Katsomme, että vastuunamme on säilyttää oikeudenmukainen tasapaino sidosryhmiemme kanssa. Tarkkailemme jatkuvasti toimintaamme täyttääksemme velvoitteemme. Tavoitteenamme on lisätä organisaation ja ympäristön hyvinvointia sekä niiden ihmisten hyvinvointia, joiden kanssa toimimme.

Sikan perustajaperhe Winklerin kolmatta sukupolvea edustavan Romuald Burkardin muistoksi perustettiin Romuald Burkard Foundation -säätiö vuonna 2005.
Romuald Burkardin säätiö.

Sikan johto ja työntekijät ovat sitoutuneet ottamaan YK:n Global Compact aloitteen ja sen periaatteet osaksi yrityksen strategiaa, kulttuuria ja päivittäistä toimintaa.

Sika on mukana Responsible Care® -ohjelmassa, joka on kemianteollisuuden kansainvälinen omaehtoinen hanke.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja asetuksia, kuten kilpailuasetuksia. Tulosvastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta markkinoilla.

Yhteistoiminnallinen johtamistapa / Kehitys- ja opetusohjelmat / Työntekijöiden osallistuminen