Sika on mukana Responsible Care® -ohjelmassa. Kyseessä on kemianteollisuuden kansainvälinen omaehtoinen hanke, johon osallistuvat yritykset pyrkivät kansallisten liittojensa kautta yhteistyössä jatkuvasti parantamaan terveys-, turvallisuus- ja ympäristötyötään ja tiedottamaan sidosryhmilleen tuotteistaan ja prosesseistaan.

Olemme täysipainoisesti mukana tässä kemianteollisuuden ohjelmassa. Sika on sitoutunut ottamaan käyttöön ja ylläpitämään ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä 51 yritystä – noin 90 prosenttia konsernin liikevaihdosta – toimii tämän ympäristöstandardin mukaisesti. Sika näkee ympäristöparannusten haasteen aitona markkinamahdollisuutena. Nykyään ympäristöseikat vaikuttavat taustalla noin 50 prosentissa kaikista tutkimus- ja kehityshankkeista.

Responsible Care® -ohjelman eettiset periaatteet auttavat teollisuudenalaamme toimimaan turvallisesti, kannattavasti ja tulevat sukupolvet huomioiden. Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) kiitteli kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 sen antavan merkittävän panoksen kestävään kehitykseen.