Onnistuneen lattiapinnoituksen perustana on sen huolellinen suunnittelu. Lattiapinnoituksen suunnittelussa yleisiä huomioonotettavia tekijöitä ovat esimerkiksi suunniteltu käyttöikä, rakenteelliset vaatimukset, lattian ulkonäkö ja väri. Lisäksi erityyppiset asennuskohteet asettavat lattiapinnoitteelle erilaisia suorituskykyvaatimuksia. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden kohteissa lattiapinnoitteen tulee täyttää erittäin tarkat hygieeniset suorituskykyvaatimukset ja liikennöidyissä asennuskohteissa pinnoitteen tulee kestää suurta mekaanista rasitusta.


Kokosimme tälle sivulle yleisimpiä lattiapinnoituksen suunnittelussa huomioonotettavia seikkoja helpottamaan suunnittelutyötä ja varmistamaan onnistuneita lopputuloksia Sikafloor-tuotteillamme.

Lattiapinnoituksen suunnittelu

Suunniteltu käyttöikä

Tämä on ehkä tärkein kriteeri ja ensimmäinen kysymys lattian valinnassa:

  • Mikä on lattian suunniteltu käyttöikä – 2, 5, 10 vai 20 vuotta? 
  • Onko usein toistuva tai säännöllinen huolto mahdollista tai toivottavaa?

 Lattia on suunniteltava näiden käyttöikää ja kestävyyttä koskevien tietojen mukaisesti huoltovapaat jaksot huomioon ottaen.

Rakenteelliset vaatimukset

Rakentamisen ja käytön aikaiset staattiset ja dynaamiset kuormitukset on otettava huomioon. Lattiapinnoitteen on täytettävä nämä vaatimukset, mutta se voi toimia vain niinhyvin kuin materiaali, johon se on kiinnitetty, eli rakenteellinen betonilaatta tai tasoitelaasti.

Väri ja ulkonäkö

Rakentamisen ja käytön aikaiset staattiset ja dynaamiset kuormitukset on otettava huomioon. Lattiapinnoitteen on täytettävä nämä vaatimukset, mutta se voi toimia vain niinhyvin kuin materiaali, johon se on kiinnitetty, eli rakenteellinen betonilaatta tai tasoitelaasti.

Lattia suojaa saumattomasti betonia syövyttäviltä nesteiltä ja mekaaniselta kulumiselta. Lisäksi sen on täytettävä helppohoitoisuutta, hygieniaa,turvallisuutta ja kestävyyttä koskevat vaatimukset sekä oltava ympäristöönsä sopivan värinen. Sekä arkkitehdin että asiakkaan vaatimustentäyttäminen edellyttää aina toiminnallisten ja esteettisten kriteerien huomioimista. Sikafloor®-järjestelmien avulla lattioihin voidaan tuottaa laaja valikoimavärejä, kuviointeja ja visuaalisia tehosteita, jolloin lattiaratkaisun yleisestä suorituskyvystä saadaan hyvä.

tärkeimmät huomioon otettavat asiat lattiajärjestelmää valittaessa
Huomioitavat suorituskykyvaatimukset
Liikenne ja mekaaninen kulutus

Liikenne ja mekaaninen kulutus

Raskas ja runsas liikenne lisää hankauksena mitattavaan mekaaniseen kestävyyteen kohdistuvia fyysisiä vaatimuksia.Suurin kulutus ja altistus kohdistuvat yleensä keskitetyille alueille. Esimerkiksi erikoistuneen tehtaan trukkikäytävät ja -alueetvoivat edellyttää lisäkäsittelyä ympäröivän yleisen lattia-alueen käsittelyn lisäksi.

Kemikaalien kestävyys

Kemikaalien kestävyys

Kemiallisen korroosion kestävyys on erittäin tärkeä tekijä monissa lattiapinnoitteissa. Arvioi käytettävien yksittäisten kemikaaliensekä niiden yhdistelmien tai sekoitusten vaikutukset lattiaan sekä mahdollisten kemiallisten reaktioiden seuraukset. Korkeammat lämpötilat yleensälisäävät kemikaalien aggressiivisuutta.

kuviollinen lattiapinnoite

Käyttölämpötila

Lämpöshokkien kestävyys voi olla tärkeä lattioita koskeva vaatimus. Koneiden ja prosesseissa käytettävien tuotteiden lämpötilojen huomioiminen ei riitä, vaanmyös ympäröivien alueiden lämpötilat on otettava humioon. Skaalan molemmissa päissä läikkyneet kemikaalit sekä puhdistuksessa käytettävän kuumanveden ja höyryn sekä pikajäädytyksen aiheuttamat äääärimmäiset lämpötilat voivat tehdä ympäristöstä erittäin haastavan. Monet Sikafloor®-järjestelmät sopeutuvat kestävästi näihin haasteisiin.

