materiaalin valinta

Rakenneliimat tarttuvat liitettyjen kappaleiden pintaan, joten on tärkeää tietää näiden pintojen tarkka materiaali ja kunto. Metallien kohdalla on tiedettävä, levitetäänkö liima paljaalle metallille tai onko pinnassa maali tai pinnoite. Muovien osalta on tiedettävä pohjahartsi. Voiko muotin irrotukseen käytetyille pinnoille jäädä jäämiä irrotteista?

Liitoskohtien suunnittelu

Liitoskohtien suunnittelu, joka altistaa liimaliitoksen leikkaus-, jännite- tai puristusvoimille, takaa parhaan pidon. Suunnittelu, jossa liimaan kohdistuu kuorivia tai jakavia voimia ja jossa kuormitus ei jakaannu koko sauma-alueelle, johtaa tavallista pienempään liitoslujuuteen, mutta liitos voi silti olla riittävä sovelluksen tarpeisiin. Lisäksi ihanteellinen liimasauman paksuus on tyypillisesti 0,2–0,5 mm. Liiman valintaprosessissa olisi aina hyvä testata prototyyppikokoonpanoja, jotta liiman suorituskyky on varmasti riittävä.

Sovellus

Rakenneliimoja on monenlaisia, kuten alhaisen viskositeetin nesteitä ja valumattomia massoja, 1- ja 2-komponenttisia koostumuksia, lyhyellä ja pitkällä käyttöajalla sekä lukuisissapakkausko’oissa ja -muodoissa. Useimpia kaksiosaisia rakenneliimoja on saatavilla sekä bulkkitavarana että kätevinä ja helppokäyttöisinä patruuna-sekoitusjärjestelminä.

Pinnan valmistelu

Yleensä rakenneliimat tuottavat parhaan liitoslujuuden puhtailla, karheilla ja kuivilla pinnoilla. Tyypillisesti tämä edellyttää joko pinnan kevyttä hankausta ja liuotinpesua tai liuotinpesua ja kemiallista valmistelua. Tartuntatesteillä olisi hyvä selvittää kyseisen sovelluksen edellyttämät pinnan valmistelutoimet.

Kuivumisnopeus

Valitun rakenneliiman käyttöajan (kiinnittymisajan, työstettävyysajan) on mahdollistettava liiman kunnollinen sekoitus ja levitys sekä liitettävien osien kokoonpano. Pienissä kokoonpanoissa tai lyhyen kierron tuotantoprosesseissa voi olla mahdollista käyttää nopeasti kuivavaa liimaa, jonka käyttöaika on vain viisi minuuttia tai vähemmän, kun taas kohdistusta ja puristuskiinnitystä edellyttävät suuret kokoonpanot edellyttävät todennäköisesti vähintään 20 minuutin käyttöaikaa. 

Rakenneliiman yleiset ominaisuudet

Liimojen erilaiset kemialliset koostumukset tarjoavat ainutlaatuisia suorituskykyetuja. Toiset kemialliset koostumukset voivat soveltua toisia paremmin, kun huomioidaan mekaanisen lujuuden, kestävyyden, joustavuuden sekä muut vaatimukset. Löydät tarkempia tietoja seuraavan sivun seittikaaviosta.