Niukat luonnonvarat, työttömyys ja epätasaisesti jakautunut varallisuus johtavat yhteiskunnassamme usein sosiaalisiin jännitteisiin tai ääriliikehdintään sekä hallitusten ja yksityisten organisaatioiden uskottavuuden ja arvovallan murenemiseen.

Periaatteemme

  • Noudatamme yhteisesti tunnustettuja yhteiskuntavastuun standardeja (esim. ISO 26000). 
  • Lisäksi pyrimme olemaan hyvä työnantaja, sillä välitämme työntekijöistämme. 
  • Johtajien odotetaan toimivan roolimallina kaikissa yhteiskuntavastuuseen liittyvissä seikoissa ja johtavan omalla esimerkillään. 
  • Osallistumme yhteiskunnan toimintaan ja pyrimme olemaan hyödyllinen kumppani.