Saumaus ja tiivistys Palosuojaus Artikkeli

Sikan passiiviset palosuojausratkaisut on suunniteltu tiivistämään erilaisia rakenneliitoksia ja -läpivientejä. Ne noudattavat keskeisimpiä kansallisia ja kansainvälisiä standardeja (kuten EN, UL, EAD, AS) ja osoittavat siten, että ne täyttävät kaikkein vaativimmatkin palonkestävyyden vaatimukset ja voivat siten auttaa pelastamaan ihmishenkiä.

House on fire

Palokäyttäytyminen ja palonkestävyys

”Palonkestävyystestaus” voi olla haastava aihe – ’palokäyttäytymisen’ ja ’palonkestävyyden’ väliset erot aiheuttavat useinsekaannusta.

Palokäyttätyminen
  • Palokäyttäytyminen kuvaa sitä, miten materiaali myötävaikuttaa palon kehittymiseen ja leviämiseen. Tyypillisesti palokäyttäytyminen määritetään yksittäiselle materiaalilletai tuotteelle, kuten seinänpäällysteelle tai saumausmassalle, eikä järjestelmälle tai osiolle, kuten seinälle, joka käsittäämyös lineaariset saumat ja läpiviennit.
  • Euroopassa palokäyttäytyminen luokitellaan eurooppalaisen standardin EN 13501-1mukaisesti.
     
Euroluokka Vaatimus Materiaaliesimerkkejä
A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon Kivi, betoni, lasi, useimmat metallit
A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu Kuten A1 sisältäen pieniä määriä orgaanisia yhdisteitä
B Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu Erittäin ohuesti pinnoitetut kipsilevyt, paloluokitellut saumausmassat
C Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti Paksusti pinnoitetut kipsilevyt
D Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä Puu ja puutuotteet (koon mukaan)
E Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä Monet muovituotteet ja -materiaalit
F Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty Muut kuin luokkien A1–E materiaalit
Palonkestävyys
  • Kuvaa rakennuselementin kykyä estää lämmön ja liekkien kulku yhdeltä puolelta toiselle. Tyypillisiä tällaisia rakennuselementtejä ovat seinät ja lattiat, mukaan lukiensaumat ja läpiviennit, ikkunat ja ovet jne. Tämä tarkoittaa,että tietyn materiaalin tai tuotteen lisäksi on testattava kokojärjestelmä tai rakennusosa.
  • Palonkestävyydelle on olemassa monia erilaisia kansallisiaja kansainvälisiä testausstandardeja ja luokitusjärjestelmiä,mutta useimmat niistä noudattavat samaa periaatetta. Siinätestattava rakennuselementti tai komponentti, mukaan lukienkaikki läpiviennit, liitokset, ovet, ikkunat sekä niissä ja niidenympärillä oleva saumausmassa, kiinnitetään testikehykseen, joka puolestaan kiinnitetään testitulipesään. Tulipesänpuoleinen puoli on altistettu eli tulen puoli ja ulompi puoli onaltistamaton eli tuleton puoli. Tulipesän lämpötilaa nostetaanmääritellyn käyrän mukaisesti siten, että se saavuttaa 945 °C60 minuutin kuluttua ja 1 153 °C 240 minuutin kuluttua.
  • Kahta parametria käytetään useimmissa palonkestävyystesteissä:eheys ja eristys.
Fire resistance illustration of Integrity (E)
E – Eheys

Eheys (E) on rakennuselementin kyky estää liekkien ja kuumien kaasujen kulku altistamattomalle puolelle, kun se altistuutulelle toiselta puolelta.

Fire resistance illustration of Insulation (I)
I – Eristys

Eristys (I) on rakennuselementin kyky säilyttää lämmöneristysominaisuudet, kun se altistuu tulelle toiselta puolelta. Useimmatstandardit sallivat enintään 180 °C:n lämpötilan nousun altistamattomalla puolella.

Standardi Kuvaus, laajuus Huomautus
EN 1366-3 Läpivientien tiivisteiden testausstandardi Palonkestävyystestauksen keskeisimmät standardit 
(Paloapidättävä)
Viitataan myös EAD:ssä ja osin standardissa AS 1530.4
EN 1366-4 Lineaaristen saumojen saumausmassojen testausstandardi
EN 13501-2 Lineaaristen saumojen saumausmassojen ja läpivientien tiivisteiden luokitusstandardi Johtaa EI-luokkiin. Olennainen standardille EN 1366 ja EAD:lle
BS 476-20 Lineaaristen saumojen saumausmassojen ja läpivientien tiivisteiden testausstandardi Brittiläinen standardi; korvattu standardilla EN 1366/EN 13501, mutta edelleen käytössä joillakin alueilla
EAD 350454-
00-1104
Paloapidättävät tuotteet ja palosaumaustuotteet – läpiviennit Johtaa CE-merkintään ja DoP:hen. Korvasi ETAG 026:n Palonkestävyys testattu standardin EN 1366 mukaisesti
EAD 350141-
00-1106
Paloapidättävät tuotteet ja palosaumaustuotteet
– lineaariset saumat ja raot
UL Yhdysvalloissa käytetty tuoteturvallisuuden sertifiointijärjestelmä Eri testausmenetelmät ja vaatimukset eri alueille (esim. UL EU ja UL US/UL C)
AS 1530.4 Lineaaristen saumojen saumausmassojen ja läpivientien tiivisteiden testaus ja luokitus Australialainen standardi, teknisesti hyvin samanlainen kuin EN 1366
Certifire Palosuojaustuotteiden sertifiointijärjestelmä Olennainen Lähi-idässä