Saumaus ja tiivistys Artikkeli

Rakennusvaahtojen valikoima sisältää PU-vaahtoja useisiin eri käyttökohteisiin ympärivuotiseen käyttöön - pilli- ja pistoolikäyttöön. Alla on lisätietoa rakennusvaahtojen käytöstä - mitä on hyvä ottaa huomioon valmistelu- ja asennusvaiheessa.

Ennakkovalmistelut

Miksi pulloa pitää ravistaa ennen tuotteen käyttöä?

PU-vaahtoa on ravistettava huolellisesti ennen sen käyttöä. Suosittelemme ravistamaan pulloa ainakin 20 kertaa, jolloin varmistetaan viskoosipolymeerin ja vaahdotusaineen sekoittuminen.  Näin toimimalla muodostuu tasalaatuinen vaahto millä on optimaaliset käyttöominaisuudet. Mikäli käytössä tulee pidempää taukoa, ravistelu on syytä toistaa.

Täytyykö alusta kostuttaa vesisumulla ennen vaahdon levitystä?

Yksikomponponenttisten PU-vaahtojen kuivuminen on reaktio, mikä tapahtuu ympäristön- ja pinnankosteuden vaikutuksesta.  Asentajan tulee varmistaa, että pinta on kunnolla kostutettu ennen rakennusvaahdon asennusta, jotta vaahto kuivuu kunnolla. Erityisen tärkeää on kostuttaa alusta tai ympäristöä vesisumulla Suomessa talvella sisätiloissa, kun huoneilman ilmankosteus on erittäin alhainen. Vain hyvin kuivunut vaahto tuottaa parhaat eristysominaisuudet. Suosittelemme siis alustan kostuttamista ennen työn aloitusta.  

Huom! On kuitenkin pari vaahtotyyppiä, joita ei saa esikostuttaa:

  • 2-komponenttiset vaahdot
  • Liimavaahdot

Mitä muuta on hyvä ottaa huomioon asennuksessa?
  • Suojavaatetus: Vaahto on tahmeaa, joten työn aikana täytyy käyttää suojahansikkaita sekä suojalaseja silmien suojaamiseksi.
  • Hyvä ilmanvaihto tulee varmistaa koko työskentelyn ajan.
  • Vaahtopullot on pidettävä alassuin asennuksen aikana - näin pullo tyhjenee kunnolla.
     

Asennus

Vaahto ei tulo kunnolla ulos pullosta, missä vika?

Tämä voi johtua pullon liian matalasta lämpötilasta, jolloin vaahdon viskositeetti on lisääntynyt eikä sitä voida asentaa oikealla tavalla.

Vaahtopullon optimaalinen lämpötila on  +20 °C. Suosittelemme lämmittämään pullon ennen käyttöä. Pullo ei saa missään olosuhteissa altistua korkeammalle lämpötilalle (esim. kuuma vesi, säteily) koska lämpötilan nousu voi aiheuttaa ponnekaasun paineen nousuun ja pullon räjähdykseen.

Yksi syy vaahdon huonoon vaahtoamiseen voi olla tuotteen vanhentuminen. Varastointiajan mentyä umpeen, viskositeetti vähenee. Hävitä vanhentuneet tuotepakkaukset.

Lisäksi on huomioitava PU-vaahtopullojen oikea kuljetus ja säilytys. Vaahtopulloja tulee aina säilyttää pystyasennossa. Mikäli pullo on väärässä asennossa kauan – on mahdollista, että suutin tukkeutuu, eikä pulloa voi käyttää. Vain asennettaessa pulloa pidetään suutin alaspäin. 

Mikä ero on pilli- ja pistoolikäyttöisellä vaahdolla?

Pillikäyttöistä vaahtoa voi käyttää pullon mukana tulevalla suuttimella liittämällä se kiinni pulloon. Et tarvitse erillistä vaahtopistoolia. Pienemmissä kohteissa pillikäyttöinen vaahto voi olla riittävä.

Pistoolivaahdolla on paremman hallittavuuden sekä vaahdon optimaalisen rakenteen vuoksi usein käytännössä parempi riittoisuus ja mahdollisuus vähentää vaahdon leikkuujätteen määrää. Isommissa kohteissa vaahtopistoolia käyttämällä on mahdollista säästää rahaa ja luontoa.

