SikaPaver® HC-44 12%

Maakostean betonin lisäaine

SikaPaver® HC-44 12% on pinta-aktiivisten aineiden ja vedentarvetta vähentävien polymeerien vesiliuos, jota käytetään parantamaan maakosteiden betonimassojen pakkautumista ja muita työstöominaisuuksia. Betoniseoksen joukkoon annosteltuna lisäaine sallii vauhdittaa tuotantoa, parantaa tuotteiden ulkonäköä ja lujuutta.

SikaPaver® HC-44 12% on betonin sisäistä kitkaa pienentävä lisäaine, joka edesauttaa betonin pakkautumista, vähentää vedentarvetta ja hajauttaa sementtipartikkeleita tarjoten seuraavat  ominaisuudet:
  • Työstökoneiden tuottavuus voi kasvaa nopeamman täytön ja pakkautuvuuden ansiosta
  • Työstökoneiden tehontarve voi pienentyä
  • Sisäisten voitelevien ominaisuuksien ansiosta Sika Paver-HC44 voi vähentää työstökoneiden kulumista lisäten osien ja koneen käyttöikää
  • Kuluvien osien vaihtoväli voi pidentyä ja tuotantohäiriöt vähentyä
  • Tuotteiden pinnan (erityisesti vaalea) väri on yleensä tasaisempi ja tuotteiden yleisilme parempi
  • Tuotteiden dimensioiden vaihtelu voi olla vähäisempää
  • Tuotteen muodon piirteet voivat olla terävämmät
  • Tuotteiden lohkeamia saattaa esiintyä vähemmän
  • Mahdollista parantaa betonin varhaislujuutta ja loppulujuutta
  • Tasoittaa yleensä tuotannon vaihteluja