Sika noudattaa YK:n Global Compact -aloitetta

Sika AG lisättiin YK:n Global Compact -rekisteriin vuonna 2009, ja se on nykyisin aktiivinen osa maailmanlaajuista yritysvastuun aloitetta. Sikan johto ja työntekijät ovat sitoutuneet ottamaan Global Compact -aloitteen ja sen periaatteet osaksi yrityksen strategiaa, kulttuuria ja päivittäistä toimintaa sekä osallistumaan yhteistoiminnallisiin hankkeisiin, jotka edistävät YK:n laajempia kehitystavoitteita, erityisesti vuosituhattavoitteita.

YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta

Sika tukee ja noudattaa tiettyjä ydinarvoja, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa.

Ihmisoikeudet
1. Yritykset edistävät ja kunnioittavat kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia ja
2. varmistavat, etteivät ne osallistu ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Työ
3. Yritykset tukevat yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista,
4. kaikenlaisen pakkotyön poistamista,
5. lapsityövoiman käytön tehokasta kieltämistä ja
6. työhönotossa ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
7. Yrityksiä pyydetään noudattamaan varovaisuusperiaatetta ympäristöön kohdistuvissa haasteissa,
8. toimimaan aloitteellisesti vastuullisen ympäristötoiminnan lisäämiseksi ja
9. suosimaan ympäristöystävällisten tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Korruption torjunta
10. Yritysten on torjuttava kaikenlaista korruptiota, kuten kiristystä ja lahjontaa.