Maapallon ilmasto muuttuu nopeammin kuin koskaan. Seuraukset ovat moninaiset ja vaikuttavat koko ihmiskuntaan. Ilmastonsuojelu on sen vuoksi yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tehtävistämme. Vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasujen määrää on pystyttävä vähentämään 80 prosenttia. Päättäväinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää, sillä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiajärjestelmämme muuttaminen täysin toisenlaiseksi on rahoitettava ja toteutettava alle kahden sukupolven aikana.


Sika-ratkaisut

  • painoa vähentävät rakenneliimat moottoriajoneuvojen valmistukseen 
  • polymeeriset vahvistuselementit kevyempiin autoihin 
  • liimat aurinkoenergiateollisuuteen 
  • aurinkopaneelikatot 
  • voimakkaasti heijastavat kattokermit parantamaan aurinkoenergialaitteistojen tehokkuutta 
  • liimat entistä kestävämpien tuuliturbiinien kehittämiseen 
  • tuuliturbiininen suojaus sään haittavaikutuksilta 
  • betonin lisäaineet kestäviin perustuksiin