Sikadur®-31+

Matalat VOC päästöt omaava epoksiliima rakenteelliseen liimaukseen ja betonin korjaukseen.

Sikadur®-31+ on 2-komponenttinen, matala VOC-päästöinen epoksipohjainen, kosteutta kestävä, tiksotrooppinen rakenneliima, joka liimaa useimpia rakennusmateriaaleja. Tuotteella on korkea mekaaninen lujuus, ja sitä voidaan käyttää myös betonirakenteiden korjauksiin, saumojen täyttöön ja halkeamien tiivistämiseen. Sikadur®-31+ voidaan käyttää tee-se-itse (DIY) -sovelluksissa perinteisten ammattisovellusten lisäksi.

 • Helppo sekoittaa ja levittää
 • Erittäin matala VOC (GEV Emicode EC1PLUS)
 • Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
 • Korkea alkutartunta sekä erittäin korkea mekaaninen loppulujuus
 • Soveltuu rakenteelliseen betonikorjaukseen, luokka R4 EN 1503-3:2005 mukaisesti
 • Tarttuu hyvin kuivaan sekä mattakosteaan betoniin
 • Tiksotrooppinen: valumaton pystypinnoilla ja yliolan asennuksissa (kerrospaksuus rajoitettu)
 • Ei tarvitse erillistä pohjustusta
 • Hyvä mekaanisen hankauksen- ja kemikaalienkesto
 • Eri väriset komponentit (helpompi huomioida riittävä sekoitus)
 • Ei läpäise useimpia nesteitä ja vesihöyryä
 • Kutistumaton kovettuessaan
 • Voidaan työstää 30 mm saakka yhdellä kerralla
 • Lämpötila työstön aikana +10 °C - +30 °C