Menestystä Sikalle ja Sinulle 

Me Sikalla arvostamme rohkeutta innovaatioihin, periksiantamattomuutta yhdessä tekemisen iloa. Odotamme paljon, mutta meillä on myös paljon tarjottavaa. Pyrimme palkitsemaan suorituksen ja omistautumisen kilpailukykyisillä, tulosperusteisilla korvauksilla ja maakohtaisilla eduilla. Vahvat arvomme määrittelevät työskentelytapamme.

Arvomme

Asiakas ensin, rohkeus innovointiin, kestävä kehitys ja tinkimättömyys, vaikutusmahdollisuudet ja kunnioitus, hyvät työsuoritukset - nämä ovat Sikan perusta.

Nämä arvot ja periaatteet tarjoavat lähtökohdan koko globaalille henkilöstöllemme ja ovat vaikiintuneita kaikissa Sika-maayhtiöissä. Luottamus, läpinäkyvyys ja avoimuus ovat yrityskulttuurimme kansainvälinen perusta.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Kehittyminen 

Vaikka odotamme työntekijöidemme saavuttavan sovitut tavoitteet, pidämme myös joustavuutta työn suunnittelussa, kansainvälisiä uramahdollisuuksia ja tiimityöskentelyä olennaisena osana Sikan toimintatapoja.

Technical Meeting

Periksiantamattomuus ja luotettavuus 

Perustajamme loivat pohjan Sikan edelläkävijyydelle ja yrittäjähenkisyydelle. Tänä päivänä rohkeus innovointiin yhidstyy innoivointiin ja periksiantamattomuuteen. Sika on sitoutunut turvaamaan kestävän kasvun säilyttääkseen ja luodakseen työpaikkoja pitkällä tähtäimellä.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Henkilökohtainen vastuu

Sikan henkilöstön ominaisuuksiin kuuluu vahvasti yhdessä tekeminen, innovointi, erilaisten näkökantojen ymmärtäminen ja strategisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Onko kunnianhimosi saavuttaa tuloksia ja olla niistä ylpeä? Tällöin Sika on sinulle sopiva työympäristö.

Käytännönläheinen työilmapiiri

Sika edistää toimintaympäristöä, jossa työntekijät voivat kehittyä ammatillisen pätevyytensä ja henkilökohtaisten kykyjensä mukaan - pyrimme ilmapiiriin, jossa innovaatiot, suorituskyky ja keskinäinen luottamus voivat kehittyä. Ympäristö, joka kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja saamaan asiat tehdyksi.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Uudet kommunikointitavat

Uudet kommunikointitavat auttavat johtoa ja työntekijöitä menestymään globaaleilla markkinoilla ja tukemaan Sikan kasvua. Käytämme sosiaalista mediaa ja digitaalisia yhteistyötiloja, kuten sosiaalista intranetiamme - SikaWorldiä. Sikalla digitaalinen media edistää todellisen tiedon luomista ja levittämistä, ja sitä käytetään koko rekrytointiprosessissamme, työntekijöiden koulutuksessa ja päivittäisessä viestinnässä.

Sika Logo on Building

Sika Brändi

Sika-tuotemerkki tunnustetaan kaikkialla maailmassa innovaation, laadun ja palvelun synonyymeiksi. Sika-logomme yhdistettynä sloganiimme 'Building Trust' on osoittautunut arvokkaaksi voimavaraksi maailmanlaajuisesti. Asiakkaat ympäri maailmaa voivat olla varmoja siitä, että he saavat Sikan laadun ja palvelun kaikkialla, missä he näkevät Sika-logon.