Menestystä Sikalle ja Sinulle 

Me Sikalla arvostamme rohkeutta innovaatioihin, periksiantamattomuutta yhdessä tekemisen iloa. Odotamme paljon, mutta meillä on myös paljon tarjottavaa. Pyrimme palkitsemaan suorituksen ja omistautumisen kilpailukykyisillä, tulosperusteisilla korvauksilla ja maakohtaisilla eduilla. Vahvat arvomme määrittelevät työskentelytapamme.

Arvomme

Asiakas ensin, rohkeus innovointiin, kestävä kehitys ja tinkimättömyys, vaikutusmahdollisuudet ja kunnioitus, hyvät työsuoritukset - nämä ovat Sikan perusta.

Nämä arvot ja periaatteet tarjoavat lähtökohdan koko globaalille henkilöstöllemme ja ovat vaikiintuneita kaikissa Sika-maayhtiöissä. Luottamus, läpinäkyvyys ja avoimuus ovat yrityskulttuurimme kansainvälinen perusta.

Avoimet työpaikat

Tekninen päällikkö

Etsimme henkilöä Teknisen päällikön rooliin Espooseen. Etsimämme tuleva Tekninen päällikkö tulee työskentelemään osana 7 hengen teknistä tiimiä. Otat kattavan perehdytyksen kautta Sika Finlandin laajan tuoterepertuaarin tuotealue kerrallaan haltuusi, ja toimit sen jälkeen oman tuotealueesi ensisijaisena kontaktina teknisiin asioihin liittyen, niin asiakkaiden kuin oman henkilöstönkin suuntaan.

Lisätietoja

Työnkuva on erittäin laaja, mutta tärkein painopiste on laadukkaan ja ammattitaitoisen teknisen asiakaspalvelun hoitamisessa; sitä tehdään niin puhelimitse, sähköpostitse kuin paikan päällä työmaillakin. Asiakaskunta on hyvin laajaa, vaihdellen yksittäisistä kuluttaja-asiakkaista suurluokan yrityksiin ja projekteihin. Tärkeä osa tehtävää on myös teknisen dokumentaation tuottaminen ja hallinnointi: tietoesitteet, menetelmäohjeet, sertifikaattien päivitys jne. Muita tehtäviä ovat mm. laboratorio- ja kenttäkokeisiin osallistuminen, markkinoinnin tukeminen, koulutusten järjestäminen sekä reklamaatioiden hoito.


Hakemallamme henkilöllä on intoa oppia uutta, mutta samalla jo rakennusalan koulutusta ja/tai kokemusta sen taustaksi. Hän kykenee ymmärtämään Sika Finlandin asiakkaiden tarpeita, ja osaa neuvoa heitä tuotteiden käyttämiseen ja ominaisuuksiin liittyen. Sika Finland järjestää tehtävään kyllä kattavan tuotekoulutuksen, mutta tärkeintä on, että valittu henkilö ymmärtäisi jo rakentamisen lainalaisuudet.


Voit olla taustaltasi esim. rakennusinsinööri, rakennusmestari, suunnittelija, työnjohtaja, tms. Koska työnkuva on sekoitus tarkkuutta vaativia tehtäviä sekä yllättäviä ad hoc- tehtäviä, niin vaatimuksetkin ovat sen mukaiset. Sinun tulisi viihtyä asiakkaiden parissa, auttaen heitä monipuolisten haasteiden ratkomisessa, ja olla samaan aikaan tarvittaessa jämäkkä. Toisaalta tietyt tehtävät edellyttävät tekijältään tarkkuutta sekä rutiininsietokykyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa tarvittaessa Adeccon Senior HR konsultti Kim Oljemark, 040 623 7732, kim.oljemark@adecco.fi.

Sika technical experts advising specifier on construction site
Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Kehittyminen 

Vaikka odotamme työntekijöidemme saavuttavan sovitut tavoitteet, pidämme myös joustavuutta työn suunnittelussa, kansainvälisiä uramahdollisuuksia ja tiimityöskentelyä olennaisena osana Sikan toimintatapoja.

Periksiantamattomuus ja luotettavuus 

Perustajamme loivat pohjan Sikan edelläkävijyydelle ja yrittäjähenkisyydelle. Tänä päivänä rohkeus innovointiin yhidstyy innoivointiin ja periksiantamattomuuteen. Sika on sitoutunut turvaamaan kestävän kasvun säilyttääkseen ja luodakseen työpaikkoja pitkällä tähtäimellä.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Henkilökohtainen vastuu

Sikan henkilöstön ominaisuuksiin kuuluu vahvasti yhdessä tekeminen, innovointi, erilaisten näkökantojen ymmärtäminen ja strategisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Onko kunnianhimosi saavuttaa tuloksia ja olla niistä ylpeä? Tällöin Sika on sinulle sopiva työympäristö.

Käytännönläheinen työilmapiiri

Sika edistää toimintaympäristöä, jossa työntekijät voivat kehittyä ammatillisen pätevyytensä ja henkilökohtaisten kykyjensä mukaan - pyrimme ilmapiiriin, jossa innovaatiot, suorituskyky ja keskinäinen luottamus voivat kehittyä. Ympäristö, joka kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja saamaan asiat tehdyksi.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Uudet kommunikointitavat

Uudet kommunikointitavat auttavat johtoa ja työntekijöitä menestymään globaaleilla markkinoilla ja tukemaan Sikan kasvua. Käytämme sosiaalista mediaa ja digitaalisia yhteistyötiloja, kuten sosiaalista intranetiamme - SikaWorldiä. Sikalla digitaalinen media edistää todellisen tiedon luomista ja levittämistä, ja sitä käytetään koko rekrytointiprosessissamme, työntekijöiden koulutuksessa ja päivittäisessä viestinnässä.

Sika Logo on Building

Sika Brändi

Sika-tuotemerkki tunnustetaan kaikkialla maailmassa innovaation, laadun ja palvelun synonyymeiksi. Sika-logomme yhdistettynä sloganiimme 'Building Trust' on osoittautunut arvokkaaksi voimavaraksi maailmanlaajuisesti. Asiakkaat ympäri maailmaa voivat olla varmoja siitä, että he saavat Sikan laadun ja palvelun kaikkialla, missä he näkevät Sika-logon.