näillä eduilla liima päihittää ruuvit

  • Monet eri materiaalit voidaan liimata pysyvästi toisiinsa kiinni
  • Liimalla voidaan tasata pintojen epätasaisuuksia
  • Kiinnitettäviä kohteita ei tarvitse vahingoittaa tai heikentää poraamalla
  • Kuorma kappaleessa voidaan jakaa laajalle alueelle
  • Elastinen liimaliitos mahdollistaa tartuntapintojen välisen liikkeen ja rasituksen
  • Liima voi samalla tiivistää, vaimentaa, eristää tai jopa estää ruostumista
  • Salliii paljon suunnitteluvapauksia kiinnitysten toteutukseen
  • Liimaliitos on huomaamaton

oikeaoppinen liimaliitos

Hyvä tartunta on kaiken A ja O. Käytä sitä laajemmin ja runsaammin liimaa, mitä enemmän liitoksen varaan tulee painoa ja mitä heikompia tartuntapinnat ovat. Esimerkiksi maalipinta saattaa irrota kokonaan taustastaan.

liiman levittäminen

Leikkaa suuttimen pää viivojen avulla. V-harjanne auttaa asemoinnissa kunnes kappale painetaan täysin kiinni tartuntaliimaan, 2-puoliseen teippiin tai kappale tuetaan. V-liimapalko auttaa erityisesti epätasaisilla pinnoilla.

Purista liima 90-asteen kulmassa alustaa vastesn. Älä piirtele ympyröitä, joihin vesi voi kondensoitua. Mahdollista myös veden poisvaluminen ja kuivuminen.

Purista kappale kovilla liimoilla nolliin ja elastisissa liitoksissa n. 2-3 mm välykseen.