Väestönkasvu ja parantunut ostovoima lisäävät luonnonvarojen, kuten raakaöljyn, hiilen, maakaasun, veden, rautamalmin ja kuparin, maailmanlaajuista tarvetta. Nämä luonnonvarat ovat kuitenkin rajallisia tai niiden talteen saaminen on muuttumassa yhä kalliimmaksi. Luonnonvarojen tehokas ja tuloksellinen käyttö on yksi tulevan kasvun ensisijaisista haasteista.


Tuotantomäärät eivät pysy kysynnän tahdissa. Luonnonvarojen varannot ovat yhä laajat, mutta niiden louhinta ja esiin kaivaminen on aina vain kalliimpaa. Fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden säästämisessä ei ole kyse vain luonnonvarojen säästämisestä ja ilmaston suojelusta, vaan siitä on tullut sosiaalinen välttämättömyys.

Toisaalta energian ja raaka-aineiden hinnannousu on ohjannut investointeja luonnonvarojen käytön kannalta tehokkaisiin ja uudistuvia energianlähteitä käyttäviin tekniikoihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan.

Sika-ratkaisut

  • betonin lisäaineet laadukkaaseen betoniin, joka sisältää kierrätettyä kiviainesta 
  • betonin lisäaineet kaivetun aineksen kierrätykseen paikan päällä 
  • jauhatusapuaineet energiatehokkaaseen sementintuotantoon 
  • erikoistiivistys argonilla täytettyyn eristyslasiin 
  • entistä kevyemmät, energiaa säästävät ikkunat uusilla liitostekniikoilla