytännössä huokostin muodostaa siis sitä enemmän veden ja ilman välistä kalvoa mitä enemmän huokostinta annostellaan. Huokostin ei itse synnytä ilmaa, vaan vangitsee sen veteen oikean kokoisina palloina – suojahuokosina. Vasta riittävällä sekoittamisella syntyy huokostinannostusta vastaava määrä toivotun kokoisia ilmahuokosia. Huokostimen toimintaan tarvitaan luonnollisesti myös vapaata vettä. Niinpä esimerkiksi maakostean betonin huokostaminen on melko mahdotonta.