Palosuojauksella on yhä tärkeämpi rooli nykypäivän rakennusteollisuudessa sillä suuri osa rakentamista tapahtuu kaupunkimiljöössä, jossa eletään keskittyneesti ja monikerroksissa asuinrakennuksissa. Mitä tiiviimmissä ympäristöissä elämme, sitä suurempi on riski, että hengenvaarallinen tuli pääsee nopeasti leviämään rakennuksessa sisällä ja rakennuksesta ympäristöönsä. Sikan passiivisten palosuojausratkaisujen avulla pystytään tehokkaasti minimoida tätä riskiä sekä suojaamaan ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä.

Saumat ja läpivientikohdat usein heikoin lenkki palontorjunnassa

Nykyaikaisten asumusten rakenteissa kulkee kaapeleita, putkistoja ja tuuletuskanavia niin vaaka- kuin pystysuunnassa, minkä vuoksi seiniin ja lattiapintoihin on tehtävä paljon aukkoja läpivienneille. Jokainen näistä läpivientiaukoista sekä elementtien liitoskohdat ovat mahdollinen kulkureitti liekille, lämmölle ja myrkyllisille palokaasuille, mikä pahimmassa tapauksessa voi johtaa hallitsemattomaan palon etenemiseen koko rakennuksessa.

Fireman extinguishing the fire
Fireman extinguish the fire with water
Aktiivinen vs. passiivinen palosuojaus

Aktiiviset palosuojausjärjestelmät, kuten sprinklerit, pystyvät sammuttamaan tulipalon mutta passiivinen palosuojaus on suunniteltu estämään tulen leviäminen ja pitämään se määrätyissä tiloissa vaurioiden minimoimiseksi ja mikä vielä tärkeämpää, mahdollistamaan lähitiloissa olevien henkilöiden turvallinen poistuminen rakennuksista. Tulipalon sattuessa lämpö ja savu leviävät seinien ja lattioiden läpivientien ja nivelten läpi aiheuttaen tuhoja, vaarantaen ihmishenkiä ja mahdollisesti myös tukkien poistumisteitä.  

Palosuojausjärjestelmä – keskeinen turva asukkaille ja kiinteistön omistajille

  • Rajoittaa palon etenemistä vangiten tulen tilaan, jossa se on saanut alkunsa
  • Hidastaa myrkyllisten kaasujen ja paksun savun etenemistä rakennuksessa
  • Antaa elintärkeää lisäaikaa turvalliseen poistumiseen palavasta rakennuksesta
  • Suojelee poistumisteitä ja muita turvallisuuden kannalta tärkeitä rakenteita
  • Pienentää tulipalon jälkeisiä korjaus- ja uudelleenrakennuskuluja
  • Suojelee omistajien kiinteää omaisuutta

Tuotemerkkejä

Sikaflex®
Sikacryl®
Sikasil®

SikaSeal®
Sika Boom®
Sikacrete®