Betoni- ja lisäaineet Kestävä kehitys

Euroopan komission mukaan 25-30% kaikesta EU: ssa syntyvästä jätteestä muodostuu rakennuspurkujätteestä, josta suuri osa voidaan kierrättää. Näiden materiaalien kierrätys on erityisen tärkeää tiheillä kaupunkialueilla, koska siellä betonijätettä syntyy eniten. Sika on onnistunut kehittämään erittäin tehokkaan prosessin, jonka avulla voidaan erottaa ja käyttää uudelleen vanhan betonin komponentteja ja parantaa kierrätetyn materiaalin laatua.

Voiko puretun betonin kierrätys olla kestävää kehitystä? Kyllä!

Tämä innovaatio, reCO2ver, vähentää merkittävästi rakennusteollisuuden ekologista jalanjälkeä.

  • Betonijätteen puhdistus 
  • Palauttaa raaka-aineet uudelleenkäytettävään laatuun
  • CO2:n sitominen karbonoimalla sementtikivijauheella
  • Hiilihapotettu hieno jauhe, jota voi käyttää komposiittisideaineissa
 
reCO2ver concrete recycling Sika logo

Miksi betoninkierrätys on tärkeää?

Prosessi sitoo
0,5 tonnia C02
1 tonnia sementtiä kohti
Viisi suurinta EU-maata tuottaa
300 milj.
tonnia betonijätettä vuosittain
Kierrätysprosessi
palauttaa raaka-aineet
uudelleenkäytettäväksi

Uusi prosessi betonin kierrätykseen

reCO2ver concrete recycling Sika logo

Sika on kehittänyt uuden, uraauurtavan kierrätysprosessin vanhalle betonille. Vanha betoni kierrätetään hajottamalla se yksittäisiksi osiksi soraa, hiekkaa ja kalkkikiveä yksinkertaisessa ja tehokkaassa prosessissa. Tämä prosessi sitoo hiilidioksidia.

Tämä innovaatio - reCO2ver -tuotemerkin avulla - vähentää merkittävästi betonirakenteiden ympäristövaikutuksia.

 

Sika «reCO2ver» -prosessin testaus on osoittanut, että uusi betoni, joka sisältää kierrätettyä ainesta, toimii samalla tavalla kuin täysin uusi tuote.

Infographic showing concrete lifecycle with Sika reCO2ver recycling

Betonin elinkaari

Betoni on upea rakennusmateriaali. Se on vahva ja kestävä ja se mahdollistaa  rajattomat suunnittelumahdollisuudet. Betonin elinkaaren vaiheissa on kuitenkin kohtia, joissa meidän on pyrittävä vähentämään ilmastonmuutosta.

Sementin tuotanto

Sementti on sideaine, jolle on tunnusomaista se, että se kovettuu reaktiossa veden kanssa tuotteeksi, joka ei liukene veteen. Sementtiklinkkeri valmistetaan kuumentamalla kalkkikiven ja saven seos 1450 ° C: n lämpötilaan. Valmistusprosessi tekee sementistä hiilidioksidipitoisen tuotteen.

Betonin tuotanto

Yhden kuutiometrin betonin valmistukseen tarvitaan noin 2 tonnia kiviainesta, 180 litraa vettä, 350 kiloa sementtiä ja 1 kilo betonilisäainetta. Näistä osa-aineista etenkin sepeliä, soraa ja hiekkaa (luonnon sora), on rajallisesti saatavilla joten niitä tulisi käyttää mahdollisimman säästeliäästi.

Betonin purkaminen

Kun betonirakenteiden käyttöikä on saavutettu ja sitä puretaan ja pyritään uudelleen käyttämään täyteaineena. Ainesosa, mitä ei voida hyödyntää, päätyy kaatopaikalle.

Illustration of green recycle symbol with broken concrete pieces