Lattiapinnoitteet Floor

Työntekijöiden turvallisuus on yksi tärkeimmistä vaatimuksista kaikissa työpaikoissa. Liukastumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä työvammoja. Niiden osuus kaikista vammoista on noin 86%, ja 90% näistä tapahtuu märän lattian takia. Nämä vammat ovat erityisen yleisiä elintarviketeollisuudessa, jossa niitä tapahtuu neljä kertaa useammin kuin muiden toimialojen keskiarvo on. Loukkaantumiset voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja eri tahoille. Merkittävin on loukkaantuneen kärsimys ja mahdollinen vammautuminen. Henkilöstön loukkaantumisilla on vaikutusta yritykseen eri tavoin: taloudellisesti, avainhenkilöstön menetyksinä, tuottavuuden menetyksenä ja maineen vahingoittumisena.

Minimoi kompastumiset ja putoamiset liukastumista estävien lattioiden ansiosta

On sanomattakin selvää, että liukastumisten ja putoamisten vähentämiseksi lattia on pidettävä puhtaana ja kuivana. Elintarvikkeiden ja juomien tuotantotiloissa tämä ei välttämättä ole aina mahdollista. Optimaalisen tasapainon löytäminen turvallisuuden ja tuotannon toimintojen välillä ei ole aina helppoa.

Usein esimerkiksi puhdistuksen ja lattian pinnan karheuden välillä on ristiriita. Vaikka laitoksen esimies saattaa etsiä karkeaa, luistamatonta lattiaa turvallisuuden vuoksi, huoltopäällikkö voi haluta sileän lattiapinnan, joka on helppo puhdistaa. Ratkaisu sisältää yleensä kompromissin näiden kahden välillä.

On neljä tärkeintä vaikuttavaa tekijää, jotka voivat saada työntekijän luisumaan ja kaatumaan.

Nämä ovat (taulukko 1): 

  • ympäristö
  • siisteys
  • henkilö itse
  • jalkineet
1. Liukastumisiin vaikuttavia tekijöitä
Ympäristö
Aiheuttava tekijä Toimenpide
Lattian saastuminen (roiskeet, roskat, märkäpuhdistus) Poista epäpuhtaudet
Lattian liukkaudenestokykyä ei olla ylläpidetty oikein (väärä tai riittämätön puhdistus) Siivoa roskat ja puhdista lattia huolellisesti
Lattian liukkaudenestokyky on huono (riittämätön karheus) Lisää liukastumiskestävyyttä tai asenna liukastumattomampi lattia
Portaat ja kaltevuus – raput ovat liian äkillisiä ja huonosti merkittyjä; kaltevuus on liian jyrkkä  Varmista että portaat ja tasoerot ovat hyvin merkittyjä 
Epäsuotuisat olosuhteet voivat antaa väärän kuvan lattian kunnosta Poista ylimääräiset esteeet, varmista riittävä valaistus 
Tehtävien luonne ja liikkuminen tilassa (raskaiden taakkojen kantaminen, nopeat liikkeet, kuormien vetäminen) Ohjeista varovaisuuteen liukkailla alueilla

Siisteys
Aiheuttava tekijä Toimenpide
Työtilat ja yleiset kulkuväylät Tunnista liukastumisalueet ja kehota turvallisempaan käyttäytymiseen ja valppauteen
Turvallisuuskulttuuri Kouluta ja edistä myönteistä, ennakoivaa asennetta työturvallisuuteen; mittaa ja tiedota turvallisuusasioista
Valvonta Seuraa riskejä ja käyttäytymistä ja tee toimenpiteitä niiden mukaisesti

Jalkineet
Aiheuttava tekijä Toimenpide
Jalkineet ja lattioiden liukkaus eivät sovi yhteen Oikeanlaiset jalkineet, lattiapinnalle soveltuva jalkineiden pohjamateriaali ja rakenne.

Henkilö
Aiheuttava tekijä Toimenpide
Turvallisuus on jokaisen vastuulla Tarjoa riittävä koulutus, palkitse turvallisempia työtapoja kehittäviä henkilöitä

Liukkaudenestämisen säännöt ja mittaaminen

Liukastumissäännökset vaihtelevat suuresti maittain. Esimerkiksi EU:ssa on joitakin määräyksiä, mutta ei ole yhteisiä vaatimuksia, joita yritysten on noudatettava. 

Maailman laajimmin käytetty menetelmä lattian liukastumiskyvyn mittaamiseen on heiluritesteri, joka tunnetaan myös nimellä kannettava luistonestokone, brittiläinen heiluri (kuva 1) ja TRRL -heiluri. Se on tällä hetkellä standardi 49 maassa viidellä mantereella.

Amerikkalaiset ASTM E303-93 ja Britannian BS EN 13036-4-2011 luistamiskestävyysstandardit määrittelevät heilurimittarin mittauslaitteeksi. Australia käyttää sitä myös, ja sen HB 197: 1999 -standardin tiedetään tarjoavan yksityiskohtaisimmat tiedot märän heilurin testiarvoista eri tilanteissa.

TRRL -testimenetelmässä käytetään testijalkaa, joka heiluu alas ja saa kosketukseen testattavan lattiapinnan kanssa. Laite mittaa kitkakertoimen (CoF) kahden pinnan (lattian ja jalan pohjan) välillä iskuhetkellä. Testauslaitteet ovat kannettavia, joten niitä voidaan käyttää paikan päällä, kun laitos on täydessä toiminnassa. Testi voidaan suorittaa märillä tai kuivilla lattioilla, ja liukastumisen tulokset ilmoitetaan alhaisina, kohtalaisina tai korkeina.