lattia ei ole liukas

Liukkaudenesto

Eri ympäristöissä – esimerkiksi märillä ja kuivilla prosessialueilla – lattialta voidaan vaatia erilaisia liukkaudenesto-ominaisuuksia.Tässä on pääasiassa kysymys pinnan profiilin ja viimeistelyn sovittamisesta puhdistamisen helppouteen ja läikkymisen todennäköisyyteen liittyviinvaatimuksiin. Yleisesti ottaen karkeampi profiili estää liukkautta paremmin.

sikafloor-lattia on paloluokiteltu

Palonkestävyys

Kansalliset ja paikalliset viranomaiset antavat lattioita koskevat paloluokitukset. Nestemäisillä polymeereillä suojattujen ja suunniteltujenlattioiden on myös täytettävä nämä vaatimukset, mikä ei ole ongelma Sikafloor®- järjestelmiä käytettäessä.

Sikafloor menetelmä wc-tiloissa

Hygienia

Nykyisin lattioiden on täytettävä erittäin tiukat hygieniaa koskevat vaatimukset ja entisestään tarkentuvat epäpuhtauksien estämistä koskevat vaatimukseterityisesti ydin-, lääke-, kosmetiikka-, elintarvike-, juoma-, kemian- ja elektroniikkateollisuudessa.

luokkahuoneessa sikafloor-lattia

Iskunkestävyys, pistemäinen kuormitus

Alueilla, joilla käsitellään tuotteita (esimerkiksi tuotantoalueilla, varastoissa ja kuormauslaitureilla) tuotteiden liikuttaminenlinjoilla, trukeilla ja kuormalavoilla aiheuttaa puristuskuormia ja dynaamista kuormitusta. On erittäin tärkeää varmistaa, että aiheutuvatrasitukset eivät ylitä lattiapinnoitteen ja/tai -materiaalin lujuutta.

kauppakeskuksen pysäköintitalo Puola

Vesitiiveys

Sikafloor®-järjestelmät tarjoavat läpäisemättömän tiivisteen, joka suojaa betonia aggressiivisten nesteiden aiheuttamalta korroosioltaja pohjavettä vuotavilta epäpuhtauksilta. Tämä varmistaa aggressiivisten ja ympäristölle haitallisten aineiden luotettavan eristämisen.

Sikafloor-lattiapinnoite kovettuu nopeasti

Nopea kovettuminen

Nopeasti kovettuvat lattiajärjestelmät auttavat lyhentämään tuotannon katkokset minimiinsä. Tämä on usein tarpeen korjauksissa,uudisrakentamisessa ja matalalämpötilaisissa sovelluksissa. Sikalla on kattava valikoima nopeasti kovettuvia ja kiihdyttimellä varustettuja järjestelmiä.

Sikafloor-lattiapinnoite levitetään suoraan betonipinnalle

Lattiapinnoite tuoreeseen tai kosteaan betoniin

Monissa korjaus- ja vastavalettu betoni on pinnoitettava ja suojattava nopeasti. Tietyn kosteuden materiaalista haihtumisen edellyttämää odotusaikaa voidaanlyhentää esimerkiksi Sika® EpoCem® -tekniikan kaltaisten innovatiivisten ratkaisujen avulla.

parkkialueen lattia Australia

Halkeamia tasoittavat ominaisuudet

Staattiset ja dynaamiset halkeamia tasoittav at ominaisuudet ovat usein tärkeitä lattiapinnoitejärjestelmissä, jotta materiaalivoidaan suojata asianmukaisesti esimerkiksi pysäköintikansissa. Muussa tapauksessa riittävä jännityksenpoisto ja/tai riittävät liikuntasaumat on sisällytettävärakenteisiin. Sika-järjestelmien halkeamia tasoittavat ominaisuudet on testattu vähintään -20 °C:n pakkasessa.

Sikafloor vaimentaa askelääntä

Askeläänen vaimennus

Julkiset läpikulku- ja kokoontumisalueet, kuten eteishallit, käytävät sekä esittely- ja myyntialueet, edellyttävät parempaa askeläänten ja ilman kautta kantautuvanmelun vaimennusta. Tästä syystä näihin tiloihin suositellaan joustavia Sika-lattiajärjestelmiä. Huomautus: SikaBond®- liimoja on saatavana myös puulattiajärjestelmiin, jotenniissä voidaan saavuttaa samat tavoitteet (myös uuden eurooppalaisen, äänten kantautumista koskevan osan E määräykset).