Vaahtopistooli on erillinen työkalu, jolla on hyviä käyttöetuja. Vaahtopistoolilla asennettaessa vaahtoa voi levittää tarkemmin ja sitä voi käyttää myöhemmin uudestaan. Jätä vaahtopistooli pulloon pidempien taukojen ajaksi. Muista puhdistaa vaahtopistooli käytön jälkeen Sika Boom Cleanerilla.

Voiko PU-vaahtoa käyttää ulkona?
Kyllä. Huomioi kuitenkin, että kovettunut vaahto tulee maalata tai suojata muuten UV-säteilyltä.
Vaahto ei tartu pintaan.

PU-vaahdot tarttuvat kaikkiin ylesiin rakennusmateriaaleihin. Huomioi kuitenkin, että:

  • Pintojen tulee olla tasaisia, puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. 
  • PU-vaahdot eivät tartu kunnolla silikoniin, öljyisiin tai rasvaisiin pintoihin, polyeteeniin eikä Teflon®:iin.
Täytyykö pullon sisältö käyttää kerralla?
Ei, vajaata pulloa voi säilyttää jonkin aikaa. Pistoolivaahtopullo on hyvä jättää  kiinni vaahtopistooliin. Pillikäyttöisen pullon pilli on ehkä syytä vaihtaa koska kovettunut vaahto on voinut tukkia pillin. Tämä ei koske 2-komponenttisia vaahtoja koska toinen komponetti sisältää vettä, vaahto alkaa kovettua pullossa. Tämän vuoksi vaahto täytyy käyttää sille ilmoitetun käyttöajan sisällä. Kts. pullo ja/tai tuotetietoesite. 
Paineistuuko vaahto laajetessaan kuivumisen aikana?
Kyllä, kuivumisen aikana vaahto kehittää painetta laajenemisen seurauksena.
Paineherkissä kohteissa (esim. ikkuna- ja ovikarmien asennuksissa) tulee valita tuote, mikä laajenee maltillisesti. 
Miten kauan vaahdon kuivuminen kestää?
Kuivumisaika riippuu tuotteesta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja asennetun vaahdon määrästä. 
Ylimäämäräinen vaahto on leikattavissa yleensä lyhyen ajan jälkeen. Varmista leikkaamisaika pullosta tai tuotetietoesitteestä. 
Vaahto ei välttämättä ole kuitenkaan vielä täysin kuivunut tässä ajassa vaan on täysin kovettunut yleensä n. 24 h kuluttua.
Miten voin asentaa vaahtoa kylmässä lämpötilassa?
Yleensä PU-vaahdot tulee asentaa +5 °C - +30 °C lämpötilassa riippuen tuotteesta. Haluttu lopputulos saavutetaan vain tuotteelle määritetyssä asennuslämpötilassa. Alle  +5 °C  asteessa tulee käyttää vaahtoja, mitkä ovat tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön (All Seasons).
Voiko roiskuneen vaahdon poistaa?
Tuore vaahto on poistettavissa esim. Sika Boom® Cleaner -puhdistusaineella tai soveltuvalla liuottimella (esim. asetonilla). Kovettunut vaahto on puhdistettavissa vain mekaanisesti. 
Vaahto on haurastunut ja vaihtanut väriä?
Vaahto on todennköisesti altistunut UV-säteilylle, jolloin sen väri muuttuu tumman ruskeaksi riippuen altistumisajasta ja -voimakkuudesta. UV-säteily myös haurastuttaa PU-vaahtoa.
Voiko ulkoisilla tekijöillä olla vaikutusta vaahtopullon säilyvyyteen?
Kyllä. Mikäli vaahtopulloa säilytetään lämpimässä, sen säilyvyysaika voi lyhentyä huomattavasti. Matala varastointilämpötila vaikuttaa voi taas pidentää säilyvyysaikaa. Suosittelemme varastoimaan tuotteet +5 °C - +25 °C lämpötilassa suojassa UV-säteilyltä.
Miten pistoolista irrotetun vaahtopullon saa uudelleen käyttöön?
Kun uusi pullo otetaan käyttöön, ravista sitä ja kiinnitä pullo ylösalaisin ja pistooliin. Jos työ halutaan keskeyttää, niin on varminta jättää pistooli kiinni, sulkea säätöruuvi ja puhdistaa pistoolin suutin. Näin vaahto voi (pystyasennossa) säilyä lähes kuukauden. Uudelleen aloitus on epävarmempaa, jos pistooli irrotetaan välillä. Tällöin voi pullo mahdollisesti säilyä käyttökelpoisena jonkin aikaa seuraavalla tavalla: Kun pistooli on vielä kiinni, aseta pullo pohja alaspäin (pistooli ylöspäin) pöydälle. Puhdista pelkkä pistoolin suutin kuitenkin heti. Annetaan ravistamisen vaikutuksen häipyä odottamalla jonkin aikaa, jolloin ponnekaasu kertyy pullon yläosaan. Tässä asennossa pistooli on mahdollista puhaltaa melko tyhjäksi vaikkapa pahvilaatikkoon – eli niin että vain ponnekaasua tulee venttiilin ja pistoolin läpi. Irrotetaan pistooli ja puhdistetaan se normaalisti. Myös pullon venttiili ympäristöineen puhdistetaan Sika Boom Cleanerilla. Pullo säilytetään pystyasennossa (venttiili ylöspäin). On kuitenkin muistettava, että vaahdolla on myös parasta ennen päiväys.  
Käytäntö:
1. Pistooli jätetään pulloon, jos työtä vielä jatketaan
2. Jos ei, irrota pullo pistoolisa ja puhdista se heti käytön jälkeen eli kiinnitä Sika Boom Cleaner-pullo pistooliin, ravisteta huolellisesti, suuntaa pistooli pois ihmisistä ja paina liipaisinta varoen niin pitkään, kunnes pistoolista ulos valuvassa puhdistusaineessa ei ole enää vaahtoa.
Miten käytetyt uretaanipullot hävitetään?
Jos uretaanipullo on tyhjennetty täysin (myös ponnekaasusta), tyhjän uretaanipullon voi viedä metallinkierrätysastiaan (jättäen venttiilin muoviosineen pulloon kiinni). Jos pulloon on jäänyt jotain, niin on se on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen ja yrityksen vastaavasti erikoisjätelaitokseen vaarallisena jätteenä. Kovettunut polyuretaanivaahto voidaan hävittää sekajätteenä. Myös kovettunutta polyuretaania täynnä oleva pilli menee sekajätteeseen. Puhtaat irtonaiset muoviosat voi laittaa muovin kierrätykseen.

