Sika ViscoFlow® MR-1

RUNSAASTI VEDENTARVETTA VÄHENTÄVÄ / NESTEYTTÄVÄ BETONIN LISÄAINE

Sika ViscoFlow® MR-1 on runsaasti vedentarvetta vähentävä betonin ja laastin lisäaine, joka mahdollistaa niin normaalin betonimassan kuin itsestään tiivistyvän betonin teollisen, taloudellisen ja laadukkaan valmistuksen.

Sika ViscoFlow® MR-1 on voimakas tehonotkistin, joka toimii usealla eri mekanismilla. Sementin aktiivisten kohtien hidastamisen, pinta-adsorption, sähköstaattisen poistovoiman ja steerisen poistovoiman avulla saavutetaan sementti-/ sideainepartikkelien hajauttaminen ja seuraavat ominaisuudet: ▪ Suuri vedenvähennys, joka johtaa suurempaan tiheyteen, korkeampaan lujuuteen ja pienempään permeabiliteettiin ▪ Erinomainen notkistavavaikutus, joka johtaa parempaan massan liikkuvuuteen, helpompaan käsittelyyn, valuun ja tiivistämiseen ▪ Pienempi betonin kutistuminen jälkihoidon yhteydessä ja kovettuneena ▪ Vähäisempi jälkipaikkaus yhdessä korkeamman laadun ja varhaislujuuden kanssa.