Kestävää kehitystä - Enemmän vähemmällä

Korkealuokkaiset ratkaisut - asiakkaiden eduksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi

Sika on omistautunut kestävään kehitykseen. Pyrimme parantamaan jo ennestään kestäviä ratkaisujamme kehittämällä materiaaleja sekä vesi- ja energiatehokkuutta rakennusalalla ja teollisuudessa. Sika pyrkii luomaan lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen tuotteilla, menetelmillä ja ratkaisuilla tuotteiden koko elinkaaren ajan. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen mukaisena arvonmuodostuksen jatkuvaan mittaamiseen, parantamiseen, raportoimiseen ja siitä tiedottamiseen. “Enemmän vähemmällä“tarkoittaa, että Sika on sitoutunut maksimoimaan ratkaisujen ja osallistumisen arvon kaikille sidosryhmille samalla vähentäen luonnonvarojen kulutusta ja ympäristövaikutuksia.

Energian säästö

Tiivis rakennusvaippa säästää luonnonvaroja ja lisääasumisen laatua. Saumaus- ja liimausmenetelmillä voisi kuvitella olevan vain vähäinen ympäristömerkitys, mutta niillä on tosiasiassa olennainen vaikutus rakennusvaipan ilma- ja vesitiiviyteen ja siten energiatehokkuuteen. Saumaus- ja liimausmenetelmien asianmukainen käyttö, suorituskyky, laatu ja pitkäikäisyys ovat erittäin tärkeitä ympäristötekijöitä rakennuksen koko käyttöiän ajan. Ammattimainen ikkunoiden asennustyö yhdistettynä korkealaatuisiin saumausmateriaaleihin vähentää energiahukkaa jopa 80% verrattuna vuotaviin ikkunoihin. Vähentämällä vuotoja ja ehkäisemällä märkien tiivisteiden käyttämistä, voidaan vähentää lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttämää energiaa. Tutkimus: University of Applied Science forArchitecture, Wood and Construction in Biel, Switzerland.

Enemmän vähemmällä - sisäilman laatu

Sikan saumaus- ja liimaustuotteet täyttävät korkeimmat vaatimukset

Ihmiset viettävät yli 80% ajastaan sisätiloissa: kotona,toimistossa, kaupassa, vapaa-ajan tiloissa, kouluissa ja liikennevälineissä. On olemassa useita hallituksen ja teollisuuden tekemiä aloitteita rakennusmateriaalien VOC-päästöjen alentamiseksi ja sisäilman laadun parantamiseksi. VOC-päästöillä on todettu olevan pitkäikäisiä vaikutuksia terveyteen ja haitallisia ympäristövaikutuksia. Sika tarjoaa saumausmenetelmiä, joilla on hyvin vähäiset päästöt ja mitkä takaavat hyvän sisäilman laadun. Sikan saumaustuotteet on kehitetty täyttämään ja jopa ylittämään erilaiset paikalliset vaatimukset. SikaHyflex®, Sikaflex® ja Sikasil® -saumamassat ja liimat täyttävät tiukat standardit päästöjen suhteen. Osalla Sikan saumamassoista on M1-hyväksyntä, jonka saavat Suomessa tuotteet, jotka täyttävät tiukimmatkin päästövaatimukset.

 

City Skyline

Enemmän vähemmällä - korkealaatuiset tuotteet

Sikan saumaus- ja liimausteknologiat arvioidaan LCA ja EPDS

Sika tarjoaa saumaus- ja liimaustuotteita mitkä pohjautuvat kaikkiin pääteknologiohin, kuten polyuretaani (PU), silikonit, silaanimodifioidut polymeerit (SMP) ja vesipohjaiset akrylaatit. Kehdosta-hautaan -elinkaarianalyysi (LCA) ja ympäristöseloste (EPD) ovat standardisoitu tapa laskea ja verrata tuotteisiin ja palveluihin käytettyjä panoksia (esim. raaka-aineita), tuottoja (lopputulosta) ja mahdollisia ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana. Sika määrittelee elinkaarianalyysin järjestelmällisesti koskemaan kaikkia pääteknologioita ISO 14040 sarjan ja EN 15804 standardien mukaisesti. Elinkaarianalyysi ei näytä suurta eroa eri teknologioiden välillä. Kolme saumamassojen pääteknologiaa (polyuretaanit, silikonit, SMP), joita yleisesti käytetään, osoittavat elinkaarianalyysissä samanlaisia tuloksia. Jokaisella teknologialla on yksi “suosittu” alusta. Vesipohjaisilla menetelmillä, kuten akryylillä, on vähäisemmät ympäristövaikutukset, mutta niitä käytetään pääasiassa sisätiloissa, missä vaaditaan vähäisempiä laatuvaatimuksia liikerasitukselta- ja säänkestolta. Näin ollen, minkään teknologian ei voida sanoa olevan kaikistay mpäristöystävällisin. Teknologioiden ollessa ympäristövaikutuksiltaan samalla tasolla, voit siis keskittyä valitsemaan kohteeseesi teknisesti sopivimman ja pitkäikäisimmän ratkaisun. Pitkäikäisin ja teknisesti sopivin ratkaisu on usein myös ympäristöystävällisin pidemmän huoltovälin ansiosta. Valitse siis kohteeseesi teknisesti sopivin ratkaisu ja käytä hyvää rakennustapaa.

Rendering of a 3D city showing all industrial manufacturing and repair applications
Green Building Council Finland
GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND

Kestävä kehitys on aina ollut osa identiteettiämme ja avainasemassa yrityksemme innovaatioissa. Tarkoituksemme on parantaa kestävyyttä sekä energia- ja materiaalitehokkuutta rakennuksissa ja teollisissa käyttökohteissa. Haluamme vaikuttaa kestävän rakentamisen edistämiseen ja ympäristöystävällisempien tuotteiden ja järjestelmien käyttämiseen jäsenyydellämme Green Building Council Finlandissa.