Pysäköintitilat

Avoimet,säälle alttiit alueet

Polyuretaanipohjainen menetelmä

Välikerrokset

Akryylipinnoitteet ja primerit

Polyuretaanipohjainen menetelmä

Epoksipohjainen menetelmä

Pohjakerrokset

Pintasirotteet ja jälkihoitoaineet

Polyuretaanipohjainen menetelmä