Seuraavissa ajoneuvoissa käytetään muoviosia:

  • Työkoneet
  • Erikosajoneuvot (rajavartioston autot, poliisiautot)
  • Kevyet maansiirtokoneet
  • Kilpa-autot


Tyypillisiä materiaaleja ovat PMMA (polymetyylimetakrylaatti) ja PC (polykarbonaatti). Valmistusprosessissa monet polykarbonaattilevyt päällystetään naarmuuntumisenestopinntteella. Toisin kuin tavallinen tasolasi, muoviosilla on paljon suurempi lämpölaajenemiskerroin, mikä johtaa suurempaan liikkeeseen (ikkunan laajeneminen ja supistuminen).Muoviosissa ei lisäksi ole lasisten tuulilasien keraamista päällystettä, joka antaa UV-suojan liimapalolle. Näistä syistä muoviosien liimaamisessa on noudatettava seuraavia menettelytapoja.

Pysyvä lasitus

PC: n tai PMMA: n tartuntakäsittely; Jos pinnoitetta ei voida tunnistaa, pinta on testattava ennen liimaamista (ota yhteyttä Sikaan); muussa tapauksessa käytä seuraavaa menettelyä:

Vaihe 1
Karhenna liimausalue hiontahuovalla. Poista naarmuutumisenestopinnoite.
Vaihe 2

Poista hiontapöly

Huom: Käytä vain öljytöntä paineilmaa tai pyyhi Sika®Cleaner G + P -puhdistusaineella ja kuivaa puhtaalla paperipyyhkeellä.

Puhdista pinta pölystä.
Vaihe 3
Levitä Sika® Primer-207. Kuivuminen 10 min. Puhdista ja primeroi liimauspinta.
Vaihe 4

Sikaflex®-223 annostelu. Kerrospaksuus alla olevan taulukon mukaisesti.

Sikaflex®-223 PowerCure -liimaa voidaan käyttää, kun vaaditaan nopeaa liiman kovettumista.

Liimaus.

 

Sika® Primer-207: tä on käytettävä muoviosien liimaamiseen. Liimaus ilman mustaa primeriä ei ole mahdollista.

 

Liima

Suuresta lämpölaajenemisesta johtuen tulisi käyttää matalamoduulista liimaa / tiivistysainetta. Liima elää lämpölaajenemisen mukaan ja siksi muoviosa voi laajeta aiheuttamatta liiaksi jännitettä, joka kohdistuisi liimaus kohtaan. Tavallinen tuulilasiliima on yleensä liian jäykkää ja voi johtaa lasin irtoamiseen pidemmällä aikavälillä. Liiman kovettuminen tulisi tehdä kontrolloidussa ympäristössä, koska esimerkiksi talvella tapahtuva lämpötilan muutos saattaa  pienentää kappaleen kokoa ja lisätä irtoamisen riskiä lämpimissä olosuhteissa.

Pientä ja korkeaa kolmion muotoista liimapalko tulisi käyttää ja sen tulisi olla vähintään 5 mm paksuinen liimattavien materiaalipintojen ollessa painettu yhteen. Jos liimapalkoa puristetaan liikaa, se menettää elastisen joustavuutensa eikä kompensoi lämpölaajenemista. Joustavasti liimauksiin suositellaan seuraavaa polyuretaaniliimoja:

  • Sikaflex®-223
  • Sikaflex®-223 PowerCure (kiihdytetty liiman kovettuminen)

Vallitsevat olosuhteet ja turvallinen ajovalmiusaika

Muoviosilla on erittäin korkea lämpölaajenemiskerroin, mikä tarkoittaa, että jokainen lämpötilan muutosaste vaikuttaa muuttuvasti muoviosien kokoon. Siksi asennus ja liiman kovettuminen on suoritettava huoneenlämmössä lämpötilan ollessa 15-25 ° C.

Huomio

Käytössä olevien naarmuuntumisenestopinnoitteiden poistaminen voi olla vaikeaa. Pinnoitteen poistaminen vahingoittaa muovin alkuperäistä muotoilua ja suojauskykyä. Primereiden ja liimojen käyttö (liuottimet, pehmittimet) ja jännitteet (sisäinen / ulkoinen) voivat johtaa jännitesäröilyyn (Environmental Stress Cracking), kuten tunnetaan muista suojaamattomista muoviosista.

