Sikagard®-675 W ElastoColor

Plastoelastinen suojapinnoite betonille.

Sikagard®-675 W ElastoColor on yksikomponenttinen, plastoelastinen, vesidispersiopohjainen styreeniakrylaattidispersiomaali, joka suojaa julkisivua.
Sikagard®-675 W ElastoColor voidaan käyttää vanhalle pinnoitepinnalle tai suoraan betonipinnalle.
Sikagard®-675 W ElastoColor täyttää EN 1504-2 Betonipinnan suojaus vaatimukset.

  • Vesihöyryn läpäisevä
  • Kestää hyvin säärasitusta ja hyvä pitkäaikaiskestävyys.
  • Hyvä kestävyys liituuntumista vastaan
  • Hyvä sietokyky jäätymis-sulamissyklejä sekä suoloja vastaan
  • Helppo työstää
  • Hyvä peittävyys
  • Vähän ympäristöä rasittava (liuotinaineeton)
  • Estää veden tunkeutumisen rakenteeseen
  • Hyvä (hiilidioksidin) CO2 diffuusiovastus