2021
Helsinki
Koskelan asuntokortteli

Projektin kuvaus

Helsingin Koskelaan on kaavoitettu uusi asuinalue ja kerrostalojen yhteyteen rakentuu kookas pysäköintilaitos, josta löytyy autopaikkoja kerrostalojen asukkaille. Pysäköintilaitoksen pohjaosan betonirakenteeseen tarvittiin järeä ja luotettava vesitiivistys.

Projektin vaatimukset

Projektilla oli tiukat vaatimukset vedentiivistyksen suhteen. Käytetyn rakenteen tuli kestää noin 40 kN/m² vedenpaine alakannen alta ja vesitiivistetyn alueen kokoon yhteensä noin 3200 m². Alueelle tuleva betonirakenne on jaettu kolmeen lohkoon, joiden väleissä on kaksi liikuntasaumaa.

Sika-menetelmä

Rakennuksen saumojen vedentiivistys toteutettiin Sika® Waterbar- vesikatkoprofiilien ja SikaFuko® Swell -1 -injektioletkujen avulla ja näitä molempia tiivistyskomponentteja asennettiin reilun kilometrin verran betonirakenteeseen. Vesikatkoprofiilien asennus tapahtui kiinnikekoukuilla valumuotin reunaosiin. Asennustyö sujui aikataulun mukaisesti ja lopputulos oli halutunlainen.

Projektissa mukana: 

Rakennuttaja:
ATT Helsingin Asuntotuotantotoimisto

Pääurakoitsija:
YIT Oy

Suunnittelu:
Ramboll Oy

Vesikatkoprofiilit ja injektioletkut

Oy Sika Finland Ab

Koskelan asuntokortteli
Vesikatkoprofiili
Kuva: Sika-vesikatkoprofiili
Injektioletku
Kuva: SikaFuko® Swell-1 -injektioletku