15/12/2020

Epoksin raaka-aineiden saatavuus heikkenee

Epoksin globaalista raaka-aine pulasta maailmanmarkkinoilla on  uutisoitu viime vuoden lopulta lähtien. Tämän hetkisen tiedon mukaan saatavuusongelma tulee jatkumaan kesään saakka.

Tilanne on kehittynyt ennakoitua nopeammin ja tämän vuoksi se tulee näkymään meillä pidempinä toimitusaikoina tai jopa hetkellisinä toimituskatkoksina. Varaudumme myös hinnankorotuksiin, mikäli tilanteet pitkittyvät ja raaka-aineiden toimittajat nostavat edelleen hintojaan.


Ensimmäinenä tilanne vaikuttaa tuotteeseen Sikafloor®-150, jonka toimitukset pysähtyvät varastojemme tyhjentyessä. Sikafloor-150 on mahdollista korvata tuotteella Sikafloor-151 ja se onkin nyt toistaiseksi ensisijainen suosituksemme osaksi lattiajärjestelmiämme. Sikafloor-151 on esitäytetty epoksipohjuste, jolloin erityisesti tiiviillä alustalla suosittelemme 15-20% ohenteen lisäystä. Tarkempia ohjeita tuotteen käytöstä saat oheiseista  dokumenteista sekä teknisestä neuvonnastamme.