Sikafloor-lattiapinnoitteella on alhaiset VOC-päästöt

Neutraali haju - ei haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)

Täysin tiiviiden tai liuotteettomien järjestelmien, joissa on neutraali haju ja vähäiset VOC-päästöt, käyttöä pitäisi aina harkita sopivissa sovelluksissa,kuten sisätiloissa ja suljetuilla alueilla. missä Sika® Comfort- Floor järjestelmä on ihanteellinen ratkaisut.

Sikafloor-lattiapinnoite on sähköäjohtava

Sähkönjohtavuus / ESD

Sähköä johtavien (ESD, DIF ja ECF) lattiaratkaisujen kysyntä on kasvussa. Näiden järjestelmien vaurioilta ja vältetään räjähdyksiäherkästi syttyvissä ympäristöissä. Sika on maailman johtavia tämän teknologian valmistajia lattia- ja seinäpinnoitteiden osalta.

Sikafloor-lattiapinnoitteen puhdistus ja huolto

Puhdistus ja huolto

Jotta Sikalattiaratkaisut pysyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa ja täyttävät niihin kohdistuvat odotukset vuosien ajan, Sika toimittaa yksityiskohtaisetpuhdistus- ja ylläpito-ohjeet Sikafloor® Cleaning Regime -ohjelmassa, joka on ladattavissa osoitteesta www.sika.com

teollisuustilan lattiapinta Sikafloor

Lämmönjohtavuus

Käyttäjät voivat kokea lattian lämmön jaloissaan hyvin eri tavoin ja yksilöllisesti. Huoneen ja lattiapinnan lämpötilan lisäksi materiaalin lämmönjohtavuuson usein tärkein tekijä. Sikan valikoimassa on erittäin hyvin eristettyjä ja elastisia Comfort Flooring -ratkaisuja, joissa tämä on huomioitu.

Sikafloor-lattipinnoitteella luodaan tunnelmaa

Useita värejä

Sikafloor®-valikoima on saatavana lähes kaikissa stabiileissa värisävyissä ja erikoisvärejä voidaan toimittaa tilauksesta asiakkaanvaatimusten mukaan. Sika lattiapinnoitejärjestelmiä toimitetaan kaikkia yleisimpien kansallisten ja kansainävälisten väristandardienmukaan esim. RAL, BS 4800 ja NCS. 

Esikoulun lattia Belgia

UV-valonkestävä

Kohteissa, joissa väri on tärkeä tai jotka altistuvat voimakkaalle UV-säteilylle, voidaan käyttää riittävän kestäviä ja haalistumattomiaSikafloor®-järjestelmiä. Värin säilyvyys on erittäin tärkeää esim. parkkihalleissa tai parvekkeilla. UV-säteily ja värien säilyvyyspitäisi ottaa aina huomioon lattiapinnoissa, mitkä ovat tiloissa, joissa on ovia ja ikkunoita ja missä auringonsäteily pääsee vaikuttamaan.

Sikafloor-lattiapinnoite kestää huonekalupyöriä

Huonekalupyöriä kestävä

Monien tuolien ja muiden huonekalujen pyörät ovat läpimitaltaan suhteellisen pieniä, joten ne voivat kohdistaa lattiaan suuriapistelmäisiä kuormituksia. Siksi kannattaa valita aina sopiva lattiajärjestelmä, jonka kulutuksenkestävyys on todettu riittäväksi.

Medicus Clinicin lattia Puola

VOC/AMC -päästöt

Yksi puhdastilojen lattia- ja seinäpinnoituksen pääasiallisista tarkoituksista on torjua VOC-/AMC-päästöjen mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ilmakehälleja estää niitä vaikuttamasta näillä alueilla tuotettavien herkkien materiaalien laatuun. Sikafloor® CR -järjestelmät ovat tämän teknologian ensiluokkaisiaedustajia, joiden huipputasoinen suorituskyky on testattu maailmanlaajuisesti.

Sikafloor-lattiapinnoite on elintarvikehyväksytty

Elintarvikehyväksyntä

Elintarvike- ja juomateollisuuden lattioiden on sovelluttava suoraan kosketukseen tai läheisyyteen elintarvikkeiden kanssa vaikuttamattaniihin negatiivisesti. Lisäksi niiden on kestettävä intensiivistä puhdistamista ja toistuvaa altistusta aggressiivisille kemikaaleille.Monet Sikafloor®-järjestelmät on täysin hyväksytty elintarvike- ja juomavesikontaktiin.

