Tapaa, jolla toimimme asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden, viranomaisten ja yleisön kanssa, ohjaavat korkeat eettiset periaatteet. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja asetuksia, kuten kansainvälistä työlainsäädäntöä ja kilpailuasetuksia. Maakohtaisista laeista riippumattomasti noudatamme myös seuraavia Sikan vähimmäisvaatimuksia:

  • Emme tingi rehellisyydestä.
  • Toimintamme markkinoilla on tulosvastuullista ja oikeudenmukaista. Emme sovi yhdessä kilpailijoiden kanssa hinnoista, määristä tai markkinoista. Emme käytä valta-asemaamme väärin. Kilpailijoita koskevat lausuntomme ovat todenmukaisia ja puolueettomia.
  • Emme osallistu aktiiviseen emmekä passiiviseen korruptioon.
  • Noudatamme tuotannossamme korkeimpia turvallisuusvaatimuksia, ja ratkaisumme täyttävät nämä vaatimukset koko elinkaarensa ajan. 
  • Noudatamme korkeimpia työsuojelu- ja palkkastandardeja, jotka ovat YK:n ihmisoikeuksien periaatteiden ja kansainvälisen työlainsäädännön mukaisia.
  • Toteutamme toimia, joilla varmistetaan näiden käytäntöjen noudattaminen.

Yritysostojen ja "huonojen käytäntöjen" yhteydessä edellytämme, että paikallisjohto paljastaa kriittiset käytännöt asiaankuuluvalle yrityksen organisaatiolle kokonaisuudessaan.