Sika® Aktivator-205

Tartunta-aine tiiviille materiaalipinnoille.

Sika Aktivator-205 käytetään aktivoimaan/lisäämään tartuntaa seuraavilla, ei huokoisillamateriaalipinnoilla: metallit, muovit, lasitetutkeraamit, maalipinnat. Tuote on tarkoitettuvain ammattikäyttöön. Sen soveltuvuus materiaalipinnoille / käyttöolosuhteisiin tulee testata etukäteen hyvän tartunnan ja aineiden yhteensopi-vuuden varmistamiseksi