Datakeskuksen lattia

Hiukkaspäästöt

Puhdastilasopivuudessa huomioidaan myös kaikki hiukkaspäästöjen kaltaiset lisätekijät, jotka koskevat puhdastilaolosuhteissa valmistettavien tuotteiden valmistusta.

Sikafloor-lattiapinnoittella luodaan saumaton lattia

Sileys ja tasaisuus

Sileän ja vaakasuoran pinnan valmistelu matalia suorituskykyvaatimuksia varten esimerkiksi ennen lopullisten kulutuskerrosten, kuten mattojen, kimmoisienlattiaratkaisujen, puulattioiden, urheilukäyttöön tarkoitettujen lattioiden tai asuintilojen ja julkisten tilojen laatoitusten,levittämistä tai suuria suorituskykyvaatimuksia varten esimerkiksi korkeavarastotilojen liikennöintialueilla tai pneumaattisessa kuljetuksessa.

Joogastudion lattia, Kreikka

1-komponenttinen järjestelmä

1-komponenttinen polyuretaanipohjainen järjestelmä sisältää ainutlaatuista teknologiaa, joka mahdollistaa materiaalin ilmankosteutdesta käynnistyvänvulkanoinnin. Tämä tarkoittaa, että näitä kosteuskovettuvia 1-komponenttisia polyuretaani pinnoitteita voidaan käyttää lähes riippumattasäätiloista (lämpötila, kosteus tai kastepiste), ja ne ovat nopeasti kuivuvia.

Aika on rahaa

Aikataulun mukaiset lattian aloitus- ja valmistusajat eivät aina vastaa tarvittavaa kokonaisrakennusaikaa (tarvittavat odotusajat, materiaalin kunnosta johtuvat viivästykset

Useimmilla työmailla lattiapinnoite on yksi viimeisimpinä levitettäviä aineita, joten se tehdään usein aikapaineen alla. Jos betonilaatan ihanteellisten ominaisuuksien (vetolujuus 1,5 N/mm²) ja kosteuden (< 4 %) saavuttamista joudutaan odottamaan, se tarkoittaa useimpien lattiamateriaalien tapauksessa vähintään 28 päivän odotusaikaa materiaalin ohjeen ja asianmukaisten standardien mukaan.


Odotusaikaa voi lyhentää huomattavasti käyttämällä ainutlaatuisia Sikafloor® -81- tai -82 EpoCem® -välikerroksia. Ne voidaan levittää uuden betonin päälle jo 7–10 päivän kuluttua sekä suoraan betonimateriaaleille, jotka on valmisteltu hiljattain suihkuttamallakorkeapaineisella vedellä esimerkiksi korjaustöissä. Edut ovat huomattavia.


Yhtenäinen ja tasalaatuinen välikerros mahdollistaa päällystämisen erittäin tiiviillä ja korkealaatuisilla hartsipohjaisilla pinnoitteillalyhyen odotusajan (18–36 tuntia) kuluttua levittämisestä. Huokosettoman, sileän lattian aikaansaaminen ei edellytä muuta pinnan valmistelua.

tärkeimmät huomioon otettavat asiat lattiajärjestelmää valittaessa
Sikafloor-levitysmenetelmä

Materiaali on lattin perusta riippumatta siitä, onko se uusi vai vanha.

Perusteellinen tutkimus ja arviointi ovat tarpeen, jotta voidaan määrittää materiaalin oikeanlainen valmistelu onnistunuttalattiajärjestelmää varten. Uuden lattiajärjestelmän ja materiaalin välille on saatava aikaan kestävä sidos. Tämä edellyttää kuivaa, vakaata ja puhdasta valmisteltavaapintaa. Siinä ei saa olla pölyä tai muita epäpuhtauksia ennen lattiajärjestelmän levitystä. Tutustu uusimpaan menetelmäohjeeseen tai ota yhteyttätekniseen osastoomme

Puristuslujuuden mittaus

Materiaalin puristuslujuuden on oltava vähintään 25 N/mm2 (25 MPa). Määritetyt kuormitukset voivat edellyttää suurempaa lujuutta. On suositeltavaatehdä useita mittauksia (esim. kimmovasaralla) eri osista lattiaa ja kaikista suunnitellun alueen osista, jotta puristuslujuus voidaan varmistaa.

