2017
Hyrylä

Parma Oy:n yksi betonielementtitehdas tuottaa vuosittain valtavan määrän ontelolaattoja. Ontelovalukoneilla työstettävään maakosteaan betoniin tarvitaan erityistä betoninsuhteitusta ja osaamista. Tämän kaltaisen betonireseptinoptimoiminen kestävän kehityksen kannalta on haaste.

Projektin vaatimukset

Ympäristövastuu on keskeinen osa Parman päivittäistä liiketoimintaa. Parma on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja pyrkii aktiivisesti vähentämään rakentamisesta sekä rakennusten lämmittämisestä aiheutuvia päästöjä, kuten hiilidioksidipäästöjä. Ympäristövastuu käsittää energiatehokkuuden vaatimusten huomioimisen tuotteiden ja valmistusprosessin lisäksi myös materiaalihankinnoissa sekä tuotteiden toimituksissa asiakkaalle. Tavoitteena lisäaineen valinnassa painavat niin tekniset, taloudelliset kuin kestävän kehityksen näkökohdat. Maakostean betonin valmistuksessa Parma pyrkii myös hyödyntämään muita pozzolaanisia materiaaleja edellä mainittujen näkökohtien mukaisesti. Parman tarve on optimoida lisäaine toimimaan tehokkaasti ja sovussa tälläisen sideaineratkaisun kanssa maakosteassa betonissa.

Sika-menetelmä

Oy Sika Finland Ab kehittää maakostean betonin lisäaineita omassa laboratoriossaan Suomessa hyödyntämällä Sika-konsernin raaka-aineita ja tieto-taitoa. Parman tarpeeseen räätälöimme paikallisiin sideainevalintoihin soveltuvan maakostean betonin lisäaineen Sika® Paver HC-44. Se on betonin sisäistä kitkaa pienentävä lisäaine, joka edesauttaa betonin pakkautumista, vähentää vedentarvetta ja hajauttaa sementtipartikkeleita.

Sisäisten voitelevien ominaisuuksien ansiosta Sika® Paver HC-44 vähentää työstökoneiden kulumista lisäten osien ja koneen käyttöikää, parantaa betonin varhaislujuutta ja loppulujuutta sekä tasoittaa tuotannon vaihteluja. Tärkeintä kestävän kehityksen kannalta on Sikan ratkaisussa seikka, että Parma pystyy vähentämään sementin käyttöä -15 kg/m3 - verrattuna siihen, ettei sideaineratkaisun kanssa kyettäisi hyödyntämään lisäaineita lainkaan. Näin jää sementtiä valmistamatta ja syntyy säästöä hiilidioksidipäästöissä.

Oy Sika Finland Ab valmistaa Sika® Paver HC-44 -maakosteanbetonin lisäaineen Suomessa. Lisäksi se toimitetaan Hyrylän tehtaalle tiivisteenä, joka laimennetaan tehtaalla kaksinkertaisella määrällä vettä. Näin säästetään myös 2/3 lisäaineen kuljetuksen aiheuttamista päästöistä. 

Käytetyt tuotteet