Projektin kuvaus

Parma Oy:n yksi betonielementtitehdas tuottaa vuosittainvaltavan määrän ontelolaattoja. Ontelovalukoneillatyöstettävään maakosteaan betoniin tarvitaan erityistä betoninsuhteitusta ja osaamista. Tämän kaltaisen betonireseptinoptimoiminen kestävän kehityksen kannalta on haaste.

Projektin tavoitteet

Ympäristövastuu on keskeinen osa Parman päivittäistäliiketoimintaa. Parma on sitoutunut toimimaan kestävänkehityksen periaatteiden mukaisesti ja pyrkii aktiivisestivähentämään rakentamisesta sekä rakennusten lämmittämisestäaiheutuvia päästöjä, kuten hiilidioksidipäästöjä.Ympäristövastuu käsittää energiatehokkuuden vaatimustenhuomioimisen tuotteiden ja valmistusprosessin lisäksi  myös materiaalihankinnoissa sekä tuotteiden toimituksissa asiakkaalle.Tavoitteena lisäaineen valinnassa painavat niin tekniset,taloudelliset kuin kestävän kehityksen näkökohdat. Maakosteanbetonin valmistuksessa Parma pyrkii myös hyödyntämäänmuita pozzolaanisia materiaaleja edellä mainittujennäkökohtien mukaisesti. Parman tarve on optimoidalisäaine toimimaan tehokkaasti ja sovussa tälläisen sideaineratkaisunkanssa maakosteassa betonissa.

 

Oy Sika Finland Ab kehittää maakostean betonin lisäaineitaomassa laboratoriossaan Suomessa hyödyntämällä Sikakonsernin raaka-aineita ja tieto-taitoa.

Sika at Work - Parma ontelolaattatuotanto
Sika at Work - Parma ontelolaattatuotanto

Ontelolaattatuotanto, Parma (pdf, 0,38 MB)

Kohteessa käytetyt tuotteet

Sika Paver HC-44

Asiakas Parma Oy