Ominaisuudet

Man applying Sika foams at a construction
Mitä etuja rakennusvaahdon käytöllä on?

Yksi huomattava etu PU-vaahtojen käytöllä on niiden lyhyt kuivumisaika. Kovettunut vaahto on leikattavissa lyhyen odotusajan jälkeen. PU-vaahto eristää hyvin lämpöä. Vaahto on helposti päällemaalattavissa tai pinnoitettavissa.  Kovettunut vaahto ei mätäne ja se on erittäin kestävä ulkoisia vaikutuksia vastaan. 

Mikä on PU-vaahdon tiheys?

Useimpien PU-vaahtojen tiheys on 20–30 kg/m³. Erikoisvaahdoilla voi olla korkeampi tai matalampi tiheys.

Soveltuvatko PU-vaahdot lämmöneristykseen?

Kyllä, lämmön johtavuus on n. 0.04 W/mK, mikä vastaa XPS- tai EPS-eristelevyjen ominaisuuksia.

Mikä on kovettuneen PU-vaahdon sallittu lämpötila-alue?

Kovettunut PU-vaahto kestää –40 °C - +80 °C lämpötilaa pidempiäkin aikoja. Vaahto voi altistua vahingoittumattomana lyhytaikaisesti  +100 °C -kuumuudelle.

Mitä eroa on 1- ja 2-komponenttisella vaahdolla?

1-komponenttiset vaahdot kovettuvat  ilman- ja pinnan kosteudesta.
2-komponenttiset vaahdot eivät vaadi kosteutta kovettuakseen. Kovettuminen tapahtuu kahden aineen kemiallisena reaktiona ja tämä tapahtuu jo pullossa tai asennuksen aikana. Tälläiset vaahdot saavuttavat yleensä kovemman lujuuden ja kovettuvat paljon nopeammin. 

Miten vaahtopullon ikä vaikuttaa tuottoon?

Melko pian pullon täytön jälkeen alkaa polymerisaatio, joka alkaa ajan kuluessa tasaisesti kasvattaa esipolymeerin viskositeettia. Niinpä pullon riittoisuus pienenee hieman jatkuvasti.