Diversifikaatio perustuu maantieteellisiin ja asiakaslähtöisiin seikkoihin.

Rahoitusriskien/valuuttariskien/hintariskien/korkoriskien/luottoriskien/likviditeettiriskien hallinta