Kestävä kehitys liittyy läheisesti suuntauksiin, jotka muovaavat tulevaisuuttamme. Nämä niin kutsutut megatrendit ovat tulevan talouskasvun vääjäämättömiä muutosvoimia.

Väestönkasvu ja parantunut ostovoima lisäävät luonnonvarojen tarvetta.

Maapallon ilmasto muuttuu nopeammin kuin koskaan. Seuraukset ovat moninaiset ja vaikuttavat meihin kaikkiin.

Vesi on 2000-luvun öljyä. Väestönkasvun, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi siitä on tulossa harvinaista ylellisyyttä.

Vain harvoihin hankkeisiin käytetään enemmän rahaa kuin infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon.

Niukat luonnonvarat, työttömyys ja epätasaisesti jakautunut varallisuus johtavat usein sosiaalisiin jännitteisiin tai ääriliikehdintään.