Matalamoduulisen liiman käyttäminen voi poiketa auton suunnittelusta (jos se on suunniteltu mineraalilasille), siksi se on ilmoitettava ja toteutettava OE-ohjeiden mukaisesti. On huomioitava että auton korin lujuus on laskettu  sen vakiorakenteen perusteella. Jos mineraalilasit korvataan orgaanisilla muoviosilla, korin jäykkyyttä ei voida enää taata. (Esim. poliisiauto tai vastaavat sovellukset) Esimerkiksi ajamisen mukavuus tai törmäyskäyttäytyminen (ympäripyörähdys) voi olla erilainen ja ovat asentajan vastuulla.

Sikaflex®-223: ta suositellaan muovi-ikkunoiden kestävään liimaamiseen. Tällä liimalla on alhainen moduuli (pehmeä) ja se pystyy käsittelemään tuulilasin lämpölaajenemista aiheuttamatta mekaanista ylikuormitusta. Koska PMMA on erityisen herkkä jännityssäröilylle, tuulilasien tulisi pysyä liikkumatta liiman kovettumisen ajan. Jos liimattavien PC: n tai PMMA: n mitat ovat suurempia kuin mitä määritelty, ota yhteyttä Sikan tekniseen osastoon ennen työn aloittamista.

Lämpötilan muutokset liiman kovettumisen aikana voivat aiheuttaa jännitteitä ja lisätä irtoamisen riskiä.Moottorin suojaosta (Porsche, Ferrari jne.) ovat erittäin herkkiä liimauskohteita, koska korkeat lämpötilat aiheuttavat suuria muutoksia muoviosissa.

UV-suojaus

Orgaanisen lasin tyypistä riippuen UV-suojaus on varmistettu, mutta ei kaikissa tapauksissa. Kestävän liimaustuloksen varmistamiseksi läpinäkyvät tuulilasit on suojattava UV-säteilyltä. Sika® UV-suojateippiä tai peitelevyjä voidaan käyttää tapauksissa, joissa UV-suoja ei ole varmistettu. Sika Primer (ja useimmat primerit muilta valmistajilta) ovat orgaanisia materiaaleja, jotka UV-säteily tuhoaa hyvin lyhyessä ajassa, ja siksi ne eivät tarjoa riittävän kestävää suojaa.
Käytössä olevien naarmuuntumisenestopinnoitteiden poistaminen voi olla vaikeaa. Pinnoitteen poistaminen vahingoittaa muovin alkuperäistä muotoilua ja suojauskykyä. Primereiden ja liimojen käyttö (liuottimet, pehmittimet) ja jännitteet (sisäinen / ulkoinen) voivat johtaa jännitesäröilyyn (Environmental Stress Cracking), kuten tunnetaan muista suojaamattomista muoviosista.

Mahdollisia ratkaisuja ovat:

  • Sopiva keraamimaalipinnoite
  • Metallinen suojalista tai valoa läpisemätön muovilista
  • Sika® UV Shielding Tape -suojateippi *

Ilman tätä UV-suojausta Sika® Primer-207 irtoaa lopulta muovi-ikkunasta. Tarkka ajankohta liiman irtoamiseen riippuu suurelta osin säästä, synteettisen materiaalin laadusta ja yleisestä kuormituksesta.
* Tarkista saatavuus paikalliselta Sikan myyntiedustajalta

Vaihtoehdot

Materiaalipinta Menetelmä
Vanha PU-liima

Leikkaa vanha liimapalko

 

Sika® Cleaner G+P

 

Valinnaisena Sika®Aktivator-309 P

Maali

Sika® Cleaner G+P

 

Sika®Primer-207 tai Sika®Aktivator-309 P

Tuore maalipinta

Hiontahuopa

 

Sika® Cleaner G+P

 

Sika® Primer-207 tai Sika®Aktivator-309 P

Lujitemuovi

Hiontahuopa

 

Sika® Cleaner G+P

 

Sika® Primer-207

Ruosteenestokäsittely Sika® Primer-207