Kestävä kasvu on sidoksissa hyvin koulutettuun henkilöstöön ja mahdollisuuksiin.

Yhteistoiminnallinen johtamistapa sekä kohdennetut kehitysohjelmat ja jatkuvat opetusohjelmat edistävät työntekijöiden aitoa osallistumista ja antavat tilaa yrityksen dynaamiselle kehitykselle.

Monimuotoisuuden johtaminen

Sika edistää toimintaympäristöä, jossa työntekijät voivat kehittyä ammatillisen pätevyytensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Yhteistoiminnallinen johtamistapa ja vastuun jakaminen mahdollisimman alas edistää kaikkien työntekijöiden osallistumista. Minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä. Toisten kunnioittaminen ja luottamus johtoa ja työtovereita kohtaan on ensisijaisen tärkeää. Sikan dynaaminen kehitys edellyttää samanaikaisesti uusia yhteistyömuotoja ja muutosvalmiutta. Siinä on tärkeää hyvin erilaisten ihmisten integrointi sekä tietämyksen ja kokemuksen edistäminen ja maailmanlaajuinen vaihtaminen. Linja- ja henkilöstöjohtajilla on käytettävissään erilaisia järjestelmiä ja komiteoita, esimerkiksi parhaiden käytäntöjen vaihdosta vastaava asiantuntijaryhmä.

Työntekijöiden sitoutuminen

Sikan toiveena on, että työntekijät viihtyvät työssään ja iloitsevat yrityksen menestyksestä. Tähän viittaa myös Sika-konsernin tunnuslause "Ole ylpeä Sika-konsernista ja tee Sika-konserni ylpeäksi itsestäsi". Komentoketjut on järjestetty selkeästi, ja vastuunjaon periaatteena on delegoida vastuu mahdollisimman alas organisaatiossa. Tämän johtamistavan avulla varmistetaan, että työntekijät osallistuvat prosesseihin ja päätöksentekoon. Kansalliset yritykset tekevät tarkkoja työtyytyväisyysanalyyseja paikallistasolla. Maailmanlaajuisella tasolla työntekijöiden tyytyväisyydestä kertoo henkilöstön vaihtuvuus.

Yksilöiden kehitys

Sikan suorituksen ja osaamisen johtaminen tukee järjestelmällistä henkilöstösuunnittelua ja auttaa yritystä tunnistamaan lahjakkaat työntekijät ja tietoisesti tukemaan heidän kehitystään. Tällä tavoin on luotu erilaisia osaajatietokantoja erilaisia johtotoimintoja varten. Kykyjen etsintä kattaa myös ylempää johtoa alemmat johtotasot. Työntekijöitä merkitään eri liiketoiminta-alueiden osaajatietokantoihin, jotta heitä voidaan erityisesti valmentaa uusiin tehtäviin. Tulevien johtajien valmentamisessa tärkeitä tekijöitä ovat koulutuksen ohella lisäopinnot ja uudet monipuoliset tehtävät sekä muista maista ja kulttuureista saatu kokemus.