Sika ViscoFlow®-3020 WF

Tehonotkistin / nesteytin betonilisäaine

Sika ViscoFlow®-3020 WF on runsaasti vedentarvetta vähentävä betonin ja laastin lisäaine, joka mahdollistaa niin normaalin betonimassan kuin itsestään tiivistyvän betonin teollisen, taloudellisen ja laadukkaan valmistuksen.

Sika ViscoFlow®-3020 WF on voimakas tehonotkistin, joka toimii usealla eri mekanismilla. Sementin aktiivisten kohtien hidastamisen, pinta-adsorption, sähköstaattisen poistovoiman ja steerisen poistovoiman avulla saavutetaan sementti-/ sideainepartikkelien hajauttaminen ja seuraavat ominaisuudet:
  • Suuri vedenvähennys, joka johtaa suurempaan tiheyteen, korkeampaan lujuuteen ja pienempään permeabiliteettiin
  • Erinomainen notkistavavaikutus, joka johtaa parempaan massan liikkuvuuteen, helpompaan käsittelyyn valuun ja tiivistämiseen
  • Pienempi betonin kutistuminen jälkihoidon yhteydessä ja kovettuneena
  • Vähäisempi jälkipaikkaus yhdessä korkeamman laadun ja varhaislujuuden kanssa.