Sika pitää riippuvuutensa tietyistä markkinoista vähäisenä eri seikkoihin perustuvan kohdennetun diversifikaation avulla. Yhtäältä maantieteellinen diversifikaatio on hyvin tärkeää rakennusliiketoiminnassa, sillä rakennusliiketoiminta on tavallisesti paikallisesti suuntautunutta ja toisistaan etäällä olevat markkinat osoittavat osin vastakkaista kehitystä.

Toisaalta asiakkaiden diversifikaatiolla – yksikään asiakas ei tuota enempää kuin 1,5 prosenttia Sikan myynnistä – on vakauttava vaikutus sekä rakennus- että teollisuusosaston liiketoimintaan. Lievittääkseen suhdannevaihtelujen vaikutusta mahdollisimman paljon Sika toimii ydinliiketoiminta-alueidensa, rakennus- ja teollisuusliiketoiminnan, ohella paitsi kehitysliiketoiminnassa myös suurelta osin suhdanteista riippumattomassa korjaus- ja kunnossapitoliiketoiminnassa.