Sika® ViscoCrete®-6025 DR

TEHONOTKISTIN / NESTEYTIN BETONIN LISÄAINE

Sika® ViscoCrete®-6025 DR on runsaasti vedentarvetta vähentävä betonin ja laastin lisäaine, joka mahdollistaa niin normaalin betonimassan kuin itsestään
tiivistyvän betonin teollisen, taloudellisen ja laadukkaan valmistuksen.

Sika® ViscoCrete®-6025 DR on voimakas tehonotkistin, joka toimii usealla eri mekanismilla. Sementin aktiivisten kohtien hidastamisen, pinta adsorption, sähköstaattisen poistovoiman ja steerisen poistovoiman avulla saavutetaan sementti- / sideainepartikkelien hajauttaminen ja seuraavat ominaisuudet:
  • Suuri vedenvähennys, joka johtaa suurempaan tiheyteen, korkeampaan lujuuteen ja pienempään permeabiliteettiin
  • Erinomainen notkistava vaikutus, joka johtaa parempaan massan liikkuvuuteen, helpompaan käsittelyyn, valuun ja tiivistämiseen
  • Pienempi betonin kutistuminen jälkihoidon yhteydessä ja kovettuneena
  • Vähäisempi jälkipaikkaus yhdessä korkeamman laadun ja varhaislujuuden kanssa