Tartuntavetolujuuden määrittäminen

Betonimateriaaleissa on yleensä pinnassa muutaman millimetrin paksuinen sementtikalvo, jonka lujuus on heikko. Tämä heikko kerros on aina poistettava.Myös betonin kutistumisesta, lämpöshokeista tai liiallisesta kuormituksesta aiheutuvat rasitukset voivat heikentää tartuntavetolujuutta.Sen on oltava vähintään ≥ 1,5 N/mm2 (≥1,5 MPa). Kaikki puutteelliset alueet on poistettava ja korvattava.

Materiaalin kosteuspitoisuus

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, sillä sementoidut materiaalit saa yleensä pinnoittaa vasta, kun kosteuspitoisuuson < 4 painoprosenttia. Kosteus on helppo tarkistaa ASTM D4263 -standardin mukaisen testin avulla (polyetyleeniliuska). Kooltaan vähintään 1m × 1 m polyetyleeniliuska liimataan betonin pintaan. Liuska jätetään paikalleen vähintään 24 tunnin ajaksi ja Näin havaitaan kaikki kondensoitunut,alustasta noussut vesihöyry. Jos materiaalissa on kosteutta enemmän kuin 4 tilavuusprosenttia tai kosteutta nousee (höyryä kondensoituu), kuivumisaikaaon pidennettävä tai Sikafloor® EpoCem® -teknologiaa on käytettävä väliaikaisena kosteuseristeenä.

Sikafloor-lattiapinnoituksen työvaiheet

Sikafloor® on suunniteltu tarjoamaan pitkäikäistä kauneutta ja kestävyyttä. Olemme kehittäneet testatun menetelmän nestemäisenä levitettävien lattiapinnoitteiden asennusvaiheisiin. Tämä ainutlaatuinen menetelmä on ainoa tapa saavuttaa saumaton, kaunis ja helppohoitoinen lattiapinta. Koulutetut ja kokeneet lattiaspesialistit ovat valmiina huolehtimaan lattioihin liittyvistä tarpeistasi. Voit vapaasti kysyä neuvoa asiantuntijoiltammemyös korjauskohteiden vanhojen lattiapinnoitteiden poistamisessa varmistaaksesi kunnollisen lattian pohjavalmistelun ja yksityskohdat.

Lattiapinnan esikäsittely
Kuva: Nestemäisen Sikafloor-lattiapinnoiteen sekoitus

1. Lattiapinnan esikäsittelyn ja puhdistuksen jälkeen (tarvittaessa myös jyrsintä, hionta ja/tai tasoitus), aloitetaan nestemäisten materiaalien sekoitus.

Lattiapinnan esikäsittely
Kuva: Mies levittää nestemäistä pohjustetta lattiapinnalle

2. Nestemäinen primeri levitetään varmistamaan hyvä lattiapinnoitteen tartunta ja tämä tehdään yleensä lastalla ja telalla. Riittävä menetelmä valitaan lattiapinnan laadusta riippuen.

Lattiapinnan esikäsittely
Kuva: Mies levittää itsesiliävää lattiapinnoitetta

3. Itsesiliävät materiaalit levitetään yhtenä tai useana kerroksena, jotta saavutetaan saumaton pohja. Asiantuntija sekoittaa ja levittää materiaalin käyttäen kyseiseen materiaaliin soveltuvia työkaluja, esim. erikoiskumilastaa, lastaa, telaa tai piikitelaavarmistaakseen täysin tasaisen pinnan.

Koristeellisten hiutaleiden levitys lattiapinnalle

4. Lähes rajoittamaton värivalikoima nestemäisiä lattiapinnoitteita eri käyttökohteisiin. Koristeelliset hiutaleet ja liukastumista ehkäisevätmateriaalit voidaan levittää märälle lattiapinnoitteelle.

Mies viiimeistelee lattiapinnoitteen asennusta pintalakalla

5. Asennuksen viimeistely tehdään läpinäkyvällä tai pigmentoidullä pintalakalla. Yleensä tämä työvaihe tehdään telaamalla tai ruiskuttamalla. Pintalakka varmistaa halutun lopullisen pinnan ulkonäön ja lisää rakenteen hankauksen ja kulutuksenkestoa.

Lattiapinta näyttää hyvältä vuosia

6. Nauti uudesta lattiastasi vuosia. Noudata suositeltuja huoltotoimenpiteitä sisältäen mahdolliset esikäsittelyvaiheet, varmistaaksesipitkäkestoisen, toimivan ja kauniin lattian.