TRRL-heilurtesti
Kuva: Kuva 1: TRRL -heiluritesteri on maailman laajimmin käytetty menetelmä lattian liukastumisen mittaamiseen.
Industrial floor coating with Sikafloor resin cementitious flooring system in food facility

And other widely used test method is a variable-angle ramp test that is based on the DIN 50197 and DIN 51130 antislip standards. In this test, flooring strips are mounted on a movable ramp, and an operator wearing safety boots walks on them in one direction, and then back again in the other. The ramp is then slightly inclined in stages until the operator slips. The angle at which slippage occurs is recorded as the “R value” of the floor. Variable-angle ramp tests done in the food and beverage industry often include oil contaminants added to the floor strips to simulate real-life conditions. These types of tests are well suited to heavily textured or profiled surfaces.

Two other dynamic “in-situ” test methods use the Tribometer and SlipAlert testers. Each provides a practical and fast method of defining the surface coefficient of friction. These methods can be used on both wet and dry floors. SlipAlert is also adopted by the British BS 8204-6: Synthetic Resin Flooring standard, and is used mainly in the UK as a more practical method than the TRRL Pendulum.

Indication of slip potential in water contaminated conditions can be obtained by using a micro-roughness meter to measure the peak-to-valley roughness of the floor surface. Results are expressed as a floor’s “RZ” value, which does not directly state slip-resistance but does provide an indication of slip potential. The micro-roughness hand-held meter is easy to use and is often employed to double check Pendulum Tester data. A limitation of the unit, however, is it cannot be used for exceedingly rough floors.

Managing the Risk of Slip Resistance

When selecting the texture of the floor surface for required slip-resistance, the four most important issues to consider are degree of contamination, applied cleaning regime, slopes, and the shoes or boots that personnel are wearing.

Contamination
Floors can be contaminated by a wide variety of things, such as water, fats, oils, food debris, and a combination of them. The greater the contaminant viscosity, the greater the texture required to achieve the desired slip-resistance.

Table 2 indicates the typical minimum values of peak-tovalley roughness levels, as measured by the micro-roughness meter, required to give satisfactory slip-resistance for different contaminants. This is a good supplementary way of determining slip-resistance in combination with the Pendulum Tester or other dynamic method.

Table 2: Needed micro-roughness for contamination
Minimum roughness, μm Contaminant
20 Clean water, coffee, soft drinks
45 Milk, soap solution
60 Cooking stock
70 Olive oil
>70
Margarine

Slopes and Surface Regularity

Slopes are needed to move liquid across the floor to a drain by gravity. Meanwhile, slip-resistance requires surface roughness, which can impede the flow of liquid toward a drain. Steeper falls increase the gravitation effect but may create problems underfoot. There are no standards for falls, but food industry norms suggest ratios between 1:100 and 1:80, and as much as 1:50 in free draining floors. Notwithstanding, a textured surface may require a higher fall to allow fluids to drain naturally.

The degree of fall and the surface regularity i.e., flatness of screeds, largely determine the tendency for water and other contaminants to “pond” on the floor. Ponding can result in higher contaminant film thickness, which can reduce slip-resistance. For synthetic resin flooring, the BS8024-1 standard specifies the degree of regularity required to minimize ponding.

Flaws in surface regularity can cause trip hazards, increased wear, problems with vehicle wheels, and difficulties installing equipment. Surface regularity is generally measured by a 2 m straightedge laid flat against the screed and measuring any deviation between the two with a slip gauge or other device. According to British Standards specifications, surface regularity for screeds are classified as in the Table 3.

Table 3: Specification for surface regularity
Class Max. Permissible Departure from a 2 m Straight Edge – mm Application
SR1 3 mm High Standard: Special floors
SR2 5 mm Normal Standard: Normal use in commercial and industrial buildings
SR3 10 mm Utility Standard: Other floors where surface regularity is critical

Cleaning and Maintenance

Cleaning methods must always be adjusted to the environment and operations. Higher surface roughness, for instance, requires more scrubbing and mechanical work, and a rough floor needs to be flushed with higher amounts of water than a smooth one. On the other hand, constant application of intense and frequent mechanical cleaning may wear down the floor surface and result in lower slip resistance over time than what was originally specified.

For this reason, some owners have introduced the “Sustainable Slip-Resistance” approach for their production facilities. In this case, long-term slip-resistance is checked by a test in which the coefficient of friction is measured at the outset for a new floor surface and then again after numerous cleaning cycles.

The most effective cleaning method normally requires the use of mechanical floor cleaning machines in conjunction with appropriate cleaning chemicals. An important part of managing slip resistance is to ensure the cleaning regime complies with the flooring manufacturer’s recommendations.

Footwear

In industrial flooring situations where floors are wet and contamination is unavoidable, workers should use footwear specially designed for those conditions. Not all “safety” shoes are necessarily safe in all situations. The material that a sole is made from and its texture will determine its slip-resistance against a given floor surface. After matching up variables, shoes and boots should be regularly inspected for wear, as should floors for any significant surface changes.

Final Remarks

Safety is everyone’s responsibility, from the very top of a company to people working at all levels. Safety should be a fundamental part of every company’s corporate culture. Workers who feel the company cares about them care about the company.

At Sika, we have the products and services to help make your workplace safer and more productive. We can help you choose the right flooring with the right functionality, the right ease of cleaning, and the right level of surface roughness for all parts of your facility. When you think floors, think Sika.
 

References

  • HSE information sheet: Food Sheet No 6. 9/1998
  • HSE: Assessing Slip Resistance. 5/2012
  • FerFa: Measuring and Managing the Level of Slip Resistance Provided by Resin Flooring. 4/2012
  • Christopher G.J Baker: Handbook of Food Factory Design. 2013
Sika Expert - Ari Tanttu

Author
Ari Tanttu
Market Development Manager
Target Market Flooring
Sika Services AG